banner8

banner6

banner17

22.11.2021, 23:14

Akıllı teknolojik ürünlerin vergi kanunları karşısındaki durumu

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine gelişen iletişim ve haberleşme teknolojileri ile birlikte birçok kurum ve kişi akıllı teknolojik ürünlerle haberleşme ve veri paylaşımı sağlamakta, adres tarifi için bile çeşitli aplikasyonların konum paylaşıcı harita programı üzerinden bir araya gelmektedir.
Bununla birlikte akıllı telefon, akıllı saat ve tablet bilgisayarlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Özellikle satış ve pazarlama alanında yapılan faaliyetler ve iş geliştirme amaçlı olarak şirketlerin önemli bir kısmı çalışanlarına akıllı teknolojik ürünler temin etmektedir. Bu doğrultuda akıllı teknolojik ürünlerin vergi kanunları karşısındaki durumu ile Katma Değer Vergisi (KDV) ve Kurumlar Vergisi gider unsuru sayılabilme konusu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı ürünlerle ilgili vermiş olduğu vergisel görüşler bağlamında iş bu yazının konusunu oluşturmaktadır. 
Elazığ Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından 10.06.2021 tarih ve E-48816587-130-24577 sayı ile verilen özelge ile serbest muhasebeci mali müşavir olarak serbest meslek faaliyeti icra etmekte olan bir mükellefin, işlerinin yoğunluğundan ve gün içerisinde sürekli telefon ile konuşması sebebiyle, işlerinizi yürütürken kolaylık sağlaması adına akıllı saat alıp kullanmaya başladığı, söz konusu saatin gelen çağrıları ve mesajları görüp cevaplama gibi özellikleri bulunduğundan dolayı, akıllı saate ait KDV indirimi konusu yapılıp yapılamayacağı ve amortisman ayırarak gider yazılıp yazılamayacağı hususlarında görüş bildirmiştir. 
Bildirilen görüşün sonuç metninde mesleki faaliyetin ifasında kullandığınızı belirttiğiniz akıllı saatin, münhasıran faaliyetinizin yürütülmesine mahsus olmaması, söz konusu eşyanın iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli olması nedenleriyle anılan eşya ile mesleki kazancınızın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyeceği yönünde görüş bildirilmiştir.
Bunun yanı sıra akıllı telefon satın almalarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından 64597866-105-17833 sayı ve 26.09.2017 tarihli görüşe göre şirket aktifinizde yer alan akıllı telefon özelliğine sahip akıllı cep telefonları için dikkate alınacak faydalı ömür süresi ve amortisman oranı hususunda verilen görüşte akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının mezkûr listenin (3.3) bölümü kapsamında 3 yılda ve %33,33 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu görüşe istinaden satın almaya ilişkin fatura da yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu yapılacağı da açıktır. 
Ayrıca, tek bir ünitede ekran devresi ve batarya bulunan parmak-kalem hareketlerini algılayabilen, fare ve klavye ile kombine edilebilen, kamera ve ivmeölçer gibi sensörlerle donatılan mobil bilgisayar olarak tanımlanabilecek tabletler ise Gelir İdaresi başkanlığı amortisman listesinde yer alan 4.1.- “Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server)” kapsamına gireceğinden amortismana tabi tutulan bir iktisadi kıymet olduğu aşikardır. 
Sonuç olarak, gelişen teknoloji ve dönüşen dijital çağ ile birlikte vergi mevzuatımızın da kendini yenilemesi gerektiği açıktır. Özellikle akıllı teknolojik ürünlerin şirketlerin temsili ve iş geliştirmesi açısından büyük önem arz ettiğini ve bu doğrultuda ticari icaplara ve çağa uygun şekilde özelgeler ile görüş vermenin ötesinde bir tebliğ düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu şahsi kanaatimce uygun olacaktır. 
 

Yorumlar (0)
banner14
19
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?