Haber Detayı - YAN SANAYi 'Yerli'ye hazır
YAN SANAYi 'Yerli'ye hazır

YAN SANAYi 'Yerli'ye hazır

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından 'Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi gerçekleşti.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından odak sektörler arasında yer alan otomotiv sanayinde, söz konusu ürünleri ve yüksek teknolojiye geçişteki somut adımları belirlemek amacıyla sanayinin ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerçekleşin zirvenin konuğuBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oldu.
Sanayinin katma değerini ve üretimde yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak amacıyla başlatılan 'Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı' kapsamında, Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesinde sanayicilerin görüşleriyle çözüm önerileri arandı.Zirvede, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı'nda odak sektörler arasında yer alan otomotiv tedarik sanayisinde rekabet gücünü artıracak ve ithalat bağımlılığını azaltacak ürün ve projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı.Ürünlerin ve yüksek teknolojiye geçişteki somut adımların belirlenmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında yapılan zirvede, sanayicilerle otomotiv tedarik sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.Bakan Özlü'nün açılış konuşmasıyla başlayacak zirvedeki oturumlarda, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı ile otomotiv tedarik sanayisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm yolları görüşüldü.
'ARTIK DAKİKADA
2 OTOMOBİL ÜRETEN
BİR TÜRKİYE VAR'
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacağını, bütün dijital trendlere de cevap vereceğini belirterek 'Yerli otomobil projesi, küresel aktör olma hedefimizin önemli bir parçası ve eşiğidir. Yerli marka otomobilimiz, yerli tedarik sanayimize de çok büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır' dedi. Özlü, Türk sanayisinin dinamosu konumundaki çeşitli sektörlerin temsilcilerini dinleyip, görüşlerini almayı, ortak akıl, vizyon ve strateji belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Tedarik sanayisinin özellikle otomotiv sektörü için son derece belirleyici olduğunu vurgulayan Özlü, 'Tedarik sanayisi olmadan otomotiv olmaz. Tedarik sanayisiyle desteklenmeyen bir otomotiv sektörünün geleceği olamaz. Bu nedenle Türk otomotiv tedarik sanayisinin büyümesi ve güçlenmesi, ekonomimiz açısından son derece önemlidir' dedi. Özlü, otomotivde yeni bir dünya düzeni kurulduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:'Bugün ile mukayese edilemeyecek kadar farklı bir araç dünyası geliyor. Konvansiyonel, yani içten yanmalı, klasik araç dünyasının sonuna geldik. Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, Kanada gibi ülkeler yakın gelecekte, benzinli ve dizel araçların kullanımını yasaklayacaklarını açıkladı. Ayrıca dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, sıfır emisyon planını açıkladı. Bu vizyon değişimiyle otomotiv dünyası yepyeni bir yöne kaymaya başladı. Çok sayıda teknoloji şirketi, otomotiv sektörüne girdi. Teknoloji şirketlerinin, otomotiv sektörüne girişiyle otomotiv sektörü, Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine dönüştü. Her otomobil firmasının, aynı zamanda Ar-Ge firması gibi davranması, geleneksel üretim anlayışını kökünden değiştirdi. Dijitalleşme, teknolojiye ve otomotivin her parçasına dokunmaya başladı. Bundan sonra dijital dönüşüme yön verenler, otomotiv sektörünün geleceğini belirleyecektir.'Yeni otomotiv dünyasında elektrikli, otonom, internet bağlantılı, paylaşımcı araçların ön plana çıktığına işaret eden Özlü, 'Yeni otomotiv dünyasının güçlü aktörlerinden bir olmak için trendleri doğru okumak, hazırlıklı olmak, planlarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu değişime ayak uydurmamız, sadece otomotiv dünyası için değil, Türk ekonomisinin geleceği için de son derece gereklidir.' Özlü, 2017 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 20'lik artışla 1 milyon 143 bin adet otomobil üretildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:'Bunun anlamı şudur; artık saatte 130, dakikada 2 otomobil üreten bir Türkiye var. Ürettiğimiz otomobillerin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bu rakamlar, 50 yılı aşkın otomobil tecrübemiz sonucu ortaya çıkan rakamlardır. Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken, şimdi ihracata yönelik araç üretiyoruz. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem tedarik sanayimizde, küresel ölçekte rekabet gücü olan bir Türk otomotiv sanayisi ortaya çıkmıştır. Otomotiv tedarik sanayisinde en büyük hedef, yeni teknolojilere uygun olarak yerlilik oranını artırmak ve ithal ara malı oranını azaltmaktır. Üretimde kullanılan ara malı ithalatını makul düzeylere çekeceğiz.' Otomotiv ana sanayisinin ithal malzeme oranının İngiltere'de yüzde 18, İtalya'da yüzde 13, Almanya'da yüzde 12, Japonya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 5, Güney Kore'de yüzde 1 düzeyinde olduğu bilgisini veren Özlü, 'Ülkemizde ise bu oran, ortalama yüzde 50 civarındadır. İşte bu oran, 'Neden yerli otomobil yapıyoruz, yerli ve milli sanayi diyoruz?' sorusunun, en net cevabıdır. Bu şartlar altında bir aracın, neredeyse tümünü üretebilecek yetkinlikte olan Türk otomotiv tedarik sanayisini yerlileştirme politikası ile desteklemeye kararlıyız' dedi.Özlü, Türk otomotiv sektörünün 50 yıllık birikimi ve donanımıyla gerekli öz güvene sahip olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu öz güvenin çok önemli bir göstergesi de hiç şüphesiz Türkiye'nin otomobilidir. Türkiye'nin yerli otomobili, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacak, bütün dijital trendlere de cevap verecektir. Yerli otomobil projesi, küresel aktör olma hedefimizin önemli bir parçası ve eşiğidir. Yerli marka otomobilimiz, yerli tedarik sanayimize de çok büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır.'Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlere odaklandığına dikkati çeken Özlü, 'Yüksek teknolojili üretim, cari açığın panzehridir. Teknolojiye yatırım yaparak cari açık problemini kesin olarak çözmeye kararlıyız. Zaman, yüksek teknoloji zamanıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'nin otomobili, otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü,'Türkiye'nin yerli otomobili, sadece teknolojik bir ürün olmakla kalmayacak, bütün dijital trendlere de cevap verecektir. Yerli otomobil projesi, küresel aktör olma hedefimizin önemli bir parçası ve eşiğidir. Yerli marka otomobilimiz, yerli tedarik sanayimize de çok büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır.Otomotiv tedarik sanayisinde en büyük hedef, yeni teknolojilere uygun olarak yerlilik oranını artırmak ve ithal ara malı oranını azaltmaktır. Üretimde kullanılan ara malı ithalatını makul düzeylere çekeceğiz.Bu şartlar altında bir aracın, neredeyse tümünü üretebilecek yetkinlikte olan Türk otomotiv tedarik sanayisini yerlileştirme politikası ile desteklemeye kararlıyız'

