banner8

banner6

banner17

Ekonomi 'Kadın Eli' ile kalkınıyor

Gündem 08.03.2021, 22:49 08.03.2021, 22:49
Ekonomi 'Kadın Eli' ile kalkınıyor


 

Türkiye’de üretimin merkezi konumunda olan Bursa’da da kadın girişimciler, yöneticiler ve iş hayatlarını başarıyla sürdüren kadın çalışanlar topluma örnek oluyor. Bursa’nın başarılı iş kadınları, kadının girdiği her alanda gelişmenin gerçekleştiğini vurguladılar.

8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları isteğiyle başlattıkları grev, çoğu kadın 130 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bugünün anısına ilk olarak 1910 yılında “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlayan 8 Mart, 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajlarını paylaşan Bursa’nın başarılı iş kadınları, iş hayatında eşit şartlarda rol almanın önemine vurgu yaparak, kadın ve erkek istihdamının eşit sayılarda olduğu şirketlerin daha başarılı olduğuna dikkat çektiler.

Nilüfer ÇEVİKEL
DOSABSİAD YK Başkanı
Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların iş gücüne katılımının artırılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması açısından önemli. Çağdaş ve ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için kadınların iş hayatında aktif rol alması gerekiyor. Fakat ne yazık ki hem ülkemizde, hem de dünyada, özellikle de iş hayatında kadınlar hala fırsatlara erkeklerle eşit şartlarda erişemiyor. Çalışabilecek durumdaki kadınların sadece yüzde 30 gibi bir kısmı çalışma hayatının içerisinde. Son birkaç yıldır kadınların desteklenmesi, girişimci olup kendi işlerini yapabilmeleri için birçok adım atıldı. Bunların hepsi çok güzel, ümit veren ilerlemeler. Ama farkındalığı arttırmak için daha gitmemiz gereken yol var. Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış önemli ve anlamlı bir gün. Bu günü kutlamanın yanında, kadınların iş gücünde daha aktif yer alması için neler yapabiliriz, bunları konuşmamız gerekiyor. Kadını her zaman erkeklerle eşit gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934’te dünyaya örnek olacak bir karara öncülük ederek kadına seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Bizler de Cumhuriyet kadını olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda emin ve sağlam adımlarla ilerlemekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Kadınların daha özgür, iş hayatında daha aktif rol alması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Oya EROĞLU
BUİKAD YK Başkanı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sadece can ve sağlık kayıplarıyla kalmadı ekonomik olarak da çok ciddi etkilere sebep oldu. Ülkeler milyarlarca dolar zarar ederken bu durumdan yine en çok kadınlar etkilendi. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından son sıralarda yer alan ülkemiz, bu durumla ilgili gerekli önlemlerin alınmaması halinde uçurumun git gide daha çok açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kadın girişimciliğinin ve istihdamının artmasıyla ilgili artık daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’müzü kutluyor, her zamanki mottomuzu tekrar ediyorum: “Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir.”

Mefküre ZÜMBÜLOVA
BOSİAD YK Üyesi
Kadınlar hayatın her yerindedir. Türk kadını, Cumhuriyet ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün sunduğu kazanımlarla hayatın her alanında yerini almıştır. Ancak, aile yaşamında ve çalışma hayatında kadının konumuna bakıldığında koşulların hiç de eşitlikçi olmadığı görülüyor. Kadınlarımızın toplumdaki yeri ve görevleri itibariyle birey olarak kişiliğini kazanması, kendini ifade edebilmesi, toplumda hak ettiği yeri alması gereklidir. Kadınların ihmal edildiği toplumların varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yalnızca ekonomik göstergelerle değil, insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir. Ne yazık ki, kadınların büyük bir çoğunluğu, sahip oldukları hakların birçoğunu bilmedikleri, farkına varmadıkları için haklarını arayamamaktadırlar. En dikkat çekici nokta ise, eğitim seviyesi yüksek kadınların bazılarının da bu gruba dahil olmasıdır. Kadınlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de, işgücü içerisinde yer alamamalarıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizde umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Bunun en önemlisi ve değerlisi kadın girişimci sayısının artmasıdır. Kadınlarımız kendi işini yaparken, başkalarına da iş veriyor. İstihdam sağlıyor. Ekonomiye değer katıyor. Kadın girişimci sayısının artması en büyük dileğimizdir.

