banner34

banner6

KENTLİLİK ( BURSALILIK ) BİLİNCİ.. ( 3 )

KENTLİLİK ( BURSALILIK ) BİLİNCİ. .

Finans 12.11.2012, 22:00 12.11.2012, 22:00
KENTLİLİK ( BURSALILIK ) BİLİNCİ.. ( 3 )
KENTLİLİK ( BURSALILIK ) BİLİNCİ.. ( 3 )
Bundan önceki 2 yazımızda kentlilik bilinci üzerinde durmuş ve kentimizde birçok değer ve eserlerin kaybolmasına ilaveten kentlilik ( Bursalılık ) bilincinin de mevcut olmadığının altını çizmiştik..
Bugünkü yazımızda da bu kültürün aidiyet duygusunun başka bir ifade ile Bursalılık bilincinin tekrar yaratılması için neler yapılması gerektiğini kısaca özetlemeye çalışacağız..
Eski Bursa bir medeniyetin önemli merkezlerden biri idi.. Şimdi hem eski değerler yok oldu, hem de yeni ve çağdaş normlara sahip değil..
Bu süreçte gerek kurumsal yapıların gerekse yönetimlerin fonksiyonlarını, görevlerini yeterli ölçüde yerine getiremediği gerçeği inkar edilemez.
Bu sebeple ülke genelinde ve kent ölçeğinde düşünceyi üretime, kentin geleceğini de yeni fikir,görüş ve düşüncelere açacak yeni kurumsal yapı, organizasyon ve projelere ihtiyaç vardır.
Bursaya sahip çıkmak için kentimizin bugünü kadar dünü de tanınmalıdır, bilinmelidir. Eski Bursa değerlerinin dayanışma ve günümüze de uyarlanabilecek nitelikleri ön plana çıktıkça kentimizde yaşayanların kentlilik bilinci de artacaktır.
Önce kendimize şu soruyu sormakta fayda görüyoruz.. Biz bugün böyle bir kültür bu kültürün bir neticesi olarak da Bursalılık bilinci oluşturabilirmiyiz.
Öncelikle gerek teknik ve sosyal altyapı gerekse kent kültürü ve kentlilik bilinci konularında geçmişten geleceğe uzanan geniş bir perspektiften kısa, orta ve uzun vadeli yeni bir Bursa vizyonu, strateji ve politikaları belirlenmelidir.
Bugün hızlı nüfus artışına ilaveten yeni metropol sınırların genişlemesi ile kentimizin hem fiziksel mekanı büyümüş hem nüfusu artmış hem de nüfusun sosyal ve kültürel yapısı önemli değişikliğe uğramıştır.
Kentlilik bilinci son derece kapsamlı, sistemli ve uzun soluklu çabaları gerektirmektedir. Eğitim,katılım, paylaşım, örgütlenme ve anlayışlı muhataplar bulmak bu bilincin oluşmasının km. taşlarıdır.
TV kanallarını Bursa ile ilgili programlar yapmaya teşvik etmeli. Bursa bilgisi ile ilgili paralı, hediyeli Bursayı bilen kazanıyor bilgi yarışmaları düzenlenmeli, başarılı olana belediye tarafından çeşitli ödüller verilmelidir.
İnsan küçük yaştan itibaren mahallesinden başlayarak kenti tanır. Kent kültürü de mahalle kültürü ekseninde gelişir ve aidiyet duygusu mahalle köprüsü ile gerçekleşir. Bu sebeple sosyal dayanışma birimlerinin içinde " mahalle " mutlaka yer almalı mahalleler eski fonksiyonel yapısına kavuşturulmalı, yeni cazibe merkezleri haline getirilmelidir.
Bir " Bursa Enstitüsü " ve/veya " Bursa Araştırmalar Merkezi " açılarak burada mimarların sanat tarihçilerinin, sosyolog ve antropologların,halkla ilişkiler uzmanlarının Bursa tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmalar yapması sağlanmalıdır.
Bursa geneli ile ilgili (şehrin planı, ilçe planları, tarihçesi, gerekli telefon numaraları, e-posta adresleri, önemli adreslerle dolu) bir kitapçık her yıl hazırlanarak bedava dağıtılmalıdır.
Her ilçede ilçe müzesi açılmalı ya da ortamı yaratılmalı (müzelerde o yerleşim biriminin ( ilçenin ) tarihi ve kültürel özelliğine göre fonda müzik çalınır, Hacıvat-karagöz figürleri büyük ebrucuların eserlerinden örnek tablolar sergilenir vs.) Geçmişi tespit etmek idraki, Avrupanın en küçük kasabasında bile var.
Her seviyeden (İlköğretim, Lise, Üniversite) öğrenciye, önce uzmanları tarafından konferans ve dia gösterisi, ardından uzmanların rehberliğinde şehir içi gezileri yaptırılmalıdır.
Cumartesi günleri bazı Belediye otobüsleri, öğrencileri okuldan alıp getirmek üzere görevlendirilebilir.
Bursada yabancı dilleri iyi bilen tarih ve kültür bilincini ve Bursaya aidiyet duygusunu kazandıracak ve "ötekine kendini anlatmasını sağlayacak olan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Rehberlik Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği Rehberlik kurslarıyla, turizmi kültür bilincinin emrine vermek gerekir.
Bursa "şehir turizmi ile turizmden (Prag, Budapeşte, Berlin ya da Paris gibi)para kazanırsa, hizmet Bursaya geri dönerse, Bursalının şehre sahip çıkması beklenir.
Bursamızın eski kuşları ( bülbül, saka, güvercin vs.) makul bir ölçüde yeniden üretilmelidir. Eski müftü çeşmelerin ve sularının yeniden akıtılması gerekir.
Sokak,cadde, meydan ve park adları anlaşılır ve türkçe olmalı,semt ve kent sakinlerinin kolayca benimseyebilecekleri doğal,tarihi, veya kente ve ülkeye önemli hizmetlerde bulunmuş şahsiyetlerin isimlerinden seçilmelidir.
Bursanın tarihi ve kültürüyle uyuşan ağaçların dikilmesi ve bakımı (Kestane dut, şeftali,çınar, servi, çam fıstığı, erguvan, çitlembik, manolya vs. ) yapılmalıdır.
Eski Bursalıların tatil günleri piknik yaptıkları, çocukların yüzdükleri eski Bursa ovasının simgesi Nilüfer çayı temizlenerek eski fonksiyonuna kavuşturulmalıdır..
Gerek Bursaspor gerekse diğer amatör spor branşlarındaki sportif faaliyetlerin de Kentimize artı değer katması sağlanmalı, kentlilik bilincinin oluşmasında katkısı göz ardı edilmemelidir..
Bu ve benzeri konularda ciddi araştırma ve çalışmalar yapılarak daha birçok benzer fikir ve projelerin üretilerek kentlilik ( Bursalılık ) bilincinin oluşturulması hayata geçirilmesi mümkündür..

