banner34

banner50

banner6

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın:

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın:

Finans 10.12.2012, 22:00 10.12.2012, 22:00
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın:
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın:

''Türkiye ekonomisinde istikrarlı ve yüksek hızda büyümenin gerçekleştiği dönemler reformların yapıldığı ve finansal istikrarın sağlandığı dönemlerdir''
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye ekonomisinde istikrarlı ve yüksek hızda büyümenin gerçekleştiği dönemlerin reformların yapıldığı ve finansal istikrarın sağlandığı dönemler olduğunu söyledi.
Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu'nda konuşan Aydın, Türkiye ekonomisinde istikrarlı ve yüksek hızda büyümenin gerçekleştiği dönemlerin reformların yapıldığı ve finansal istikrarın sağlandığı dönemler olduğunu söyledi.
Reformların ortak özelliğinin, piyasaların daha iyi çalışmasını sağlayacak kurumların oluşturulmasına, kuralların iyileştirilmesine, kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının azaltılmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik politikalara ağırlık verilmesi olduğunu ifade eden Aydın, şunları belirtti:
''Kısacası, faaliyet ortamında öngörülebilirliğin artırılması ve güçlü bir rekabet ortamının oluşturulması sayesinde kaynakların daha iyi kullanılması ve yeni kaynakların ekonomiye kazandırılması mümkün olabilmekte böylece tüketicinin korunmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır. Ekonomik büyümeyi finanse etmenin ve sürdürmenin en etkin yolu finansal sektörün büyük, güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip olmasıdır. Yatırım, üretim, tüketim ve ticaretin finansmanında, şirketler ve bireyler için kredinin bulunabilirliği ve sürekliliğinin sağlanması hayati öneme sahiptir. Temel işlevleri müşterilerinin ve ekonominin ihtiyaç duyduğu finansal hizmetleri sunmak ve ödeme sisteminin çalışmasını sağlamak olan finansal kurumlar ekonomik faaliyetin çok önemli bir parçasıdır.''
Finansal kurumların herhangi bir işletme olmadığını, faaliyetleri için devletten lisans aldıkları ve özel nitelikli işler yaptıklarını söyleyen Aydın, şunları dile getirdi:
''Finansal kurumların sistemsel sorumlulukları vardır. Birinin durumunun sıkıntıya düşmesi diğerlerinin durumunu da etkileyebilmektedir. Bu nedenle, uluslararası kurallar ile çalışırlar, sürekli gözetim ve denetim altındadırlar. Finansal kurumların, özellikle bankaların faaliyetleri, paydaşlarından herhangi birisinin çıkarı ön planda tutularak değerlendirilmemelidir. Değerlendirme, hükümetler, tüketiciler, hissedarlar, müşteriler, toplum ve düzenleyici kurumların ilgileri ve çıkarları dikkate alınarak ekonomik realiteye uygun olarak yapılmalıdır. Devletin, müşterilerin ve diğer paydaşların genel anlamda beklentisi finansal sektörün büyük, mali bünyesinin sağlıklı olması, faaliyetini güvenilir şekilde, istikrar içinde ve rekabetçi bir yapıda sürdürmesidir.''
Rekabetçi bir piyasanın rasyonel çalışmasının temel kriterlerinden birinin doğru bilgi ve bu bilginin taraflarca ulaşılabilmesi olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:
''Eğer müşteriler yeterince bilgilendirilmiş ise hizmet, ürün ve fiyatlar arasında karşılaştırma yaparak kendileri için en uygun olan kararı verirler. Piyasa tercihlerine uygun hizmet ve ürün yelpazesine sahip olmak, işletmelerin faaliyetinin devamlılığının ön koşullarından bir tanesidir. Finansal hizmetlerin zaman ve yerden bağımsız olarak her an heryerden ulaşılabilir olması istenmektedir. Dağıtım kanallarının çeşitliliği ve iş hacminde artan payı bu gelişimi desteklemektedir. Uzaktan erişimli kanalların arttığı günümüzde, teknoloji bazlı bu kanallardaki işlemlerin çeşitlenmesi sayesinde daha düşük maliyetli hizmetlerin sunumu artmaktadır. Rekabette geri kalmamak için müşteriye yakın, kişiselleştirilmiş ürünler finans sektörünün önem verdiği ve yatırım yaptığı alanlardır. Bu çabanın belirleyicisi müşteri merkezli yeni çözümler üretmek ve ekonomik olarak sunmaktır.''
Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
''Bu sayede finansal kurumlar hem hizmet ve ürün yelpazesini artırmaya hem de gelirlerini çeşitlendirmeye gayret etmektedirler. Bu faktörler, aynı zamanda, finansal kurumları maliyet-etkin çalışmaya, çeşitli hizmet ve işlerinin verimlilik durumunu incelemeye, maliyet yapılarını rasyonalize etmeye de zorlamaktadır. Bankalar, ücret-bazlı iş alanlarına doğru genişlemeye, ATM ağı ve internet gibi daha maliyet-etkin olan alternatif dağılım kanallarını artırmaya, geçmişte ücret veya komisyon alınmayan hizmetler üzerinden de ücret ve komisyon almaya yönelmiştir.''

-''Müşterinin korunması amacıyla uygulamalara ilişkin standartların getirilmesi önemli''-

Tüketicilerin de bankacılık hizmetlerinden istifade etme maliyetini azaltan yeni kanalları kullanarak, değişen ortama ve yeniliklere ayak uydurma çabası içinde olduklarına değinen Aydın, şu ifadeleri kullandı:
''Yeni kanallar, maliyetleri asgari düzeye indirmek isteyen tüketicilere de en uygun hizmet-fiyat bileşenini bulabilmek için karşılaştırma imkanını sağlar çarşı-pazarda olduğu gibi, finansal piyasada dolaşma olanağı, beraberinde, pazarda başka hangi ürünlerin bulunduğuna dair bilgiye ulaşılması imkanını verir, tüketici nezdinde yeni beklentilerin oluşmasını da getirir. Bunlar olumlu gelişmelerdir.
Bu süreçte, dikkati çeken gelişme ise müşteri şikayetleri ve eleştirilerindeki artış dolayısıyla piyasaların işleyişine ilişkin kaygıların doğmasıdır. Müşteri şikayetlerinin önemli kaynağı hizmetler, ürünler ve düzenlemeler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasıdır. İşte bu noktada, müşterinin korunması amacıyla uygulamalara ilişkin standartların getirilmesi, müşterinin daha iyi bilgilendirilmesi, tarafların hak ve sorumluluklarının açıkça ortaya konulmasını teminen düzenlemelerin yapılması önemlidir. Övünerek söylemeliyim ki, ülkemizde tüketicinin korunmasına ilişkin hassas bir duyarlılık, sorumlu kurumlar, düzenlemeler ve denetim vardır. Esas olan ilgili taraflar arasındaki işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.''

Sayı: 866 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18