banner8

banner11

Endüstri 5.0'a hazır mıyız?

Endüstri 5,0’ın ayak sesleri Piyasalarda devrim büyüyor ve bundan sonra olacaklar bundan öncekilerle kıyas bile edilemez. Bu yeni dönem daha önceki dönemlerden çok daha yaratıcı olmamız gerektiğini fısıldıyor bize.

Aykırı Fikirler 26.10.2020, 20:26 26.10.2020, 20:26
Endüstri 5.0'a hazır mıyız?
Endüstri 5,0’ın ayak sesleri

Piyasalarda devrim büyüyor ve bundan sonra olacaklar bundan öncekilerle kıyas bile edilemez.

Bu yeni dönem daha önceki dönemlerden çok daha yaratıcı olmamız gerektiğini fısıldıyor bize. Ülke olarak 2010 yılında Almanya önderliğinde başlatılan endüstri 4.0’ı anlamaya çalışmaya devam ede duralım, Japonlar, geliştirdikleri “toplum için teknoloji devrimi” sayesinde, beyin gerektirmeyen işlerde ve yaşlı halkı için istihdam etmek üzere yapay zeka/robotik teknolojileri devreye sokacaklarını açıkladılar.

Artık teknolojideki gelişmeler sabit hızda ilerlemiyor aksine yüksek bir ivme kazanarak onlarca sektörü daha şimdiden dokuz şiddetinde deprem etkisiyle sarsmaya başladı

Bu ivmeye bağlı olarak Türkiye, dün yapabildiği ve hâlihazırda yapageldiği iş yapma biçimiyle geleceğe gidemeyeceğini kabul etmeli, yeni bir çalışma sayfası açmalı, uygulanabilir projeler geliştirerek kuvveden fiile geçmelidir.

Endüstri 5.0 nedir?

“Endüstri 5.0” devrimi toplum odaklı insansız teknolojiler ve insanların robotlarla çalışması üzerine kurgulanan bir devrim. 5.0’a “iş birlikçi robotlar üzerine kurgulanan bir devrim” de diyebiliriz. Toplum 5.0, Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik yeniliklere ve topluma en verimli şekilde entegre edilerek, ülkenin geleceği için tehdit teşkil eden sorunları ortadan kaldırabilecek bir devrim olarak değerlendiriliyor.

Ve “Toplum 5.0”a, “süper akıllı bir toplum”a geçişin bir aşaması da diyebiliriz. Japonlara göre Endüstri 5.0, insanların yapamadıklarını yapacak, insanın yaratıcılığını insan için ön plana çıkaracak bir devrim. Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe Fuarda Society 5.0 (Toplum 5.0) felsefesini “Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” inancıyla temellendirdiklerini söyledi. Shinzo Abe ,“Toplum 5.0”ı, dijitalleşmenin ve robotların etkisini demografik, ekonomik, etik ve sosyolojik yönden değerlendirerek, insanların makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı “süper akıllı toplum” modelini öneriyor.

Avcı toplumu ile başlayan insanlık çağı, bugün artık bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçiş yapma sürecinde.

Ülkemiz ve Endüstri 5.0

5.0 Devrimi daha çok fabrikaları etkileyecek gibi görünse de aslında gelecekteki sosyal hayatımızı çok yakından etkileyebilecek özellikler taşımaktadır. Buna hazır olmayan ülkeler bir alt ülke olarak dünya skalasında yerini alacak.

Özellikle ‘Toplum 5.0’ felsefesinin ülkemizde iyi anlaşılması gerekiyor. Toplum 5.0 sadece teknolojinin gücünü artırmayı değil aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de artırmayı amaçlayan bir felsefe olduğunu unutmadan…

Dünya 2017 sonrası 5.0’ı yani, toplum 5.0 “İnsansız Teknolojiler Devrimi”ni konuşurken bizim ülke olarak bundan bi haber olmamızı da anlamak mümkün değil.

Ülkemiz için 4.0 aşma ve 5.0’ı algılama konusu, hem bir bilinç ve hem de alt yapının olgunlaşmasını gerektiriyor. Keza dünyada ar-ge merkezlerinin sayısı gittikçe artarken, inovasyon kültürü zenginleşme yolunda mesafe kat ederken yeni açıklanan İSO 500 sonuçlarına göre, araştırma kapsamındaki 500 firmanın sadece 262’sinin Ar-Ge’ye para harcamış gözüküyor. Bu durum, bizler için sorunun hala devam ettiğini gösteriyor:

Ülkemizin bu yeni sürece adaptasyonu atılacak ilk adımlardan bir tanesi, mukayeseli üstünlük sağlayacağımız birkaç stratejik inovasyon alanı tespit edip bu alanlara ülke olarak yatırım yapmalı bu alanları teşvik etmeliyiz. Karanlık fabrikalara geçemeyen bizim gibi ülkeler için bir çözüm de, üretime insan dokunuşunu tekrar geri getirmek olabilir.  Buna işbirlikçi endüstri (collaborative industries) adı veriliyor. Yani robotların yapamadıklarına odaklanmak.

Kamu ve özel sektör ile üniversitelerin, endüstri dönemi geçişlerinin iyi anlaşılmasını sağlayacak bilgilendirme seferberliği içine girmesi şart.

 

En vurucu çözümler

Ülkemizin en yaratıcı kurumlarının belirlenerek rollerinin güçlendirilmesi gereklidir. Kurumlar arası çalışmalar için atılımcı davranmalıyız, bunun için de;

  • Üniversiteler arası ortak çalışma konuları üzerinde çalışılması

  • İnovasyon odaklı gelecek merkezi kurma projesi üzerinde çalışılması gereklidir.


 

Endüstri devrimleri nasıl bir seyir izledi?

Endüstri devrimlerinin kronolojisi:

 

Endüstri 1.0: Su ve buhar gücünün keşfi ve ilk

makineler. (1780’ler)

Endüstri 2.0: Elektriğin keşfi ve seri üretim. (1880’ler)

Endüstri 3.0: Dijital, elektronik cihazlar ve bilişim. (1980’ler)

Endüstri 4.0: Siber- fiziksel sistemlerin devreye girişi. (2010’lar)

Endüstri 5.0: Toplum için insansız teknolojiler. (2017…)

Bu tablo içinde ülkemiz TÜBİTAK’ın tespitiyle 2.0 ile 3.0 arasında bulunuyor ve henüz burayı aşamadı.

Dolayısıyla daha alınacak çok yol var gibi gözüküyor.

Yorumlar (0)
10
açık
banner12