banner34

banner50

banner6

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği değişiklik taslağının değerlendirilmesi

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği değişiklik taslağının değerlendirilmesi Çevre ile ilgili düzenlemelerin amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde, ambalaj atıklarının kontrolü önemli bulunmaktadır.

Gündem 03.05.2010, 21:00 03.05.2010, 21:00
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği değişiklik taslağının değerlendirilmesi
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği değişiklik taslağının değerlendirilmesi

Çevre ile ilgili düzenlemelerin amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Bu amacın gerçekleştirilmesinde, ambalaj atıklarının kontrolü önemli bulunmaktadır.
Konu ile ilgili olarak 24 Haziran 2007 tarih 26562 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yayımlanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Yönetmelik) ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin (OSB Yönetmelik) 129/V madde fıkrası üzerinde iş çevrelerinin yoğun eleştirileri bulunmaktadır.
Bunlardan OSB Yönetmeliğinde öngörülen düzenlemenin, istisna OSBler dışında uygulanamayacağı, çok kısa bir süre içinde anlaşılmış bulunmaktadır.
Yönetmeliğin pek çok hükmünde değişiklik öngören Taslak ise, Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanmış bulunmaktadır.
Ambalaj atığı, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atığını ifade etmektedir. Bu ambalaj atıkları küçümsenmeyecek seviyede ekonomik değere sahiptir.
Ambalaj üreticileri ve ambalaj atığı üreticileri ile piyasaya sürenler (Sahipler) bunları "ücretli olarak belediye, lisanslı işletme ya da yetkilendirilmiş kuruluşlara (Alıcılar) vermek için mücadele vermektedirler. Zira, bedelsiz verilmesi halinde sahipler yönünden önemli ekonomik kayıplar doğurmaktadır.
Buna karşılık Alıcılar, Sahiplerden ambalaj atıklarını ücretsiz almak istemektedirler.
Bakanlık, Sahiplerden gelen yoğun tepkiyi dikkate alarak Yönetmelik Değişiklik Taslağı hazırlamıştır. Bu Taslakda konu ile sınırlı Yönetmelik m:5/1 hükmü aynen şöyledir: "Sanayi ve ticari kaynaklı ambalaj atığı üreticileri, oluşturdukları ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmek veya çevre lisanslı toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesislerine vermekle yükümlüdürler.
Bu düzenleme ile, Sahiplerinin Alıcılara, ambalaj atıklarını bedelli ya da ücretsiz olarak serbest iradeleri ile yapacakları sözleşme ile verebileceklerini öngörmektedir.
İlk bakışta sorunun çözüme kavuşturulduğu izlenimini vermekle beraber, her iki taraf arasında sorunların doğuracağı ve kalıcı bir çözümün sağlanamadığı açıktır.
Bakanlık yürürlükte olan düzenleme ve Taslak metni ile, ambalaj atıklarının Alıcılara "ücretsiz verilmesinden yana bir duruş sergilemektedir. Aksi yönde bir düşünce de olsa idi, "bedelli ibaresi Taslak metninde yer alırdı.
Taslak metnin kabulü halinde, iki önemli sorun ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, Sahipler ve Alıcılar "bedel hususunda anlaşamazsa sorun nasıl giderilecek ve ikincisi de ambalaj atıklarının bedel tespiti için objektif kriterlerin ne olduğudur?
Umudumuz, adil davranması gereken Bakanlığın, kalıcı ve tarafların haksız zenginleşmesini önleyen bir sistemi Yönetmelik değişikliğinde getirmesidir.
Saygılarımla.

Sayı: 730 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18