banner34

banner50

banner6

LÜKS KONUTLARDA KDV

LÜKS KONUTLARDA KDV 1 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile konut teslimlerinde katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır. Kamuoyunda lüks konutlara katma değer vergisi oranı artışı olarak bilinen bu düzenleme ile; Net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan (150 metrekare üzeri konut teslimleri halihazırda zaten %18 oranında katma değer vergisine tabi) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri; a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8, b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranı uygulanır.

Finans 14.01.2013, 22:00 14.01.2013, 22:00
LÜKS KONUTLARDA KDV
LÜKS KONUTLARDA KDV

1 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile konut teslimlerinde katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır. Kamuoyunda lüks konutlara katma değer vergisi oranı artışı olarak bilinen bu düzenleme ile;
Net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan (150 metrekare üzeri konut teslimleri halihazırda zaten %18 oranında katma değer vergisine tabi) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri;
a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranı uygulanır.
Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013 tarihinden itibaren bu hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu katma değer vergisi oranları sadece konut teslimleri için geçerlidir. İşyeri teslimleri önceden olduğu gibi halen %18 oranında katma değer vergisine tabidir. Bu arada satın alınmış bir konutun ev sahipleri tarafından ticari organizasyon kapsamında olmadan başka kişilere satılması zaten katma değer vergisinin konusuna girmediği için bu düzenlemeler, konutlarını elden çıkaracak kişiler açısından bir farklılık yaratmamaktadır. Burada yapılan düzenleme inşaat şirketleri veya müteahhitler tarafından ticari bir organizasyon kapsamında teslim edilecek konutlar ile ilgilidir. (burada hatırlatmakta fayda gördüğümüz husus, Mali İdarenin bir yıl içerisinde birden fazla, art arda iki yıl içinde yapılan konut teslimlerini ticari organizasyonun varlığına delil kabul ettiğidir)
Söz konusu düzenleme ile büyükşehirlerde inşaat şirketleri veya müteahhitler tarafından teslim edilen net alanı 150 metrekare veya altındaki konutlar, yapı ruhsatının alındığı tarih itibari ile konutun yapıldığı arsanın birim metrekare değerinin belirli tutarları aşması halinde %8 veya %18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. Daha önceki düzenleme de 150 metrekare veya altındaki tüm konut teslimleri %1 katma değer vergisine tabi idi.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, yapı ruhsatının alındığı tarihte bu oranların geçerli olacağıdır. Onun için 01.01.2013 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınmış projeler hükmün kapsamına girecektir.
İnşaat sektörü 2012 yılında açıklanan büyüme rakamlarına göre en sıkıntılı sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki 2012 üçüncü çeyrek sabit fiyatlarla GSYH artışı geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında olmuştur. Ancak inşaat sektörü için aynı oran sadece %0,4 olmuştur. Görüldüğü üzere lokomotif sektör olarak görülen, son yıllarda yüksek bir büyüme gösteren ve bu sayede Türkiyenin genel ekonomik büyümesine olumlu katkıda bulunan inşaat sektörü 2012 yılında oldukça düşük bir büyüme oranı göstermektedir. Zaten 2012 için beklenen yüzde 3,2 lik büyüme oranının da bu beklentinin altında gerçekleşeceği çok defalar deklare edilmiştir. Durum böyle olduğunda yapılan katma değer vergisi oran değişikliklerinin, inşaat sektörünü hatta ekonomik büyüme anlamında ekonomiyi zorlayacak bir düzenleme olduğu aşikardır.
Vergisel adalet açısında baktığımızda (anayasal düzenleme gereği herkes mali gücüne göre vergi ödemek zorundadır) 150 metrekarenin altında olup ta oldukça lüks konutlardan alelade konutlar gibi %1 oranında katma değer vergisi alınması doğru bir uygulama değildir. Son yıllarda gelişen inşaat sektörü çok yüksek fiyatlı ve oldukça lüks daireler yapma teknolojisine kavuşmuştur. Bu lüks konutlarla diğer konutların aynı vergi diliminde olması verginin mali güce göre alınması ilkesine aykırıdır. Düzenleme her ne kadar vergisel açıdan doğru olsa da zamanlama anlamında bizim görüşümüze göre bu dönemde hatalıdır.

Sayı: 871 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18