Haber Detayı - Network üzerine yoğunlaşan bir derneğiz...
Network üzerine yoğunlaşan bir derneğiz...

Network üzerine yoğunlaşan bir derneğiz...Elif Didem Danacıoğlu

'GESİAD'ın Bursa ekonomisine sağladığı katkı kesinlikle yadsınamaz' diyen GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, 'Güçlerimizi birleştirmek, düşüncelerimizi yoğurmak, fikirlerimizi tartışmak ve ekonomiye katkıda bulunmak bizim ana sorumluluğumuz' şeklinde konuştu.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kerim Demiral, Bursa'daki genç iş insanlarının sesi olma hedefinde. Demiral, 'İdeallerimize ulaşmak için ülke ekonomisine hizmet etme yolunda daha fazla çalışmak ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor' diyor.
Network üzerine yoğunlaşan GESİAD, üyeleri arasında da güçlü bir sinerji oluşturmuş durumda. Başkan Kerim Demiral, 'Çok büyük geçmişi olan firmalarımızla Bursa ekonomisine güçlü katkı sağlayan bir derneğiz' ifadelerini kullandı. İşte, GESİAD üyelerinin Bursa ekonomisine katkısından üniversite işbirliğine, piyasalardan Ar-Ge, çalışma komitelerinden GESİAD Network toplantılarına kadar her şeyi konuştuğumuz röportajımız...