Alper Kanca - TAYSAD Başkanı
'Tecrübeye ve bilgiye oynamamız gerekiyor'
Türkiye'deki taşıt yan sanayisinin piyasadaki en modern aracın yüzde 80'ini yapabilecek durumda. Yerli otomobil için bu oran yüzde 80 olmayabilir ama yüzde 70 seviyesine kadar çıkabilir. Yerli otomobil için elimizden geleni yapmaya hazırız, bekliyoruz.Türk otomotiv yan sanayisi dünya pazarında iyi konumda yer alıyor.Yan sanayi ihracatında da ciddi potansiyele sahibiz.Biz şu anda piyasada dolaşan en modern aracın bile neredeyse yüzde 80'ini üretebilir durumdayız. Zaten yüzde 100 olmasına da gerek yok aslında. Almanya bile bir aracın yüzde 100'ünü üretmiyor. Böyle bir yarışa da gerek yok. Yüzde 80 çok iyi bir rakam. Fakat yeni bir araçta, daha modern ve elektrikle çalışan bir araçta bu oran düşebilir. Yerli otomobil için bu oran yüzde 80 olmayabilir ama yüzde 70 seviyesine kadar çıkabilir. Bundan da çok üzülmemek gerekiyor. Her şeyin yüzde yüz Türk olmasına gerek yok artık böyle bir zorunluluk yok. Mühim olan yüzde 60-70'lik kısmı yapabilmek. Sizin markanız mı? Mesele bu zaten.Yerli otomobili yapacak konsorsiyumla henüz bir görüşme gerçekleştirmedik.Bununla ilgili bir beklenti içine girdik. Bir aracı tasarlarken ilk konuşulması gereken ekip tedarik sanayi. Bununla ilgili bir görüşme yok ama bekliyoruz. Beşli konsorsiyumun bu iş için birini ataması söz konusu. Belki biraz o uzun sürüyor. Biz yerli otomobil için elimizden geleni yapmaya hazırız, bekliyoruz.Otomotiv yan sanayisi için yüksek teknoloji ve endüstri 4.0 konularında da, Her ikisinde de Türkiye önemli adımlar atmak zorunda. Türkiye'deki şu anki üretim teknolojisini geliştirmek ve artırmak zorundayız. Modern araçlara uygun hale getirmeliyiz. Endüstri 4.0 geniş bir kavram, içinde bir sürü şey içeriyor. Aletlerin aletlerle konuşması, otomasyon, daha rahat çalışma şartları olarak algılayabiliriz. Ama sonuçta insanların daha rahat çalışabileceği, daha ucuza mal edebilecekleri bir üretim sistemi ve kendi içinde haberleşmesi, bu konuda da çok çalışmamız gerekiyor. Bizim avantajımız olan uygun iş gücü endüstri 4.0 sayesinde git gide etkisiz kalacak gibi. O yüzden sadece işçiliğe oynamamamız, daha fazla tecrübeye ve bilgiye oynamamız gerekiyor.'


