Haber Detayı - Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye rekor ceza
Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye rekor ceza

Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye rekor ceza


Rekabet Kurumu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye bir soruşturma çerçevesinde yanlış veya yanıltıcı bilgi-belge sunduğu gerekçesiyle 7.551.953,95 TL idari para cezası verdi. Rekabet Kurumu tarafından, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş. hakkında sabit telefon hizmeti kapsamında 'Ev avantaj tarife ve kampanyalarında uygulanan fiyatlandırma' nedeniyle 4054 sayılı Kanunun 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma yürütüldü. Bu süreçte, Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin Rekabet Kurumuna sunduğu birtakım bilgi ya da belgelerin yanlış veya yanıltıcı olduğunun değerlendirilmesi sonucunda, 4054 sayılı Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye 7.551.953,95 TL idari para cezası verildi.


Bunları biliyor musunuz?
İşveren ve işçi arasında yapılan rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kanunun aradığı bir takım şartlar vardır. Öncelikle imzalanan bu sözleşme, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürmemelidir. Bununla birlikte yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun sınırlamalar dahilinde kararlaştırılmış olması gerekmektedir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki; rekabet yasağının süresi özel durum ve koşullar olmadığı sürece iki yılı aşamayacaktır.Sorun söyleyelim?
İşten evlilik nedeniyle ayrılan eski personellerimizden biri, ayrıldıktan 4 ay sonra firmamızla aynı faaliyette bulunan bir firma kurdu. Bu personel şirketteki konumu itibariyle şirket sırlarını bilebilecek durumda olup firmamızın bazı müşterilerini kendi firmasına bağlamıştır.
Eski personelin bu davranışına karşı başvurabileceğimiz hukuki yollar nelerdir?

İşten evlilik nedeniyle ayrılan eski personellerimizden biri, ayrıldıktan 4 ay sonra firmamızla aynı faaliyette bulunan bir firma kurdu. Bu personel şirketteki konumu itibariyle şirket sırlarını bilebilecek durumda olup firmamızın bazı müşterilerini kendi firmasına bağlamıştır.
Eski personelin bu davranışına karşı başvurabileceğimiz hukuki yollar nelerdir?

Taraflar arasında, rekabet yasağı sözleşmesi mevcut ise, ilk olarak TBK m. 446 gereği; yasağa aykırı davranan işçiye karşı mevcut zararlarının giderilmesi için tazminat davası açılabilir. Rekabet yasağı sözleşmesinde cezai şart konulmuş ise, bunun tahsili talep edilebilir. Fakat, cezai şartta yazan miktarı aşan bir zarar mevcut ise bu bedel içinde tazminat davası açılabilir. Ayrıca işveren, sözleşmede yazılı olarak açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir. Taraflar arasında, rekabet yasağı sözleşmesi mevcut değilse öncelikle firma tarafından gerçekleştirilen genel haksız rekabet sayılabilecek bir eylem olup/olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Haksız rekabet mevcut ise; dava yolu ile fiilin haksız olup/olmadığının tespiti, haksız rekabetin meni ve meydana gelen zararın tazmini istenebilir.
Facebook
Sayı: 1045 - Tarih: 17.05.2016
Yazarlarımız