Haber Detayı - UÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi EFQM ile mükemmellik yolculuğunda
UÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi EFQM ile mükemmellik yolculuğunda

UÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi EFQM ile mükemmellik yolculuğunda


2015 yılında kalite modeli konusunda araştırmalara başlayan Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, yaptığı incelemeler sonucunda kurumu her boyutu ile ele alan, katılımcı ve esnek bir kalite sistemi olan EFQM ile tanıştı.

Hem öğrencilerin, hem de akademik ve idari personelin, Fakülte süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda yer almasına gerektiğine inanan kurum; EFQM Mükemmellik Modeli'nin özdeğerlendirme yapmak, kurum süreçlerini iyileştirmek ve bu konularda süreklilik sağlayacak bir araç olduğuna inanıyor.
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Berrin Tunca ile süreç hazırlıklarını görüşmek üzere bir araya geldik.
Kuruluşunuzu kısaca tanıtabilir misiniz?
Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole dayalı olarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'na devredilen Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi binasında Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ile ön lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. 1998 yılında ön lisans programları kapatılarak hemşirelik lisans programı açılmıştır.
Yine, 1998 yılında ebelik bölümüne öğrenci alımı durdurulmuş ve sağlık memurluğu bölümü açılmıştır. 11.05.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programı 'Hemşirelik' programı adı altında birleştirilmiştir. 13.06.2016 tarih ve 2016/8969 Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakülteye dönüşüm sürecinde Fakültemizde Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sosyal Hizmetler Bölümleri yapılandırılmıştır.
Kuruluşunuzda kalite çalışmaları ne zaman, nasıl başladı?
Dünyada ve ülkemizde kurum ve kuruluşların süreçlerini standartize etmesi ve iyileştirmesini sağlamak amacıyla kalite modellerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Bu doğrultuda, 2015 yılında kurumumuz için en doğru ve uygun kalite modelinin belirlenmesi konusunda incelemelere başladık.
Yaptığımız incelemeler sonucunda kurumu her boyutu ile ele alan, katılımcı ve esnek bir kalite sistemi olan EFQM ile tanıştık. Fakültemizde kalite çalışmaları 2016 yılında tüm çalışanlarımızın EFQM eğitimini almasıyla birlikte başladı.
Daha sonra fakültemizde kalite ile ilgili küçük çalışma grupları oluşturularak çalışmalarımızı sürdürdük.
EFQM Mükemmellik Model'ine nasıl başladınız, neler amaçlıyorsunuz? (Rekabet gücünüze ve kurumsal performansınıza etkileri neler oldu, olacak?)
Bu modelle, kurumumuz faaliyet planında da yer alan stratejik amaçları, stratejik hedefleri ve performans sonuçları değerlendirme konusunda iyileştirilmeler yapmayı amaçladık. Kurumumuzda yürütülmekte olan tüm faaliyetleri (eğitim öğretim faaliyetleri, idari yönetsel faaliyetler, akademik çalışmalar…) ve süreçleri tanımladık ve sistematik bir şekilde ele alarak gözden geçirdik. Bunun yanı sıra yaptığımız tüm etkinlikleri nasıl ve niçin yaptığımızı irdeleme, sonuçları nasıl değerlendirdiğimizi tekrar gözden geçirme fırsatı bulduk. Nerelerde hata yaptığımızı, hangi konularda eksiklerimizin bulunduğunu, hangi süreçleri iyi yönettiğimizi ve daha iyi olması için neler yapabileceğimizi konuşma ve tartışma fırsatı bulduk. Bu aynı zamanda kendimiz için bir öz değerlendirme süreciydi.
Modeli uygulamaya başladıktan sonra, Bursa Mükemmellik Ödülü'ne başvurdunuz. Sıkı bir çalışma içine girdiniz. Neler yapıyorsunuz? Ödülün sizin için taşıdığı önem nedir?
Amaç mıdır, araç mıdır?
EFQM Mükemmellik modeli eğitimleri sonrası tüm çalışanlar ve öğrencilerimizden fakültemiz misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik yönleri, stratejik amaç ve hedefleri ile performans göstergeleri konusunda geri bildirimler aldık ve tüm bu bileşenleri gözden geçirdik.
Bu değerlendirmeler sonrası stratejik analizleri yaparak 2017 yılında stratejik planımızı yeniledik. EFQM Mükemmellik Modelinin kurumumuz açısından özdeğerlendirme yapmak ve kurum süreçlerini iyileştirmek amacını karşılayabilecek ve bu konularda süreklilik sağlayacak bir araç olduğunu düşünmekteyiz.
Kurum olarak müşteri memnuniyeti, liderlik, çalışan memnuniyeti gibi yaklaşımlarınızdan söz eder misiniz?
Fakültemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin buradan donanımlı bir şekilde mezun olmaları kadar burada bulundukları süre içinde de üniversitemizde ve diğer üniversitelerde yürütülmekte olan sosyal ve akademik faaliyetlerden faydalanmaları, bunların içinde yer almaları, katkı sağlamaları ve kendilerini değerli ve önemli hissetmeleri bizim için son derece önemlidir. Bu yaklaşımın öğrencilerin kendilerini kurumun bir parçası olarak görmelerine katkı sağlayacağını ve daha istekle çalışmaya yönlendireceğini düşünüyoruz.
Fakültemizin yeni yapılan binasına taşınması, fiziksel olanaklarımızın iyileşmesi öğrencilerimiz için son dönemde önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bunun yanı sıra kalite çalışmaları için öğrencilerden de destek alınması, onların sürece dâhil edilmesi, memnun olmadıkları ve düzeltilmesi gereken unsurlarla ilişkili olarak fikirlerinin alınması ve bazı konularda iyileştirme yapılması yönünde adımların atılmasının öğrenci memnuniyetini artırdığını gözlemekteyiz. Aynı şekilde akademik ve idari personelin de görüşlerinin alınması, sürece katkı sağlamaya teşvik edilmeleri fakültemizi hedeflediği noktaya hep birlikte nasıl daha etkin biçimde ulaşabileceğimizi bize göstermiştir.
Hem öğrencilerin, hem de akademik ve idari personelin Fakültemiz süreçlerinin iyileştirilmesi konusundaki çabalarını kendilerine teşekkür belgeleri vererek desteklemekteyiz.
KalDer'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Size nasıl katkılar
sağladı?
Fakültemizin geçirmiş olduğu tüm bu dönüşüm süreçleri KALDER ile başlatmış olduğumuz kalite yolculuğumuzda büyük katkı sağlayarak Fakültemizin daha modern, kaliteli ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunabilmesine ve Üniversitemizin dinamik yapısına katkı sağlayabilmesine imkân oluşturmaktadır.
İçerisinden geçtiğimiz dönüşüm çağını anlayarak bu süreç içerisinde Fakültemizin dönüşüme liderlik edebilmesinde EFQM modelinin bize yol gösterici olacağını düşünüyoruz.
Facebook
Sayı: 1143 - Tarih: 03.04.2018
Yazarlarımız