banner8

banner13

banner6

19.07.2021, 23:31

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması

Çalışma hayatında zaman zaman çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması söz konusu olmaktadır. Konu, çocuk ve genç işçilerin; sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimleriyle doğrudan ilgili olması ve ekonomik istismarlarını önlemek bakımından önemli bulunmaktadır.
Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder.


Çocuk işçi ise; 14 yaşını bitirmiş,15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak tanımlanır.
On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır (İş Kanunu m.71/I). Ancak, çocuk ve genç işçilerin; hem çalıştırılma yaşı hem de çalıştırmalarında yasak olan işler 4857 sayılı İş Kanunun 71 inci madde hükümlerinde düzenlenmiştir.


Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili usul ve esaslar da Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te (Kısaca “Yönetmelik”) düzenlenmiştir.
 Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir (Yönetmelik m.5/I-III). Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler, yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;
a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri, ifade eder.

Çocuk ve genç işçilerin çalışabilecekleri ve çalıştırılamayacakları işler, anılan Yönetmeliğin 5 inci madde hükümlerinde belirtilmiş bulunmaktadır.
Çocuk ve genç işçilerin; çalışma süreleri ve ara dinlenme süreleri, günlük çalışma süresinden sayılan haller, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, yıllık ücretli iznin kullandırılması, işverenin ve devletin yükümlülükleri anılan yönetmelikte açıklanmaktadır.
Ayrıca bu Yönetmelik içeriğinde;
-Ek-1. Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri
  Hafif İşler    
-Ek-2. Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
-Ek-3.16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
belirtilmiş bulunmaktadır.

 Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?