banner8

banner6

banner11

İhracatçının rotası değişiyor

İhracatçının rotası değişiyor Avrupa Birliği ve Amerika pazarlarında izlenen yüksek ivmeli tablo, Bursalı ihracatçıların da pazar paylarını ve dış ticaret gelişmelerini arttırdı. Ortadoğu ve Afrika piyasalarında da artan ticari hacim ile birlikte sanayici ve işadamının hedef potansiyeli her geçen gün artıyor.

Dünya 15.09.2014, 21:00 15.09.2014, 21:00
İhracatçının rotası değişiyor
İhracatçının rotası değişiyor

Avrupa Birliği ve Amerika pazarlarında izlenen yüksek ivmeli tablo, Bursalı ihracatçıların da pazar paylarını ve dış ticaret gelişmelerini arttırdı. Ortadoğu ve Afrika piyasalarında da artan ticari hacim ile birlikte sanayici ve işadamının hedef potansiyeli her geçen gün artıyor.
Türkiye ihracatının, pay ve yoğunlaşma oranları yoluyla, ağırlıklı olarak ihracat yapılan coğrafi bölge ve sektörlere göre gelişimi ve çeşitlenmesi analiz edildiğinde Türkiyenin toplam ve sektörel ihracat pazarlarının hızlı büyüyen ekonomilere kaydığı görülüyor. İhracatın sektörel çeşitlenmesi, genel olarak önemli ihracat pazarlarında artarken, ihracat sektörlerinin genelinde de ülke çeşitlenmesi çoğaldığı görülüyor. AB ve ABDde pazarlarında son iki yıldır yaşanan ağırlık ekonomik kriz süreçleri paralelinde Ortadoğu, Afrika ve Asya gibi pazarlardaki performans artışı sayesinde Türkiyenin ihracat potansiyelinde ulaşılan güçlü seyrin, önümüzdeki dönemlerde de süreceği öngörüleri hakim. Geçtiğimiz dönemde özellikle birçok sektörün Avrupa pazarlarına olan bağlılığı neticesinde ihracatın belirli ürün ve ülkelere yoğunlaşması, ihracat gelirlerinin bölgesel veya sektörel şoklara olan duyarlılığını artırımıştı. Bu durum elbette özellikle ABnin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz sürecinde uzun dönemli ihracat artışlarının sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Bu tabloyu doğru okuyabilen sanayici ve işadamı ihracat ürün sepeti ve ülke gruplarının çeşitlendirilmesi yönünde önemli adımlar attı. Ayrıca pazar çeşitliliği anlamında atılan adımlar küresel görünümden bağımsız olarak ekonominin dışsal şoklara duyarlığını azaltıcı rol oynuyor.
ABnin önemi azalmadı
Uludağ İhracatçı Birliklerinin yayınladığı ihracat karşılaştırmalı rakamlarından aldığımız tablolara bakıldığında, özellikle 2009 yılından bu yana oldukça derin hissedilen krizin etkilerinin tam olmasa da geride kaldığı ve bu bölgenin Türkiye ihracatı için tarihsel öneminin değişmediği gözleniyor. Türkiye ihracatında önemli pazarlar olarak yeri alan Amerika ve Ortadoğu ülkelerinin payı ise 2003 yılından itibaren Türkiyenin yeni pazarlara yönelme stratejisinin de etkisiyle artmaya başladı. Toplam ihracat içindeki payı göreli olarak düşük görünmekle birlikte, Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri de bu dönemde yükselen pazarlar oldu. Türkiyenin toplam ve sektörel ihracatında AB ve Kuzey Amerikanın payının belirgin derecede yükseldiği, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinin de artan payı ile bu pazarları takip ettiği ortaya çıkıyor.
Bunun yanı sıra, ihracatın sektörel çeşitlenmesi, genel olarak önemli ihracat pazarlarında artarken, ihracat sektörlerinin genelinde de ülke çeşitlenmesi arttı. Türkiye ekonomisinin dış ticaret kanalıyla yaşadığı elle tutulur yükseliş süreci, hedef pazarların büyüme öngörüleri de dikkate alındığında, Türkiyenin ihracat potansiyelinin önümüzdeki dönemlerde de güçlü seyredeceğine işaret ediyor.

Sayı: 958 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
18
açık
banner12