Haber Detayı - Tarımda çiftçi makineleşmeyi arttırıyor
Tarımda çiftçi makineleşmeyi arttırıyor

Tarımda çiftçi makineleşmeyi arttırıyor


Elif Didem Danacıoğlu

Günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler tarım işletmeciliğini yeni bir seviyeye taşıdı. Türk çiftçisinin yanı sıra dünya çiftçisine de değer katan firmalar, otomasyona yöneldi.Tarımda çiftçi makineleşmeye önem veriyor.


Çiftçi, daha iyi üretim , üretim hızlılığı, üretimdeki maliyeti düşürmek ve verimliliği arttırmak istediğini ifade ediyor. Görüşlerde, insan gücü ile değil de artık herkes makineleşmek istiyor. 'Rekabetçi bir politika var' diyen tarım makinalarının temsilcileri, iş makinaların bile tarıma dönüşmeye başladığını ifade ettiler. Endüstri 4.0' a ayak udurmalıyız diyen tarım ekipman firmaları temsilcileri, makineleşmenin avantajlarını anlatarak çiftçinn çözüm ortağı olduklarının altını çizdiler.
'Çiftçinin verimliliği bizi güçlendiriyor' diyen firmalar devletin çiftçiye teşviklerinin çok olduğunu belirttiler. Tarım sektörünün nabzını tutan firmalardan edindiğim bilgiler ışığında, özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tarımı ve tarım teknolojilerini de etkilemiş ve daha akıllı tarım ve makine sistemlerini ortaya çıkardığı yönünde. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve çiftçileri yakından ilgilendiren tarım teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ediyor.
TARIMSAL OTOMASYON GELİŞİYOR
Akıllı tarım çözümlerine yön veren tarım teknolojilerinde yapılan çalışmalar, güçlü ekipmanlara entegre olup tarım sektründeki firmaları ve çifçiyi yakından takip edilmesini sağlıyor. Çiftçinin makineleşmeye yöneldiğini ifade eden sektör temsilcileri, üreticinin tarımsal makine sayısını arttırdığını ifade etti. Gözlemlerimde ise, çiftçinin otomasyona yönelik çalışan makine kullanımına ağırlık verdiğini, bu alanda makine kullanımının hızla arttığını ve insan veya hayvan gücüyle iş gören makinelerin kullanımını azalttığı izlenimi de edindim. Tarımsal mekanizasyonun temel amacının kullanılan gücün verimini artırarak yapılan işin maliyetini düşürmek olduğunu belirten temsilciler, yapılan iş için sarf edilen zamanın azaltılması ve elde edilen verimin artırılması ancak tarımsal mekanizasyonun gelişimiyle mümkün olabileceğini söylediler. Firmaların, modern üretim teknolojilerini kullanarak üretim yapabilen firmalar karşısında rekabet şanslarını devam ettirebilmek ve sürekli üretim içinde bulunabilmek için ihtiyacı olan gerekli tarım alet ve makine ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği de izlenimlerim içinde oldu. Makine ediniminde ve tarım ekipmanlarında israftan kaçınılmak gerektiği de altı çiziliyor. Görüşler, tarımda çiftçinin otomasyona yöneldiğinde birleşti. İşte değerlendirmeler ve görüşlerin devamı...


Atalay Çetin – Fimaks
'Mekanizasyonda satışlar
hızlanmaya başladı'
Tarım günden güne gelişiyor. Biraz daha büyük çaplı işletmelere doğru bir gidiş var. Küçük çiftlikler devam ediyor fakat bunun yanında çiftlikler biraz daha şirketleşme gibi büyümeye başladı. Mekanizasyonda satışlar hızlanmaya başladı. Çiftçiye, çifçiliğe ve yeni çiftlik kurulumuna devletin sürekli bir desteği var. Bundan dolayı sektör hergeçen gün büyüyor. Sektör şuanda iyiye gidiyor. Mekanizasyon kısmında geçmiş senelere göre artış var. Traktör pazarında da artışlar var.


İrfan Özdemir – Türktraktör
'Uydu ve GPS sistemleriyle tanıştırıyoruz'
Çiftçimiz son 5-6 yıldır verimliliğin öneminin farkına vardı. Verimliliğin yolunun modern üretim tekniklerinden geçtiğini gördü. Modern üretim tekniği bütün bitkisel ve hayvansal süreçlerde mekanizasyonun teknolojinin ne kadar önemli olduğunu gördü. Şimdi çiftçiyi uydu ve GPS sistemleriyle tanıştırıyoruz. 2 cm ile 20 cm hassasiyetle tarımsal aktivitenin yapılmasının ne derece kolaylık olduğunu , büyük traktörlerin faydasını, kombine ekipman kullanımının faydasını gösteriyoruz. Gördükçe, girdi kullanımlarını azaltıyorlar ve üretim maliyetleri düşüyor. Daha az mazot, daha az gübre, daha az tohum ve ilaç kullanıyorlar.
Bu kadar avantajı gördükçe daha fazla teknolojiye ve mekanizasyona yatırım yapmak istiyorlar.


