banner34

banner50

banner6

Kayıtdışı ile mücadele için özel birim kuruldu

Kayıtdışı ile mücadele için özel birim kuruldu

Finans 08.02.2010, 22:00 08.02.2010, 22:00
Kayıtdışı ile mücadele için özel birim kuruldu
Kayıtdışı ile mücadele için özel birim kuruldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek ve denetimlerin etkin hale etirilmesi için Kayıtdışıyla Mücadele Müdürlüğü birimini kurdu...

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve denetimlerin daha etkin hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yeni bir birim oluşturuldu.
GİB bünyesinde oluşturulan ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü'', kayıt dışı ekonominin kayda alınabilmesi ve politikaların üretilebilmesi için alınacak önlemlerin fayda maliyet analizlerini yapmak ve öneriler geliştirmekle görevli olacak.
Söz konusu müdürlük, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin olarak gerekli araştırmalar yapacak, alınan sektörel, kurumsal ve ekonomik tedbirleri değerlendirerek, önerilerde bulunacak.
Yeni birim, Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek, Eylem Planını ihtiyaçlar çerçevesinde güncellemek, yenilemek, gecikme ve hedeften sapmaları belirleyerek ve araştırarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sektörel ve bölgesel mücadele stratejileri geliştirmek ve uygulanmasını sağlamakla yetkili Müdürlük, ayrıca üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, çalışmalara katılacak ve öneriler geliştirecek.
Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanan ve ''kara ekonomi, nakit ekonomisi, gizli ekonomi, saklı ekonomi, yasadışı ekonomi, informal ekonomi'' olarak da adlandırılan kayıt dışı ekonomi, Türkiye'de ekonominin en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Türkiye'de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü konusunda kayıt dışılığın tanımı gereği üzerinde uzlaşılan ortak bir rakam bulunmazken, bazı uluslararası araştırmalarda Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin GSMH'ye oranı yüzde 32-34 oranları arasında hesaplanıyor.
Kayıt dışının ortaya çıkış nedenlerinin başında, enflasyon, gelir dağılımı, vergi adaleti gibi mali ve ekonomik nedenler gelirken, yasaların basit anlaşılır olmaması ve defter tutma hadleri gibi hukuki nedenler, vergi idaresinin organik yapısı, teknik yapı ve denetim mekanizması gibi idari nedenlerle, vergi ahlakı ve mükellef psikolojisi gibi sosyal nedenler de etkili oluyor.
Kayıt dışı ekonomi, istatistiki olarak GSMH, istihdam, fiyatlar gibi temel göstergelerin kesin olarak belirlenememesi, etkin ve doğru politikalar ile gerekli önlemlerin alınıp uygulanamamasına yol açarken, vergi ve prim kaybına neden olduğundan bütçe açığına neden olarak daha fazla vergi alma ihtiyacı doğuruyor. (AA)

Sayı: 718 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18