banner8

banner6

banner11

“Firmalar iş güvenliği  kültürünü benimsemeli”

İş sağlığı ve güvenliği, en çok duyulan kavramlardan birisidir. Hem çalışanların, hem işyerinin güvenliği için olmazsa olmazdır. Türkiye’de de son yıllarda yapılan çalışmalarla ilgili mevzuatlarda uluslararası standartlara ulaşıldı.

Diğer 03.05.2021, 23:18
“Firmalar iş güvenliği  kültürünü benimsemeli”

Sanayi kenti olan Bursa’yı da yakından ilgilendiren bir konu olan iş sağlığı ve güvenliğini değerlendiren uzmanlar, kurumsal işletmelerin gerekli önlemleri almasına rağmen, KOBİ ölçeğindeki firmaların bu noktada olmadığın dile getirdiler.  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan kararla 2003 yılından itibaren her 28 Nisan’da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü bu alandaki farkındalığın artırılmasını hedefliyor. Sanayi ve üretim merkezi olan Bursa’yı da oldukça yakından ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği konusunu EKOHABER’e değerlendiren Mihrimah Kocabıyık ve Betül Kabalar, bu alanda çıkarılan yasalar ve mevzuatlarla ile önemli iyileştirilmeler yapıldığını, ancak buna rağmen iş güvenliği kültürünü benimseme de daha yolun başında olduğumuzu söylediler.

Mihrimah KOCABIYIK  - Çevre Müh. A Sınıfı İSG Uzm.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda mevzuat bazın önemli iyileştirmeler olsa da İş güvenliği kültürünün benimsenmesi ve içselleştirilmesi anlamında yolun başında olduğumuzu söyleyebilirim.
6331 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin idari yaptırım cezalarının yüksek olması sebebiyle, günümüzde firmalar asgari yasal gerekliliklerini yerine getirmeye başladılar. Bunlar; İSG uzmanı/işyeri hekimi istihdamı, temel, iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, risk analizlerinin yapılması, kişisel koruyucu donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi vb. temel konular. Ancak gerçek risk haritalarının hazırlanması, önleyici tedbirlerin alınması, ramak kala analizlerinin yapılması hususunda iş güvenliği kültürünü kurumsal firmalar haricinde henüz yakalamış değiliz. Özellikle KOBİ düzeyinde olan ve çalışan sayısı az olan işletmelerde. İşverenler İSG harcamalarında maliyet yüksek olmasın diye masraf ve maliyetten kaçmaya çalışmadıkça, işçi amirim kızmasın diye değil de kendi sağlığını korumak adına İSG kurallarına uymayı alışkanlık haline getirince işyerinde ve toplumda iş güvenliği kültürü oturacaktır.İSG’nin 3 temel sac ayağı var. Devlet, ilgili kanunları çıkarmakla ve kanunların uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle; işveren, yaptığı işlerle ilgili tehlikeleri öngörüp tüm paydaşlarını bu tehlikelerden korumakla; çalışan da mevzuatlar baz alınarak işverenler tarafından işe uygun olarak hazırlanan işyeri kurallarına riayet etmekle yükümlü.İş güvenliği uzmanları ise devlet ve işveren arasında köprü vazifesi görür. Devletin çıkardığı yasaların uygulayıcı kısmında sahada neler yapılabileceği konusunda işverene rehberlik eder. 
Çalışan İSG kurallarını uygulanmadığında, yaralanma, uzuv kaybı, iş görmezlik, meslek hastalığına yakalanma, hatta ölüm gibi ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. İşverenin bu kuralları uygulaması ise her şeyden önce insani ve vicdani görevini yerine getirmesini sağlar. Akabinde uygulanmasını sağlayarak yasaları ihlal etmemiş ve idari yaptırım cezaları, tazminatlar ve işgücü kaybı ile karşılaşmamış olur. Böylece, firmasında iş güvenliği kültürünü oturtarak, firma içinde çalışan motivasyonunu sağlayarak ve sektöründe iş kazalarını minumuma indiren, personelini koruyan bir imajla toplumda ve yasalar önünde saygınlığı artar. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) geçtiğimiz on yıl boyunca Türkiye, Ulusal İSG Sistemi’nde reform sürecine girmiş; diğer belgelerin yanı sıra 2005 yılında ILO’nun 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi onaylanarak yer alan önleme ve risk değerlendirmeye yönelik ulusal ve işletme düzeyinde gereklere ilişkin uluslararası ve bölgesel standartlarla uyumlu hale getirmiştir. 
Bu reform süreci, ulusal İSG mevzuatının yeniden şekillendirilmesini kapsamış ve tek başına uygulanan İSG Kanunu’nun (20 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı) kabul edilmesini de içermiştir. Bugün yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte İSG kanunu yönetmelikler, sözleşmeler, taahhütler vb. uygulamalar ile yasal yaptırımlar konusunda iyi bir durumdayız. Önemli olan hem dış hem de iç denetim mekanizmalarının çalışmasını sağlamak ve firmalarda iş güvenliği kültürünü oluşturmaktır.

Betül KABALAR - Özel Hayat Hastanesi YKB Yrd.
Bursa sanayi bölgesi olduğu için büyük kurumsal işletmelerin iş güvenliği açısından gerekli önlemleri aldığını; bazı orta ve küçük ölçekli işletmelerin ise bu gelişim sürecinde kat etmeleri gereken yollar olduğunu düşünüyorum. Yine de Türkiye ve Bursa için gelinen bu noktanın ve farkındalığın büyük kazanım olduğunu görüyoruz.İş sağlığı güvenliği kurallarına uygun çalışmak; önce can güvenliğini, daha sonra işletmeyi ve buna bağlı olarak verilen hizmeti ve kalitesini artırmaktadır. Çalışanlar kendini güvende hissettiği ortamlarda daha mutlu ve verimli çalışabilmektedirler. Bunun sonucu olarak; iş kazalarının olmadığı bir ortam, hasta ilişkilerinde daha sağlıklı, verimli ve uyumlu çalışma zemini sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak ilerlemek; yaralanmalar ve can kayıplarının önüne geçtiği gibi, kurum ve çalışanlar açısından maddi ve manevi kayıpları azaltarak güvenli bir iş hayatı sağlar. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başladığı günden bu yana yapılan çalışmalar, çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle gelinen nokta küçümsenemez. Hazırlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile işyerlerinin yapılanması, alınan önlemler, yapılan saha çalışmaları faydalı ve iyileştirici süreçlerdir. Bazı sektörlerde eksik olan yanlar yok diyemeyiz; bu yüzden eğitimler, konferanslar, reklamlar, bilgilendirme çalışmaları, gerektiğinde bağlı olunan Çalışma Bakanlığı ile çalışmaların sürdürülmesi sürecin daha fazla iyileştirilmesini sağlayacaktır.
Bizler iş güvenliği ve sağlık sektöründe önce çalışan sağlığı ve güvenliği prensibini benimsiyoruz. Sağlığınız bize emanet iken güvenliğinizi yok sayamayız. İş hayatı içinde olan herkesin önce iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile devam etmesini temenni ediyor, iş kazasız bir hayat diliyoruz.

Yorumlar (0)
31
açık
banner12