Levent Karaağaç - MST
'Makine teknolojilerine
doğru bir gidiş var'
Ürünler tarafındaki teknolojiler hızlı ilerliyor. Motor teknolojilerinde gelişmeler var. Ülkenin tarım teknolojilerine çok ihtiyacı var. İnsan maliyetlerinden çok makinanın etkin olduğu büyük alanları işleyebildiği makine teknolojilerine doğru bir gidiş var. O anlamda da Türkiye'deki üretimden satışa kadar ki tüm firmaların teknolojileri gelişiyor. Çiftçimiz, günümüz teknolojilerine yetişebilen düşük işletme maliyetleri olan yani, az yakan ,servis maliyetleri uygun olan ve kolaylıkla servis hizmeti alan firmalar arıyor.


Recep Akar – TÜMOSAN
Recep Akar LTD.
'Traktör pazarı ürüne bağlı ilerliyor'
Çiftçinin bizlerden beklentileri çok, fakat bizler çiftçilere istedikleri derecede yanaşamıyoruz. Şartlar her geçen gün yukarı doğru çıkıyor. Çiftçi ucuz ve iyi olsun istiyor. Teknoloji ilerledikçe fiyatlar yukarı çıkıyor, çiftçinin alım gücü zayıf.
Malesef çiftçi ürettiği üründen de para kazanamıyor. Traktör pazarı ürüne bağlı ilerliyor. Çiftçinin elinde ürün iyi ise, piyasaya giriyor.
Devletin verdiği çok güzel teşvikler var.

Hasan Salmanlı
Palazoğlu Tarım Aletleri
'Yükselerek ilerliyor'
2016 yılında 72 bin adet sıfır traktör satılmış. Bu satışların en az yüzde 95'i beygir gücü arttırılarak tercih, bu şekilde oluyor. Bizim en sağlam durduğumuz yer bayi ağından satış yaparız. Bu sistemle üretimde boşluk olmuyor. Çiftçi kazanmadığını söylüyor. Özellikle tarım sanayi sektörü son 5-6 yıldır müthiş bir ivme aldı. Her yıl belirli kademelerle yükselerek ilerliyor.


Ozan Coşkuntekin - Argünsan
'Pazara yansıyor'
Çiftçi bir çok işini bir anda yapmak için bunun içinde ekipmanını kuvvetlendirmek istiyor. Teknoloji olarak baktığınızda Avrupa'ya kıyasla farklı ürünler var. Traktör pazarında bahçe olarak baktığınızda yabancı traktörler daha ağırlıkta. Tarla olarak ise yerli traktörler daha çok. Meyve bol, fiyatlar tavan vaziyettte, o yüzden çok alım gücü olduğunu düşünmüyorum. Ekipman anlamında pazara yansıyor.


Metin Özyürek - GÜBRETAŞ
'Tarım teknolojisi gelişiyor'
Tarım teknolojisi kavramı çok geniş bir kavram. Türkiye'de tarım teknolojileri gerçekten iyi bir ivme kazandı. Bu ivme gittikçe büyüyen ve yurtdışındaki gelişime paralel bir ivme var. Kullanım alanları yani tarım ekipmanları olarak Türkiye'de yaygınlaşma başladı. Bunu da biz kendi alanımızdaki gübrelerin kullanımı noktasında yaygınlaştırıyoruz. Çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Coğrafi şartlara göre de teknolojiyi şekillendirmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Türkiye'de tarım ve tarım teknolojisi gelişmeye devam ediyor, ivmeleniyor.


Serkan Karaca – Sezer
'Çiftçi kazanırsa sektör büyür'
Tarım teknolojileri, otomasyon, düşük maliyet ve az iş gücüne doğru gidiyor. İş gücünü azaltırken maliyeti artırmamak lazım. Dövize ve ithal girdilere bağlı bir sektör. Çiftçi herzaman en iyi kaliteyi en uygun fiyatlara almak istiyor. Çiftçi en uygun ürünü tercih etmeye başladı. Çiftçi kazanırsa sektör büyür.

Onur Ağcan - Tarımak
'Hızlı bir ilerleme
kaydetmiyor'
Tarım teknolojileri çok hızlı bir ilerleme kaydetmiyor. Ekonomik bazı sorunlardan dolayı çiftçi mutlu değil. Mekanizasyonla birlikte işlerini daha kolay üretmeye bakıyor. Çiftlik ekipmanlarının oluşmaya başlamasından bu yana her bir makinanın çiftçiye çok büyük katkısı var.


Ertan Alper – Alper Makina
'Ciddi rekabetler var'
Arap ve Balkan ülkerine göre Türkiye tarım teknolojileri çok iyi seviyede.
Avrupa'ya göre gerideyiz. Tarım ilk önce belli bir seviyeye gelmeli ki ondan sonra bu ekipmanlara yatırım yapılsın. Bence türk çiftçisi ve Türkiye'de yapılan tarımcılık için yeterli seviyede. Şanslıyız diye düşünüyorum. Traktör sektöründe de her sektörde olduğu gibi çok ciddi rekabetler var.


Sami Ünver - Kurdoğlu Tarım
'Otomasyona çevirmek zorundayız'
Tarım teknolojileri yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Sektörlerimiz kendini geliştirmeye başladı. İnşallah dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracağız. Çiftçinin istediği ucuız makina ve kolay alabileceği makinaları istiyorlar. Bunu bizler otomasyona çevirmek zorundayız. Personelden ziyade otomasyona çevirirsek maliyetler biraz daha düşmüş oluyor.

Facebook
Sayı: 1123 - Tarih: 14.11.2017
Yazarlarımız