Sevgi SAYGIN
TOBB Bursa KGK Başkanı
Türkiye olarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almak ve sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak istiyorsak; yüzde 30 seviyelerinde bulunan kadın işgücüne katılım oranı ile yüzde 10 düzeyinde olan kadın girişimci sayımızı yukarılara taşımak zorundayız.
Ülkemizin en geniş kadın girişimci ağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu’nun Bursa’daki temsilcileri olarak bizler kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik hedeflerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Kadın girişimci potansiyelinin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmaları düzenliyor, girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak farkındalığının artırılmasına öncülük ediyoruz.
Kadınların ekonomik hayatın her alanında hak ettikleri konuma ulaşmalarıyla ülkemizin daha zengin ve müreffeh olacağı bilinciyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum.

Elif ÖZHAN
Özhan YKÜ ve KEP YKB
Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının dile getirildiği günde, hayatın ağır yüklerini taşıyan elinin emeğini, gözünün nuru ile birleştiren küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran güçlü kahraman kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Ekonomik yaşamda cinsiyet yüklemeden var olma savaşı verirken, son yıllarda iş kollarının hepsinde kadınlarımızı görmek her alanda biz de varız demek beni çok gururlandırıyor. Toplumsal ve ekonomik yaşamda kadınlarımız, artık her zamankinden daha güçlü. Biz kadınlarımızın ne kadar fazla iş hayatına dahil edersek gerek toplum gerekse ekonomik alanlarda çok daha güçleniriz. Şunu biliyoruz ki; eğitimli ve ayakları üzerinde sağlam durabilen kadınlar her alanda başarılı olacaktır. Ekonomik gücün izleri en çok sosyal ve toplumsal yaşamda gizlidir, kendi hikayemizi yazabilmenin gerçek yaşamdaki ilk koşulu ekonomik bağımsızlıktır. Bizim de tüm çabamız kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarımızı yakalayabilmeleri adına hep birlikte omuz omuza vererek gücümüze güç katmaktır. Birlikte daha ışıklı yollarda çok daha güçlü adımlar atacağımıza inancımız sonsuz. Tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Gül Çiçek ZENGİN BİNTAŞ

TOSYÖV Bursa Başkanı
Kalkınma ve sürdürülebilir bir büyüme için kadınların iş gücüne katılımları şarttır. Ülkemizde son yıllarda kadınlarımızın istihdama katılımları yönünde bir artış gözlemlense de; oransal olarak baktığımızda OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktayız. Bu durum uluslararası rekabet gücümüzü de olumsuz etkilemektedir. Bazı akademik çalışmalarda kadınların iş gücüne katılımlarıyla tasarruf eğilimi, harcama alışkanlıkları, sağlık ve eğitime ayırdıkları paylar nedeniyle de sürdürülebilir büyümeye katkıları oldukları tespit edilmiştir.
Her türlü zorluklara göğüs geren kadın iş dünyasında kim bilir nasıl başarılar elde edecektir. Bu nedenle toplumumuzda bizlere biçilen rollerin hayallerimizi yok etmesine izin vermeyin. Çalışın, daha çok çalışın, hedeften vazgeçmeyin.Ülfet ÖZTÜRK
BUMKAD Kurucu Başkanı
Kadınların tarihinde her karanlıktan aydınlık, her sondan yeni bir başlangıç yaratma gücü var. Cumhuriyet tarihimiz bunun en önemli ispatı. Cumhuriyetimizin odak noktasında olan kadınlarımız çağdaş ve modern günlere gelmemizde önemli görevler başarmış ve başarmaya da devam etmektedirler. Biz, kadınlar günümüzde birçok şapkaya sahibiz; bazen anne bazen iyi bir planlamacı iyi bir organizatör bazen de bilim insanıyız ama odağında hepimiz aslında birer kadınız. Global bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her kadın gibi biz de Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki biz kadınlar beraberken çok daha güçlüyüz, yan yanayken sesimiz daha gür. Her karanlığa düştüğümüzde kadınların tarihi yolumuza ışık olacak bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, tüm emekçi kadınlarımıza daha eşit bir dünya diliyorum.

