Haber Detayı - Sanayiye yeni destek paketi geldi
Sanayiye yeni destek paketi geldi

Sanayiye yeni destek paketi geldi

Sanayiye yeni destek paketi geldi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında Daha çok destek, daha çok yatırım, daha çok iş sloganıyla İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destek Paketinin detaylarını açıkladı.

Başbakan Davutoğlu, 11 ayaklı tedbir paketiyle üretimi, istihdamı, sanayi ve reel sektörün üretim imkanını geliştirecek bazı adımların atılacağını belirterek, paketin detaylarını açıkladı.
İŞKURDAN
İŞGÜCÜ DESTEĞİ
Başbakan Davutoğlunun açıkladığı pakete göre, özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecek. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülebilecek. İşbaşı Eğitim Programı sonrası kursiyerler aynı işkolunda işe alınırsa imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek.
2015 Temmuz ayına kadar işbaşı eğitimine başlanmış olması halinde ilave 6 ay daha desteklerden faydalanılabilecek. Toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak. Yatırım döneminde uygulanan vergi indirimi artırılacak.
YATIRIMCIYA DAHA FAZLA VERGİ İNDİRİMİ
Yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak.
İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5. bölge desteklerinden yararlandırılacak.
DAHA FAZLA
DESTEK VE VERGİ
İNDİRİMİ
31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenecek. 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek.
SİGORTA
PRİMİ İŞVEREN
HİSSESİ DESTEĞİ
Sigorta primi işveren desteği süre itibarıyla yokken iki yıla, ikinci bölgede 3 yıla çıkarılacak. Bunlar da yatırım esnasında yatırımcıya verilen destekler. Finansmana erişim imkanında atılacak adımlar konusunda da önemli kararlar alındı.
ÖZ KAYNAĞA VERGİ
KOLAYLIĞI
TBMMde 26 Mart 2015 tarihinde kabul edilen Kanun ile öz sermaye ile finansmana vergi kolaylıkları getirildi.
Böylece, nakdi sermaye artırımı yapan şirketler için artırılan sermayenin belli bir kısmı her yıl kurum kazancından indirilebilecek. Bu uygulama ile şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımı özendiriliyor. Ekonomideki atıl kaynaklar sisteme kazandırılmış olacak.
Ayni varlıkların nakde dönüştürülerek şirketin sermaye yapısı güçlendirilmiş olacak.
Yeni şirket kurma ve halka arz özendiriliyor. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6dan yüzde 0a (sıfır) indirilecek ve böylece sanayicinin girdi maliyeti azaltılacak.
AR-GE VE TASARIMA DAHA FAZLA DESTEK
Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine destek ve katkılar artırılacak. Tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek. Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak. KOBİlerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri desteklenecek.
HAZİNE
YATIRIMCININ
YANINDA
Hazine destekli kefaletin kapsamı genişletildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kanun ile Hazine kaynaklarından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 milyar TL tutarındaki kaynak 2 milyar TLye çıkarıldı. Böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar TL tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açıldı. Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabileceklerin kapsamı genişletildi ve kapsama imalatçı KOBİler ile kadın girişimciler ilave edildi.
Facebook
Sayı: 987 - Tarih: 07.04.2015

Yazarlarımız