Yunanistandaki Center for Asia Minor Studies gibi yeni ve
orijinal eserler hazırlanmalı. Dünü bilmeyen, bugünü
kavrayamıyor. Dünü bilmiyoruz, öğrenelim.
•
Sosyal Doku Projesi "İstanbullu Olma Bilinci Araştırması
207
•
• Bazı TV kanallarını daha önce İstanbul için yapmış oldukları
özel programları yapmaları için (STVdeki Çamlıcadan
Kalamışa gibi) sübvanse etmek, teşvik etmek, programlar
arasında yarışma ilan etmek gerekir.
• İstanbul "şehir turizmi ile turizmden (Prag ya da Paris gibi)
para kazanırsa, hizmet İstanbula geri dönerse, İstanbullunun
şehre sahip çıkması beklenir.
• İstanbulda kumru kayboldu, (Üsküdara gidelim, peynir–ekmek
yiyelim diye ötermiş) makul bir ölçüde üretilmelidir.
• Eski çeşmelerin ihyası (B.R. Eyüboğlunun tabiriyle "genç yaşta
sütü kurumuş analar gibi) ve sularının akıtılması gerekir.
• İstanbulun tarihi ve kültürüyle uyuşan ağaçların dikilmesi ve
bakımı (çınar, servi, çam fıstığı, erguvan, çitlembik, manolya,
sakız) yapılmalıdır.
• Meşhurların mezarlarının bakımı yapılmalı ve levhalarla mechul
olmaktan kurtarılmalıdır.
• Tarihi mekanların restorasyonu yapılmalı ve işlev
kazandırılmalıdır. (Amcazade Yalısı, Emirgan Şerifler, Haremde
Çürüksulu, M.Birgi Yalısı, Sadullah Paşa v.b.)
• Esnaf ve Şoför Odaları ile iletişime geçerek onların
İstanbulluluk bilincine katkı sağlamaları amacıyla eğitim
programları düzenlenmelidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Doku Projesi "İstanbullu Olma Bilinci Araştırması
208
• Kum havuzunda oynayan çocuklar, gazete okuyan yaşlılar için
en ufak mekanlar bile değerlendirilmelidir.
• Egzozu bozuk arabalara, yere çöp atanlara, köpeği yerleri
kirletenlere, özel arabasından çok yüksek sesle civara müzik
yayını yapanlara para cezası müeyyidesi uygulanmalıdır.
• Bütün taksi şoförlerine İstanbulun ilçeleri ile ilgili bir
seminerden sonra diploma vermeli, ayrıca ellerine İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı bir rehber kitap
vermelidir.
• Boş alanların etrafı çevrilerek, cevizlik, bağlık, dutluk vs. olarak
değerlendirilmelidir.
• Yeni, güzel manzaralı, temiz havalı yerlerde çayhane, lokanta,
spor tesisi yapmalıdır. (Kireç Burnu Kefeliköy arkasındaki
Dallas Tepesine gökyüzünü gözlemek, yıldızları seyretmek için
bir gözlem evi kurulabilir.)
• Küçüksuda Mısır şenlikleri canlandırılmalıdır.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Yolları işletmeleri
ortaklığı ile yaz aylarında gece ve gündüz ucuz Boğaz gezileri
düzenlenmeli ve çıkışta her semt için otobüs temin edilmelidir.
• Sümbül Efendi Haziresine baştan başa sümbül dikilmelidir.
• İnternette güçlü, yenilenen ve herkesin "İstanbul Nasıl
Olmalı? konusunda içini dökebileceği ve fikir üretebileceği
"www. istanbulsevdalilari.com veya
"www.mutluistanbullular.com vb. adresli siteler kurulmalıdır.
Eski, İstanbul olarak hiçbir zaman yaşatılamaz ama bir dünya şehri olarak, XXI.
yüzyıla hitap eden, gelenekten geleceğe yaşatılan bir öncü şehir olabilir.

Sayı: 862 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18