banner34

banner6

Çalışma yaşamının yükü

Çalışma yaşamının yükü KOBİlerin omuzlarında Türkiyede kayıtlı işyeri sayısı 1 milyon 325 bin 749. Çalışan işçi sayısı 10 milyon 30 bin 810.

Gündem 07.01.2013, 22:00 07.01.2013, 22:00
Çalışma yaşamının yükü
Çalışma yaşamının yükü
KOBİlerin omuzlarında


Türkiyede kayıtlı işyeri sayısı 1 milyon 325 bin 749. Çalışan işçi sayısı 10 milyon 30 bin 810. Çalışanların yüzde 84ü KOBİlerde istihdam ediliyor. İş kazalarının yüzde 80i de KOBİlerde meydana geliyor.

Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneğinin Uludağ İhracatçı Birlikleri Kırmızı Salonda gerçekleştirdiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilgilendirme toplantısı büyük ilgi gördü. İş Güvenliği Uzmanı Hakan Çubukçunun gerçekleştirdiği sunumda 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında KOBİlere getirilen yükümlülükler ele alındı. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının tek bir yasa kapsamı içine alınmış olmasının iş yaşamına etkilerinin sorgulandığı seminerde, kanundan sadece ev hizmetlerinde çalışanlar, her hangi bir personel çalıştırmayıp kendi nam ve hesabına mal veya hizmet üretimi yapanlar ile genel olarak askeri ve istihbarat birimleri görevlilerinin muaf tutulduğu belirtildi. 4857 sayılı İş Kanununda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili olarak 50 işçi çalıştırma şartı ve iş güvenliği uzmanı için işin sanayiden sayılan işlerden olması şartının 6331 sayılı Kanun ile ortadan kaldırıldığı da hatırlatılan etkinlikte kanunun 6ncı maddesi ile de her işverenin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunda olduğu vurgulandı. Bu kişilerin iş yerinde çalışanlar arasından görevlendirilebileceği gibi, bu hizmetlerin tamamının veya bir kısmının ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alımı şeklinde de yerine getirilebileceği belirtilen toplantıda işverenin gerekli koşulları taşıması halinde bu çalışmaları kendisinin de yapabileceğine değinildi.
Kanunun 7nci maddesi ile 10 işçiden az işçinin çalıştırıldığı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca destek sağlandığı da hatırlatılan seminerde durumun KOBİler açısından değerlendirildiğinde ortaya şöyle bir tablonun çıktığı görüldü;
- 2010 SGK verilerine göre ülkemizde kayıtlı işyeri sayısı 1 milyon 325 bin 749.
- Çalışan işçi sayısı 10 milyon 30 bin 810.
- Çalışanların yüzde 84ü KOBİlerde istihdam ediliyor.
- İş kazalarının yüzde 80i KOBİlerde yaşanıyor.
- 1-49 arası çalışan sayısı olan işyerlerinin sayısı 1 milyon 300 bin 403.
- İş kazalarının yüzde 56sı 1-49 çalışan sayısı olan işyerlerinde yaşanmakta.
Yürürlüğe giren yasa ile 50 çalışan sayısı sınırlandırmasının kaldırılmış olmasının KOBİlerin önemli bir bölümünü oluşturan bu işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sonuç alıcı çalışmalar yapılabilmesi için bir fırsat olduğu belirtilen seminerde;
- Devletin hangi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini destekleyeceği,
- Risk değerlendirmesi ve ortam ölçümleri şartları,
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt, bildirim koşulları,
- Acil durumlara hazırlıklı olma ve tahliye konusunda yapılacak çalışmalar,
- Çalışanın sağlık gözetimi koşulları,
- Çalışanın bilgilendirilmesi koşulları,
- Çalışanın eğitimi koşulları,
- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüşlerinin alınarak katılımlarının sağlanmasının koşulları ve yöntemleri,
- Çalışan temsilcisi belirleme koşulları,
- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri,
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma koşulları,
- Aynı çalışma alanında birden fazla işveren bulunması durumunda koordinasyon sağlanmasının koşulları,
- Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri için işe başlama koşulları,
konularında bilgiler vermiştir. Yasa maddelerine uyulmaması halinde idari para cezalarının miktarları ve yasa maddelerinin işyerleri açısından yürürlük tarihlerini içeren tabloların katılımcılara doküman olarak dağıtıldığı bilgilendirme seminerinde yasa uygulamaları ile ilgili olarak detay bilgileri içerecek ikincil mevzuat olan yönetmeliklerin zamanında yayınlanmasının önemine dikkat çekildi.


RESİMALTI:
TOSYÖV Bursa Destekleme Derneğinin Uludağ İhracatçı Birlikleri Kırmızı Salonda gerçekleştirdiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilgilendirme sunumunu konuların uzmanı Hakan Çubukçu gerçekleştirdi. Toplantı sonrası etkinliği destekleyen Osmangazi Rotary Dönem Başkanı Nur Yücel ile TOSYÖV Bursa Destekleme Dernek Başkanı Habil Duran, eski başkan Memiş Yılmam ve üye İsmail Hakkı Kavurmacı tarafından Çubukçuya günün anısına plaket verildi.

Sayı: 870 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18