Erdi Ceyhan – Freudenberg Genel Müdürü
'Otomotiv konusunda iyi bir noktada'
Otomotiv sektörü daha önceki yapılan yatırımlardan dolayı büyümeye devam edecek, bizim ihtiyacımız olan yeni yatırımlar ve sektörel değişimleri takip etmek. Her şirket global anlamda çözüm önerilerini buluyor.
Devletten beklentimiz alt yapının sağlanması ve dış politikada güvenli istikrar temsil eden görüntü sergilenmesidir.

Tülin Tezer - Seger Genel Müdürü
'Bursa'da otomotiv ve yan sanayi çok güçlü' 
Türkiye'de otomotiv sektörünün çok büyük bir potansiyeli var. Özellikle Bursa'nın büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bursa'da otomotiv ve yan sanayi çok güçlü. Daha da ilerleyecek çok yolumuz var. Bursa'daki otomotiv ve yan sanayi firmaları sektöründe, Türkiye'nin en öncü firmalarıdır. Dolayısıyla, Endüstri 4.0'daki yeniliklere açık firmalar. Endüstri 4.0 son dönemlerde oldukça gündemde olan bir konu ve ülkemiz içinde gerekli olduğunu düşünüyorum. Bizim ihracat pazarımız Avrupa, Avrupa'daki sanayiler Endüsri 4.0'a geçtikleri zaman uyum sağlayamazsak rekabetçiliğimizi kaybederiz.

Sezai Sezer - Profil Sanayi YKB  
'Yan sanayinin hedefleri var'
Ciddi bir gelişim içerisinde olan otomotiv yan sanayi, teknolojik olarak yenilik ve atılımlar içerisinde. Yan sanayi hedefleri doğrultusunda yatırımını yaptı ve iyiye doğru ilerliyor. Henüz Endüstri 4.0'a hazır değiliz. Türkiye'nin sanayisi bana göre mekaniksel yani, mekanik ağırlıklı. Sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor, burada finansal alt yapı çok önemli' Yatırımların sürdürülebilir olması gerekiyor.'


Facebook
Sayı: 1145 - Tarih: 17.04.2018
Yazarlarımız