banner8

banner6

banner11

30.11.2020, 20:11

2021 Yılı şirketler ve genel hukuk avukatlık asgari ücret tarifesi hakkında

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yenilenir.
2021 yılında (hatta 24.11.2020’den itibaren) uygulanacak Avukatlık asgari ücret esas tarifesi ise bu kez beklenenden erken tarihte 24 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.
İlişkin yazılarda da hatırlattığımız gibi bir kez daha belirtelim asgari ücret tarifesi sadece avukatları ilgilendirmiyor.
Sermayesi 250.000.00 TL’nin üzerindeki anonim şirketler, üye sayısı 100’ün üzerinde olan yapı kooperatifleri, avukat bulunduran kamu kurumlarını, keza arabulucukluk, uzlaşma, tahkim, zorunlu tahkimler gibi ekonomik yaşamın her alanındaki uzlaşmazlıkları da tabii zorunlu gider hanelerini ilgilendirdiği için bir bakıma ekonomik yaşamı doğrudan etkileyen bir konu. Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Asgari Ücret Tarife Hükümleri uygulanıyor. Yine, tarife başlangıç hükümlerine göre taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Ofiste sözlü danışmada ilk bir saat için eski tarifede 450.00 TL olan ücret, % 20 artışla yeni tarifede 540.00 TL olarak güncellenmiş. 2020 yılı Aralık ayından başlayacak 2021 tarifesi ek’inde sermayesi 250 bin lirayı geçen anonim şirketlerin avukatlarına ödeyeceği aylık asgari ücret ise net 2.835.00 TL’den yine %20 civarı bir artışla net 3.405.00 TL’ye çıkarılmış. Hemen belirtelim, dava veya takiplerden doğan asgari ücretlerin tutarları yıl içinde bu ücreti aşıyorsa şirket tarafından ayrıca avukata ödenmesi, avukat tarafından da faturalandırılması yasa gereği şart. Yine sermaye şirketlerinden anonim şirketlerin kayıtlı sermayeleri 250.000.00 TL üzerinde ise bu şirketlerin avukatlık sözleşmesi yapmamaları KANUNDA AÇIK SUÇ ve ciddiyetle takip edilen 2021 için 90.000.00 TL’yi aşan büyük idari para cezaları söz konusu.
Baroların yükümlülüklerini yerine getirmemiş bulunan şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmakta olduğunu gözlemliyoruz, ki bu da yine kamu maliyesine on yüz milyonlarca liralık para cezası olarak gelir yazmakta.
Tarife yayımlandıktan sonra ağır ceza davalarında görülen davalar için 8.200.00 TL, asliye mahkemeleri için 4.080.00 TL. Rakam içeren alacak verecek gibi davalarda ve icra takiplerinde ise ilk 40.000.00 baz rakamı 2021 için değiştirilmemiş. Bu miktar için %15 olan ücret miktar yukarı çıktıkça (3.1 milyon TL üstü için) %1’e kadar düşüyor. Belirttiğimiz üzere dava tarafları bu rakamlardan daha az ücrete anlaşamıyorlar. Kanunla kesin kural, mesleki disiplin cezaları ve vergisel kuralları da ilgilendiren bir husus. Hatta tarafların rakamlı davalarda %25’e kadar oranda ücret anlaşmaları yapmaları mümkün. Diğer davalarda da sınır serbest. Söz gelimi tarifede 8.200.00 lira olan bir ağır ceza davasında taraflar - avukat müvekkil 150.000.00 liraya anlaşabilir ve bu anlaşmayı kanunumuz tanıyor.
Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan tarife altında dava alınamadığı gibi, davayı kaybedene veya kamu davası ise beraat eden avukatına tarifedeki ücretler yükleniyor. (Bazı hallerde üç misline kadar denmiş olsa da tarife birebir uygulanmakta.)
Geçtiğimiz yıla göre tarife ücretlerinde sanırız sokaktaki enflasyona duyarlı biçimde % 25’ler gibi ciddi oranda artış söz konusu olsa da pandemide ağır çalışan sistem ve piyasadaki kötü koşullar nedeniyle avukatlık hizmetleri görenler için diğer pek çok sektörde olduğu gibi bu artışlar pek bir memnuniyet ifade etmiyor. Her ücret tarife değişikliğine dair yazımda tekrarlarım. Hep derler, işler bozuksa avukatların işi iyi olur. Çok yanlış bir bakış. Öyle değil, tekrar örnekseyeyim, işlerin iyi gittiği başka ekonomilerde ekonomi tıkırında, iyi diye avukatlar mutsuz mu?
Bence tersi. Tüm meslek ve sektörlerde olduğu gibi, görülen işlerin sayısı değil bereketi ve niteliği önemli. Tüm insanlık alemi olarak yaşamımızın her alanını negatif etkileyen pandemi koşullarından bir an evvel hep birlikte sağlıkla çıkmak dileklerimle.
Yorumlar (0)
10
açık
banner12