Şirin RODOPLU ŞİMŞEK
Mimarlar Od. Bursa Şb. Bşk.
Öncelikle tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Günü çok anlamlı ve önemli bulmakla birlikte, hala bu yüzyılda, böyle bir konuda farkındalık oluşturmaya çalışmak, kadınların da haklarını duyurmak için böyle bir güne ihtiyaç duymak maalesef çok acı. Hayatın her alanında yer alan, aynı zamanda anne, kardeş, evlat ve eş olan kadınların insan olduğunu unutmayalım.

 

Vasfiye ÇİLEK
Çilek Mobilya YKÜ
Çilek Mobilya olarak hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın emeklerinin karşılığını bulması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çalışan, üreten ve düşleyen tüm kadınlarımızın, özelikle kız çocuklarımıza ilham olabilmelerini diliyorum. Sevgisiyle, hassasiyetiyle ve merhametiyle çalışan kadınlarımızın, şirketimize elinin değmesine vesile olmaktan çok mutluyuz. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir, hedeflerimizin peşinden koşmalı ve düşlemekten asla vazgeçmemeliyiz. Düşleriyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.

Betül KABALAR
Özel Hayat Hast. YKB Yrd.
Güçlü bir millet olmanın gerekliliklerinden biri de kadınların her alanda yükselmelerini sağlamaktır. Atatürk’ün, “Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtiği bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir” sözü Türk toplumunda kadına bakışı özetlemektedir. Toplumun yarısını oluşturan ve oynadığın roller bakımında birçok kimlik ve sorumlulukları var olan biz kadınlar; ne kadar güçlü ve eğitimli olursak, o kadar güçlü bir toplumdan ve gelecekten söz edebiliriz. Bu yüzdendir ki kadının sahip olduğu haklarının yanında iş gücüne aktif katılımı ve üretime dahil olması çok kıymetlidir. Daha güçlü bir Türkiye için gayret gösteren, üreten ve gelecek nesilleri yetiştiren tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutlar sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim.İpek YALÇIN 

Thierry Diniz Otomotiv Genel Müdürü
Kadınlar dünyanın değerlendirilemeyen en büyük doğal kaynakları.
Nüfusun ve ekonominin yüzde 50’sini oluşturan kadınların; ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması gerekmekte. Ekonomik büyüme için kadına ihtiyaç var. Ekonomi alanında tüketim kararları açısından güçlü bir konuma sahip olan kadınların, iş hayatındaki konumlarının da güçlendirilmesi için maalesef bazı yasal zorunluluklara ihtiyacımız var. Çok farklı bir çağa girdik; teknolojinin ve bilginin ön plana çıktığı bu dönemde farklılıklarımız; insani özeliklerimiz olacak. Dolayısı ile cinsiyetlerimize göre değil bilgi ve becerilerimize göre değerlendirildiğimiz çalışma dünyası yaratmalıyız.

