banner34

banner6

Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz

Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz Yukarıdaki başlık 5684 sayılı Sigortacılıkla Mevzuatının 32. maddesinden alınmıştır.

Finans 22.10.2012, 21:00 22.10.2012, 21:00
Kişilerin, sigorta  şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz
Kişilerin, sigorta
şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz
Yukarıdaki başlık 5684 sayılı Sigortacılıkla Mevzuatının 32. maddesinden alınmıştır.
Birileri çıkıpta sizi ileriye dönük olarak tek başına sigorta işlemlerinizi bağlamak isterse ve bunun için sizinle bir protokol yaparsa bu protokol 5684 sayılı yasal düzenleme açısından geçerli olur mu? KHK olmadığını söylüyor.
Bakınız kanunun 32/ 5. maddesinin tamamını aşağıya aldım.
MADDE 32
(1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.
(2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.
(3) Sigorta şirketleri, iyi niyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.
(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
(5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.
Konuyla ilgili olarak elbette bu işin uzmanlarından bilgi aldım. Sigorta brokerleriyle görüştüm. Neden bu yazıyı yazmak zorunda kaldığımın sebebini ben çok iyi biliyorum. Eğer sizde bir gün böyle bir kandırmaca ile karşılaşırsanız sizinle yapılan protokol, sözleşme, anlaşma adı her ne ise 5684 sayılı Sigortacılık Mevzuatı açısından hiç bir anlamı olmadığını bilin. Başka bir anlatımla yok hükmündedir.
Kanunla ilgili bilgiler Kanun. KHK. No: 5684 Kabul Tarihi: 03.06.2007
Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2007 Resmi Gazete No: 26552

Sayı: 859 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18