banner8

banner6

banner17

12.04.2021, 23:02

Bursa özelinde yatırım teşvik uygulamaları

İşletmeler için vergi yükü ciddi bir maliyettir. Yatırım yapan firmalar içinse devlet alacağından feragat etmek suretiyle işletmeleri destekler. Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından önem taşıyan 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında, yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması durumunda yatırımcı işletmeler teşvik unsurlarından faydalanabilirler. 
Stratejik yatırım, büyük ölçekli yatırım veya bölgesel yatırım teşvik uygulamalarından herhangi birinin kapsamına girmeyen yatırımlar, teşvik edilmeyen veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasında yer almamak suretiyle; asgari yatırım tutarlarının yerine getirilmesi durumunda genel teşvik unsurlarından faydalanabilir. 
Devletin alacağından feragat ettiği destek unsurlarımız ise şunlardır: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi işçi ve işveren hissesi destekleri, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV iadeleridir. 
Bölgesel Teşvik Uygulamaları, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyine göre sınıflandırılmış altı bölgede belli sektörlere yönelik bir destek sistemidir. Bursa’mız birinci bölge yatırım teşvik unsurlarından faydalanabilmektedir. Yapılacak yatırımda satın alınacak makine ve teçhizat için KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetinden faydalanan işletmelerimiz, kar etmeye başladıktan sonra ödeyeceği Gelir veya Kurumlar Vergisi’nde de indirim hakkı kazanmaktadır. Yatırımcılar, gerçekleşen yatırımın %15 yatırıma katkısı dolana kadar %50 vergi indirim hakkını elde ediyor. Tabii yatırımın organize sanayi içinde yapılması durumunda ise yatırıma katkı oranı %20 vergi indirim oranı ise %55 oranında desteklenmektedir. Ayrıca 30.12.2019 Tarih ve 30994 Sayılı ResmiGazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Ek Kararnamesi kapsamında imalat sanayine yönelik (US97 15-37) düzenlenen Bölgesel Yatırım Teşvik Belgeleri’nde 31.12.2022 tarihine kadar yatırıma katkı oranlarına 15 puan ilave edilip vergi indirimini %100 oranında uygulanacaktır. Yani kısacası yatırımını Bursa’da bir organize sanayi bölgesinde gerçekleştiren bir yatırımcı, gerçekleşen yatırımın %35’i dolana kadar %100 vergi indiriminden yararlanır.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından tamamlama vizesi yapılan işletmeler yeni istihdam ettikleri personel sayısı kadarlık kısmı için 2 yıl, yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması durumunda ise 3 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinden faydalanabilmektedir.  
Türkiye sanayisinin atar damarı Bursa’mızda özellikle otomotiv ve makine sanayinin artan trendi Yatırım Teşviklerini daha da cazip hale getiriyor. Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları içinde yer alan makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yedek parça imalatı, motorlu kara taşıtlarının imalatı gibi yatırım konuları, 4.Bölge Teşvik Unsurlarından yararlanabilir. Aslında başlı başına bölgesel değil sektörel bir destek haline gelen bu uygulama ile sektörde yatırımlar teşvik edilmekte; devlet alacağından ciddi anlamda vazgeçmektedir. Bu da firmalarımızın yatırım gücünü arttırmaktadır. 
 

Yorumlar (0)
banner14
18
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?