Emel ÖZKAN TAŞYAKAN

Destek Amortisör YKÜ
Destek Amortisör ve BKM Teknoloji Şirketleri’mizde yaklaşık 180 kişilik çalışan kadromuzun dörtte biri kadınlardan oluşmakta. Üretimden planlamaya, finanstan yöneticiliğe kadar şirketlerimizin tüm kademelerinde kadın istihdamına önem vermekteyiz. Kadın emeğinin olduğu her alanda prensipli, özverili ve disiplinli çalışmanın faydasını görüyoruz. Sektörde yaklaşık 10 yıllık tecrübeye sahip ve kadın istihdamına önem veren firmanın yönetim kurulu üyesi olarak, kadın ve erkek demeden herkesin, emeğinin karşılığını aldığı bir dünya dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Semra BAYKAN
Hedef Patent Genel Müdürü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların iş hayatındaki çalışma koşullarının daha iyi ve eşit şartlarda olması noktasında bilincin artırılması için Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir gündür. Kadınlar olarak bu günü, bir hediye alma günü olarak görmemeliyiz. 8 Mart, kadınların iş hayatında eşit şartlarda çalışma hakkına sahip olup, iş hayatında sağladığı başarılarının kutlandığı bir gün olmalıdır. Çeşitli kurum ve STK’lar bu bilincin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlemekte ve başarılı iş kadınlarını ödüllendirmektedir. Kadınların bakış açıları ve programlı oluşu iş hayatını olumlu etkileyen bir faktördür. Kadın ve erkeklerin bir arada çalışması şirketleri daha verimli bir hale getirir. Bu noktada kadın istihdamını artırmak olarak hem kadınlara hem de erkeklere görev düşmektedir. Kadınlar olarak motivasyonumuzu kaybetmeden iş hayatında var olmaya devam etmeliyiz. Erkekler de kadın çalışanlara destek olmalıdırlar. Bu bağlamda çalışan ve sosyal alanda emek veren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Nurcan ÖZDEMİR
EPSA Yalıtım YKB
Türkiye ekonomisinin daha güçlü olması için sanayinin, üretimin gelişmesi gerekiyor. Sanayide kadın istihdamının arttırılması gerekiyor. Girişimcilik alanında kadınlara gelince ise; son 10 yılda kadın girişimcileri iş hayatının hemen hemen her dalında görmeye başladık. Kadın girişimci oranının % 9 olduğu ülkemizde oranın artmasından memnuniyet duyuyoruz ama yeterli de görmüyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyamızda da kadınlarımızın daha etkin ve güçlü bir şekilde yer almalarını sağlanmalıdır. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak için kadın girişimciler olarak daha çok çalışmalıyız. Güçlü yarınlar güçlü kadınlarla olur. Kadınlarımızın en temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınmasını, birlikte daha refah içerisinde, bereket ve huzur dolu günler temenni ediyorum.

Fatma AYYILDIZ
Finezza Kurucu Ortağı
Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kadınların yaşamın tüm alanlarına aktif olarak katılımıyla mümkündür. İş hayatında olaylara kadın gözüyle bakmak, tüm detayların incelikle ele alınması ve akılcı, pratik çözümler sunulması demektir. Kadın gelecektir, kadın emektir, kadın başarıdır. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

 

Şehzan Seçen 

99 Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu
Toplumumuzda kadınlarımızın bazı sorunları var; eğitim eşitsizliği, ücret adaletsizliği gibi. 8 Mart, kadın hakları hareketidir ve bu hareketi destekleyebilmek için el birliğine ihtiyacımız var. İş hayatında kadının asimile olmasına karşıyım. Biz kadınız, güçlüyüz ve başarılıyız. Ben erkek meslektaşlarıma nazaran en az iki kat çalıştım, çok daha mücadele ettim ve gayret gösterdim. Haklar, gayret ederek kazanılır. Bu yüzden ben pozitif ayrımcılığa karşısıyım. Biz kadınız; özeliz, güçlüyüz ve tahmin ettiğinizden çok daha fazla başarılıyız. Kadınların birbirini destekleyebilmesine, kadınları sadece insan olarak tanımlayan erkeklerin desteğine ihtiyacımız var. Gözlerimizin rengi farklı olabilir ama gözyaşımızın rengi aynı. Kadının iş dünyasında hakkettiği yere geleceğine olan inancımız sonsuz.

