banner34

banner50

banner6

SÖZLEŞME KURULMASI

SÖZLEŞME KURULMASI Sözleşme bir hukuki işlem olup, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Bu irade açıklaması açık veya örtülü olabilir.

Finans 14.01.2013, 22:00 14.01.2013, 22:00
SÖZLEŞME KURULMASI
SÖZLEŞME KURULMASI

Sözleşme bir hukuki işlem olup, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.Bu irade açıklaması açık veya örtülü olabilir.
Kural olarak, taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa sözleşme kurulmuş sayılır.
Gerek öğretide gerekse uygulamada "sözleşme kavramı yerine,akit,bağıt,kontrat,protokol ve "mukavele gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Kanaatimizce, kanun önünde yerinde olanı "sözleşme kavramının kullanılmasıdır.
Sözleşme kurulduktan sonra, bazı hukuki sonuçlar doğurur. Bunlar, kurucu sonucu ve bağlayıcı sonucudur.Yani,tarafların açıkladıkları iradeleriyle ve sözleşme ile kendilerini bağlı kılmalarıdır.
Türk Borçlar Hukukunda bireysel sözleşme modeli düzenlenmiştir.Ancak,bunun yanında formüler veya kitle sözleşmeleri de uygulanmaktadır.
Bireysel sözleşme modeli, öneri,karşı öneri ve sonuçta kabul gibi aşamaları içerir.Böylece bu aşamalardan geçtikten sonra,tarafların iradeleri karşılıklı ve birbirine uygun açıklamaları ise,sözleşme kurulmuş olmaktadır.
Bu durumda, bireysel sözleşmelerin kurulmasından önce bir tarafın hazırladığı bir sözleşmenin diğer taraftaki belirsiz sayıda kişilerin kabulü halinde hukuki sorunlar yaşanacağı açıktır.Zira,halk deyimi ile pazarlık olmadan sözleşme kurulmuş olmaktadır.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda, genel işlem koşulları olarak düzenlenen bu konu ile ilgili geçerlilik kuralları,bunlara uyulmaması halinde yaptırımlar ve yorum kuralları emredici nitelikte düzenlenmiştir(m.20 ila 25).Örneğin;hizmet sözleşmesi,satış sözleşmesi,bayilik ya da franchising gibi sözleşmeler düzenlenirken genel işlem koşullarına uyulmasını önermekteyiz.
Bir sözleşme kurulurken karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının (örneğin,yetki şartı gibi)sözleşmenin kapsamına girmesi,sözleşmenin yapılması sırasında karşı tarafa,bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verilmemiş,içeriğini öğrenmesine imkan sağlanmamışsa,karşı taraf sözleşmeyi kabulde etse,genel işlem koşulları yazılmamış sayılır(m.21).
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girinceye kadar,818 Sayılı Borçlar Kanununun sözleşmede belirtilen hükümleri hakkında da 6098 sayılı Kanunun, eski 818 sayılı Kanun hükümlerine karşılık gelen hükümleri uygulanır.Bu nedenle,hem 01.07.2012 tarihinden önce hem de bu tarihten sonra kurulmuş ya da kurulacak bireysel sözleşmelerde genel işlem koşulları uygulama görecektir.
Gerek 6098 sayılı Kanun gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili düzenlemeler önünde,sözleşmelerin uzmanına hazırlatılması önemli bulunmaktadır.

İçten saygılarımla,

Sayı: 871 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18