banner34

banner50

banner6

Genel kurullarda hükümet komiseri bulunacak mı? (1)

Genel kurullarda hükümet komiseri bulunacak mı? (1) Daha önceki 25. Eylül.

Dünya 17.12.2012, 22:00 17.12.2012, 22:00
Genel kurullarda  hükümet komiseri  bulunacak mı? (1)
Genel kurullarda
hükümet komiseri
bulunacak mı? (1)

Daha önceki 25.Eylül.2012 tarihli bir yazımızda hükümet komiseri veya bakanlık temsilcisi bulunma konusunu işlemiş ve yeni bir yönetmelik yayımlanıncaya kadar eski yönetmelik geçerlidir demiştik. Yeni yönetmeliğe göre ise hükümet komiseri ismi bakanlık temsilcisi olmuştur.
28 Kasım 2012 Tarih 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK gerek toplantı usul ve esaslarını ve gerekse daha önce hükümet komiseri denen bakanlık temsilcileri konusunu düzenlemiştir.
Bu yönetmeliğe göre
1.Aşağıda belirtilen özel haller dışında
2.Ve genel kurul çağrısı yapmaya yetkili olanların talebi olmadığı takdirde genel kurullarda bakanlık temsilcisi bulunmayacaktır.
Söz konusu yönetmeliğin kapsamı 2. maddede belirtilmiş olup kapsam konularından biri de bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan anonim şirket genel kurul toplantılarının belirlenmesidir.
Yönetmeliğe göre Bakanlık Temsilcisi: Şirketlerin genel kurul toplantılarına katılmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlendirilen memurdur.
Yönetmeliğin 32. maddesi Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu konusunu düzenlemektedir. 32. maddenin aşağıda belirtilen fıkralarına göre:
1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında,
b) Diğer şirketlerde ise gündeminde, yapılacak genel kurul toplantısında
--sermayenin arttırılması
--sermayenin azaltılması,
--kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi
--kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
--kayıtlı sermaye tavanının arttırılması
--faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği veya
--birleşme,
-- bölünme
-- tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
c) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında
d) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
e) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında
f) Ayrıca yukarıda sayılanların dışında ve bakanlık temsilcisi görevlendirmenin gerekli olmadığı genel kurullarda, toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(2) Bakanlık temsilcisinin bulunması gerekli olmayan genel kurullar:
a)Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında
b) imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir
c) Yukarıda birinci fıkranın f bölümünde belirtildiği gibi ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirileceğini yine hatırlatmak isterim.

(3) Genel kurul toplantı çağrısı yapmaya yetkili olmayanların bakanlık temsilcisi talebi:
a. Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz.
b. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır.
c. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirket genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması esaslarına uymak şartiyle bakanlık temsilcisi bulundurulabilecektir.
İsteyen şirket, yukarıda özel olarak belirtilen toplantılar dışındaki toplantılarda
bakanlık temsilcisi bulundurmak istiyorsa, bu özel usullere uymak mecburiyetindedir. Hiçbir problemi olmayan şirketlerin genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi çağırmaya, bana göre, lüzum yoktur.
Ancak, en ufak bir anlaşmazlık olma ihtimali olan toplantılar için ilgili prosedüre uymak şartiyle bakanlık temsilcisi talep edilmesini ve bu tip genel kurulların bakanlık temsilcisi huzurunda yapılmasını tavsiye ediyorum.

Sayı: 867 - Sayı'nın Kapağı

Yorumlar (0)
12
kapalı
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18