Dilara ARSLAN
OBA Grup Genel Müdürü
Günümüz dünyasında önyargılara rağmen kadınlar iş hayatında aktif rol almaya başlamışlardır. 20’nci yüzyılla beraber kadınlar iş hayatına aktif bir şekilde rol almaya başladılar. Çünkü olayın cinsiyetle değil kişisel yeteneklerle ölçülebilmesinin önü açıldı. Kadın ve erkek arasında ayrımcılık yapmak, iş görevlerini önyargılı olarak cinsiyete göre tanımlamak sahip oldukları yetenekleri gözden kaçırmakla sonuçlanacaktır. Şu an aktif olarak adını duyduğunuz, çalıştığınız firmaların birçoğunda bir kadın yöneticiler aktif görev alıyor. Bu sayının giderek artacağına inanıyorum. İlk önce kendimize inanıp, cesaretli davranıp, yeteneklerimizin ve kapasitemizin farkında olursak başarmamıza engel yoktur.

Seçil BULCAN ÜRKÜT
Plan B Mimarlık Kur.Ortağı
Kurucu ortağı olduğum Plan B Mimarlık’ta 25 yıldır yurt içinde ve yurt dışında turizm, kamu ve ofis binaları konusunda branşlaşmış olup, rezidans, restoran gibi konut alanlarında da iç mimari ve mimari hizmetleri veriyoruz. Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınları Günü’nü kutluyorum. İnşaat sektörü 7/24 çalışma sistemi ve ağır çalışma temposu nedeniyle kadınlarımızı ve genç kızlarımızın uzak durduğu bir sektör. Bu nedenle kadın üzerinde doğru politikalar geliştirilirse, iyi çalışma ortamları sağlanırsa kadınlarımızın başaramayacağı bir iş olmadığını düşünüyorum.

Tülay HACIOĞLU ŞENGÜL

Maysan Mando Gen. Md.
Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Doğmanın, büyümenin, gelişmenin arkasında kadın vardır. Çünkü kadın annedir, ilk öğretmendir, topluma şekil veren heykeltıraştır. Kadın çocuğuna güçlü olmayı öğreten, sevgiyi, saygıyı, iyi insan olmayı aşılayandır. Kadın her koşulda var olmayı başarabilen, eşit fırsatlara sahip olabilmek için yılmadan çalışan ve bu sayede büyük başarıların altına imzasını atandır. Kadın her canlı gibi yaşamaya hakkı olandır. Yaşama sebebi de kimse tarafından elinden alınamayacak kadar kıymetlidir. Kadın, kelimelerle anlatılamayacak kadar kalabalık, tek başına savaştığı durumda bile cesur ve güçlü bir yalnızdır. Kadın, birlikte daha güçlü olacağının farkında olandır. İşte bu yüzden de gelecek, güçlü kadınlarla daha güzel gelecek.

Meral ALTUNTAŞ
BEJ Kimya YKB
Direnen ve savunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. 8 Mart, 1857 yılında Amerika’nın New York kenti’nde 40 bin dokuma işçisi daha iyi koşullar için yapmışlar grev ve sonrasında polisin işçileri fabrikaya kilitlemesi ve fabrikanın içinde çıkan bir yangın akabinde fabrikanın önünde kurulmuş olan barikatlar nedeniyle dışarıya çıkamayan 120 işçi kadının ölümüyle sonuçlanmıştır. Tabi bu vahim olayın üzerinde 53 yıl geçtikten sonra 1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde sosyalist kadınlar birliğinin yapmış oldukları bir toplantı sırasında yine Almanya’nın Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin’in bir önerisi olmuştur. Bu öneri her yıl 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanması ve yanarak ölen 120 işçi kadının anısına böyle bir etkinliğin oluşturulmasını planlayarak böyle bir öneride bulunmuştur. Yapılan öneri katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş. O günden itibaren de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya devam etmiştir. Tabi bu kabulun arkasından ortaya başka bir olumlu sonuç çıkmasına neden oldu.

Yorumlar (0)
banner14
19
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?