banner34

banner50

banner6

YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ KONUSU

YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ KONUSU Bu konuyu 22. Kasım.

Finans 12.11.2012, 22:00 12.11.2012, 22:00
YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ KONUSU
YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ KONUSU

Bu konuyu 22.Kasım.2011 tarihli ve 13.Ocak.2012 tarihli yazılarımızda ele almış ve detaylı örnek de vermiştik.
19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede 2012/3305 sayı ile yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki karardan sonra bazı değişiklikler olmuştur.
Yukarıda bahsettiğimiz son karara kadar yapılan eski uygulamalarda, yeni kararlardaki lehteki hükümler, daha önceki kararlara istinaden alınan teşvik belgesi konusu yatırımlara da uygulanırdı. Oysa söz konusu son kararın geçici ikinci maddesi, bu eski uygulamayı yatırımcıların aleyhine bir düzenleme ile kaldırmıştır.
Geçici 2. inci maddenin (1.) fıkrası " Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara teşvik belgesinin dayandığı karar ve diğer kararlar çerçevesinde devam olunur. Şeklinde düzenlenmiş olup bu maddeye göre daha eski yatırımlarda devlet yardımları kararları esas alınarak düzenlenen teşvik belgelerinde, son karara göre lehte olan hükümler tatbik edilemeyecek demektir.
Gelelim bize göre 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki kararın bana göre en önemli ve fakat en tehlikeli maddesine:
Kararın 15. inci maddesi Vergi indirimini düzenlemektedir. Vergi indirimi, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar bu maddede belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.
Maddenin 2 numaralı bölümü 31.12.2013 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde gerek indirim oranı ve gerekse yatırıma katkı oranlarının daha fazla verileceğini belirtmekte ve bu oranları düzenlemektedir.
Maddenin 3. üncü bölümü stratejik yatırımlardaki oranları, 4. üncü maddesi yatırıma katkı tutarının nasıl hesaplanacağını, 5. inci maddesi ise hesaplanacak yatırıma katkı tutarının özel olarak en fazla ne tutarlarda uygulanabileceğini belirtmektedir.
Şimdi bu kararın 15/5 maddesini aynen aşağıya alalım:
Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırım katkı tutarının;
a. Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki
yatırımlarda: 2.inci bölgede %10, 3. Bölgede %20, 4. Bölgede %30, 5. Bölgede %50 ve 6. ıncı bölgede %80 ini,
b. Stratejik yatırımlarda, 6. bölgede %80 ini, diğer bölgelerde %50 sini
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
Yazımızın buraya kadar olan kısmını inceleyecek arkadaşlarımız ve meslekdaşlarımızın lütfen 2012/3305 sayılı kararla birlikte, daha önceki yazılarımızı da dikkate alarak, konuyu incelemesini rica ediyorum.
Yukarıda belirttiğim kararın 15/5 inci maddesi eski kararlardaki sadece yeni yatırımla kıyaslanarak bulunan kara tatbik edilecek yatırıma katkı oranı ve indirimli orandaki verginin hesabı yerine, işletmenin tüm karına yatırıma katkı oranı ve indirimli oranda vergi hesaplanacağını göstermektedir. Bu kesinlikle yatırımcının lehine bir hükümdür ve bugüne kadar olan tatbikatın aksine, eski yatırım teşvik belgeleri için geçerli değildir.
Ancak, bu konuda gerek yatırımlarda devlet yardımları tebliğlerinde ve gerekse Maliye Bakanlığı tebliğlerinde kesin bir açıklık bulunmamaktadır.
Bir örnek alalım.
Şirketimiz, 20 milyon liralık bir bölgesel teşvik belgesi almıştır. Bu teşvik belgesine göre yatırımın bölgesi 3. üncü bölgedir. Bölgesel yatırımlarda, 3. üncü bölgede Yatırıma Katkı oranı %25, İndirimli vergi oranı ise %60 dır. Bulunduğumuz dönem sonuna kadar ise toplam (5) milyon liralık yatırım yapılmıştır.
Şimdi gelelim üzerinde düşünülecek konuya:
Teşvik belgesi ve yatırımlarda devlet yardımları kararına göre 3. Bölgede yapılan yatırımlarda kurumun tüm gelirleri üzerinden gerçekleştirilen yatırım tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %20 sini geçmemek üzere indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
Yani:
Gerçekleştirilen yatırım tutarı 5.000.000 TL.
Toplam yatırıma Katkı tutarı 4.000.000 TL. (Toplam Yatırım x Yatırıma Katkı oranı = 20.000.000x%20)
Gerçekleştirilen yatırıma göre hesaplanan yatırıma katkı tutarı 1.250.000 TL.
(5.000.000 X %25 = 1.250.000 )

İşte problem yukarıdaki bu iki hesaplama arasındaki farktadır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları kararının 15/5 maddesine göre yatırım tutarımız 5.000.000 TL. olduğuna göre biz bu durumda yatırım tutarını geçmemek üzere yani 4.000.000 TL. yatırıma katkı tutarını kullanabilir miyiz, yoksa kullanamaz mıyız, yoksa doğrudan doğruya yapılan yatırım olan 5.000.000 liranın %25 i olan 1.250.000 liralık bedeli mi indirimli kurumlar vergisi hesabında göz önüne alacağız.
Ben, herhangi bir açıklama tebliği olmadığı için bu problemi çözemedim. :Bu sebeple her zamanki, tatbikatçı tedbirliliği ile ( yani kısacası Maliye korkusu ile) daha az tutar olan 1.250.000 lirayı tatbik etmeyi tercih etmeyi düşünüyorum.
Buyurun sevgili tatbikatçılar, bu problem üzerinde bir düşünün bakalım derim.
Değerli iş adamları dernekleri, bu problemin gerçek tatbikatı sizin lehinizedir, o zaman ilgili birimlerle siz temas ederseniz, bu konuda bir tebliğ yayınlanabilir. Buyurun görev sizin.

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir

Sayı: 862 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18