banner34

banner6

Hükümetin sağlık hizmetleri

Hükümetin sağlık hizmetleri Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 8 yıl içinde sağlık alanında "yapılamaz denilen çok önemli uygulamalar hayata geçirildi. Özellikle bu hizmetler sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin vatandaşını bir değer olarak görmesi ve "insanı yücelt ki, devlet yücelsin anlayışının bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir.

Finans 19.04.2010, 21:00 19.04.2010, 21:00
Hükümetin sağlık hizmetleri
Hükümetin sağlık hizmetleri

Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 8 yıl içinde sağlık alanında "yapılamaz denilen çok önemli uygulamalar hayata geçirildi. Özellikle bu hizmetler sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletin vatandaşını bir değer olarak görmesi ve "insanı yücelt ki, devlet yücelsin anlayışının bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir.
Sağlık alanında bir devrim niteliğinde olan bu icraatlara kısaca değinmek isterim; (OECD) Türkiye 2008 raporunda "Türkiye sağlık alanında "devasa bir reformu etkili bir şekilde hayata geçirebilen birkaç ülkeden biri olmuştur
SSK hastaneleri olmak üzere diğer kamu kurumlarının hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Temel bir hak olan sağlık hizmetleri, ayrım gözetmeden ve farklı uygulamalara meydan vermeden vatandaşımıza ulaştırılmaya çalışılmıştır. Vatandaşımız, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dâhil, istediği her hastaneye gidebilme imkânı elde etmiştir.
Son 6 yılda acil sağlık hizmetleri 3 kat geliştirilmiş, 2002 yılında 618 olan kara ambulans sayısı 2.250ye yükseltilmiş ve ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeye erişmiştir. 17 adet helikopter ambulanslarımız halen hizmet vermeye devam etmektedir. 112 Acil ile taşınan vaka sayısı 2002 de 350 bin iken 2009 yılında bu rakam 2 milyona ulaşmıştır.
18 yaşın altındaki tüm nüfus ve eğitim gören çocuklar (orta öğretim için 20, yüksek öğretim için 25 yaşlarına kadar) sosyal güvence aranmaksızın GSS kapsamına alındı. Sigortalı olsun veya olmasın herkes acil durumlarda, salgın hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında her türlü sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmaya başladı.
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda tüm sigortalılar için yurtdışında tedavi olabilme imkânı getirildi.
Sağlık Yatırımları ise,
245i hastane, 220i hastane ek binası, 920i sağlık ocağı vb. olmak üzere toplam 1503 sağlık tesisi hizmete açılmıştır. Son 7 yılda ağız diş sağlığı merkez sayısı 9 katına, sağlık evi sayısı 3 katına çıkarılmıştır. 2002de Türkiyede yeni doğan yoğun bakım yatak sayısı 665 iken, bugün 4094 yoğun bakım yatağımız vardır.
Personel istihdamı ise,
2002 yılından bu yana 139.000 yeni sağlık personeli istihdam edilmiştir.
Anne ve Çocuk Sağlığı,
2003 yılında hastanede yapılan doğum oranı %78 iken 2008 de %90a ulaşmıştır. Bebek ölümleri binde 29dan binde 17ye, anne ölümleri ise yüz binde 70lerden yüz binde 18,6ya inmiştir.
Aşılama Hizmetleri,
2002 yılında, hedef çocuk nüfusunun aşılama oranı yurt genelinde % 78 idi. Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır illerimizde bu oran % 50nin bile altına inmişti. Bugün ulaştığımız % 96 oranı dünyada sadece gelişmiş ülkelerin ulaştığı orandır.
Bugüne kadar çocuklarımıza 7 çeşit aşı yaparken bunlara son 4 yılda 4 aşı daha ekledik. 2008 yılında gelişmiş ülkelerin aşı takviminde bulunan beşli kombine aşı kullanımına başladık.
5 yılda (2003-2008) bebek ölüm hızını %40 azalttık. OECD ülkelerinin bebek ölümlerinde 20 yılda kat ettiği mesafeyi ülkemiz son 6 yıla sığdırmayı başarmıştır.
Aile Hekimliği Uygulaması,
Çağdaş sağlık anlayışının temel unsurları arasında yer alan aile hekimliği uygulaması başlatılmıştır. Uygulamanın, 2010 yılı sonuna kadar tüm ülkeye (81 ilimize) yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Yeşil Kart,
Dar gelirli kesimlere yönelik olarak yeşil kartlı vatandaşlarımızın hakları genişletilmiştir; Yeşil Kart sahiplerinin "ayakta tedavi kapsamında görecekleri sağlık hizmetleri ile ilaç giderleri de devlet tarafından karşılanır olmuştur.
İlaç ve Eczacılık Hizmetleri,
İlaçtaki KDV oranı düşürülmüş ve ilaç fiyatlandırma sistemi değiştirilmiştir. Böylece ilaç fiyatlarında önemli oranda indirim sağlanmış ve ilaç harcamalarının hem kamu hem de vatandaşa olan yükü büyük ölçüde hafifletilmiştir. Bu düzenlemeler, ilaca erişimin yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamıştır.
Tam Gün Yasası,
Bu yasa ile daha önce uygulamaya konulan hastalara "sağlık kuruluşunu ve hekimini seçme hakkı " genişletilerek yaygınlaştırılacak, mesai saati içinde olduğu gibi mesai sonrasında da hastalar çalışan hekimleri tercih edebilecek. Hekim ile hastası arasında doğrudan para ilişkisi ortadan kalkacak, güven ilişkisi zedelenmeyecek, hastalarımızın sağlık hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak.
Hizmet Sunumundan Memnuniyet,
Genel sağlık hizmetlerinden memnun olanların oranı 2002 yılında yüzde 39,5 iken bu oran 2007 yılında yüzde 66,5e yükselmiştir. Aile hekimliği uygulanan illerde ise yüzde 85 olmuştur.

Sayı: 728 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18