Haber Detayı - Rekabet Kurulundan eczacılara soruşturma
Rekabet Kurulundan eczacılara soruşturma

Rekabet Kurulundan eczacılara soruşturma


Rekabet Kurulu, rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla Türk Eczacılar Birliği ve 7 eczacı odası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan 'Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol' ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra-limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak rekabetin ihlal edildiği iddiasını, Ankara 9. İdare Mahkemesinin iptal kararı üzerine yeniden değerlendirdi.
Daha önceki iddialar üzerine yapılan ön araştırma sonucunda 19.02.2014 tarihinde şikâyetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti.
Ancak söz konusu karar aleyhine açılan dava sonucunda mahkeme Rekabet Kurulunun bu kararını iptal etti. İptal kararı üzerine bilgi ve belgeleri 30.03.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Türk Eczacıları Birliği, İzmir 3. Bölge Eczacı Odası, Adana Eczacı Odası, Bursa Eczacı Odası, Adıyaman Eczacı Odası, Antalya Eczacı Odası, Uşak Eczacı Odası ve Giresun Eczacı Odası hakkında soruşturma açılmasına 16-12/191-M sayı ile karar verdi.
4054 sayılı Kanunun 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor. Soruşturma, 4054 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.
Facebook
Sayı: 1043 - Tarih: 03.05.2016
Yazarlarımız