GESİAD Başkanlık döneminizi ve projelerinizi anlatır mısınız?
GESİAD, Türkiye'de kurulan ilk genç SİAD'tır. Bursa'da ise BUSİAD'tan sonra kurulan ikinci iş insanları derneğidir ve bağlı olduğumuz konfederasyonumuz olan TÜGİK'in de kurucularındandır. GESİAD, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri olan Bursa'nın en eski STK'larından biri. Bu yıl 27. yılını kutluyor. GESİAD'ın Bursa ekonomisine sağladığı katkı kesinlikle yadsınamaz. Derneğimiz son dönemde oldukça verimli bir çalışma dönemi geçirdi. 13 Ocak 2018 tarihli Genel Kurul'dan itibaren de Yönetim Kurulu Başkanlığını şahsım sürdürmekte. Yönetim kurulumuzun yarısı önceki dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ve 9 yeni arkadaşımız da bu dönem yönetim de görev aldı. Birbirimizi görmekten keyif aldığımız bir yönetim kurulu oluşturduk. Önceki dönem Başkanımız Ramazan Kaya döneminde birlikte başarılı işler yaptık. Kan kaybeden bir dernekten, ses getiren, sinerji toplantıları ve seminerler düzenleyen, üye sayısını arttıran ve tüm STK'lar ile kuvvetli ilişkiler kuran, federasyonları ve konfederasyonlarıyla tüm ilişkilerini sağlıklı hale getiren bir dernek haline geldik.
'GESİAD Network
toplantıları bizler için önemli'
Başarılı faaliyetlerin yanında tüm GESİAD üyeleri ile birebir etkileşim içerisinde olmak istiyoruz. İlkini 13 Şubat'ta düzenlediğimiz GESİAD Network toplantılarımıza start verdik. Harika geri dönüşler aldık. Daha çok Network üzerine yoğunlaşan bir derneğiz. Üyelerimizi sık sık bir araya getirerek kendi aramızda ticari ve sosyal işbirlikleri geliştiriyoruz. Her ay bir sinerji toplantısı organize ederek alanında uzman isimleri Bursa'ya getiriyoruz. Sektörel tercih ile belirlediğimiz 15 er kişilik GESİAD Network üyeleri ile birbirimizi daha yakından tanıyıp, GESİAD bünyesinde oluşturacağımız komitelerde görev yapmalarını sağlayacağız.
Derneğin asıl amacıda bu toplantılardır. Derneğimizin tüzüğünde yazdığı gibi GESİAD, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye'de öncelikle kendi bölgesindeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişlerini gerçekleştirmek ve derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak.
Amacımız 18 kişilik yönetim kurulumuzdaki motivasyonu tüm GESİAD üyelerine yayıp, GESİAD'a güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmak.
İŞ İNSANLARI...
Derneğimizin adında geçen 'işadamları' kelimesinin tüm üyelerimizi kapsayacak dernek amaç ve faaliyetlerine uygun ve 21. yüzyılın gerek ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde 'iş insanları' olarak değiştirdik. Bu anlamda Türkiye'de TÜSİAD'dan sonra bu ünvanı kullanan ikinci derneğiz.
ÜYE SAYISINDA HEDEF 200
Şuan toplam 120 üyemiz var. İki yıllık dönemimiz içerisinde üye sayımızı 180-200'lere taşımak ve bu artışın büyük bir bölümünü kadın üyelerle gerçekleştirmek istiyoruz. Kaliteli üye sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar içerisine yoğunlaştık. GESİAD'ın en önemli amaçlarından biri olan üyeler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, bir çok sektörden arkadaşımıza kapılarımızı açtık. Derneğimiz, çeşitli faaliyetlerle Bursa'daki genç girişimcilerin sesi olmaya, sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne, bölgesel hareketlilik adına yeni projeler üretmek ve sivil inisiyatifin önünü açmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
'YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ YILIN GENÇ İŞ İNSANI'
Önümüzdeki dönemde 'Yılın Genç Girişimcisi', 'Yılın Genç İş İnsanı' ödül törenlerini düzenlemek istiyoruz ve bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. GESİAD olarak bölgemizde bulunan genç iş insanlarının fikir, düşünce ve görüşlerinden oluşan yıllık bir rapor oluşturmak istiyoruz. Genç iş insanları, GESİAD üyeleri ile bir dizi toplantılar düzenleyip üniversitemizden ve akademisyenlerimizden de destek alıp her yıl düzenli olarak bir ekonomi raporu yayınlamak projelerimiz arasında yer alıyor.
Sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz?
Sosyal sorumluluk projelerimizin büyük bölümünde LÖSEV ile işbirliği yapıyoruz. Tüm etkinliklerimize LÖSEV'i de dâhil ediyoruz. 2017-2018 eğitim döneminden başlamak üzere; 4 yıl süre ile Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanan ilk beş öğrencimize aylık burs veriyoruz. Bu çalışma önümüzdeki dönemde de devam edecek.
Komitelerinizde öncelik hangi sektörlere verilecek?
Başlangıçta otomotiv ve turizm sektörleri üzerine yoğunlaştık ancak zamanla tüm sektörleri de kapsayan komiteler oluşturacağız.
GESİAD üyelerinin Bursa
ekonomisine katkısı nedir?
GESİAD'ın her sektöre dağılmış ve geniş bir üye profili var. Çok büyük geçmişi olan firmalarımızla Bursa ekonomisine katkı sağlayan bir dernek olduğumuzu söylemiştim. Üyelerimiz arasında önemli markalar da yer alıyor, butik çalışan firmalar da.
Bursa ekonomisinin geleceği hakkındaki öngörüleriniz nelerdir?
Bursa, Türkiye'nin en avantajlı illerinden bir tanesi diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda Bursa'nın lojistik olarak kuvvetleneceğini ve bölgesel olarak çok avantajlı konuma yükseleceğini de düşünüyorum. Sadece otomotiv ve tekstille anılmak değil, turizm sektöründe de ön plana çıkan bir şehir olmasını arzu ederim. Çünkü baktığınızda Bursa, Uludağ gibi çok önemli bir doğal güzelliğe sahip. Türkiye çapında şehir sıralamasında ekonomiye değer katanlarda İstanbul birinci, Bursa ise ikinci sıradadır. Bursa, hızla büyümesini sürdürüyor ve bu anlamda ben şehrimizin geleceğinin oldukça parlak olduğunu düşünüyorum.
Üniversite, GESİAD,
sanayi ve OSB bir proje
içerisinde bir araya
gelebilir mi?
Mutlak suretle bir projede bir araya geleceğiz. Saydıklarınız Bursa için olmazsa olmaz değerler. Görüşmelerimiz iyi fakat işbirliği noktasında bir takım eksiklikler var. Ben şahsen, Üniversitenin daha fazla sahada olması gerektiğine inanıyorum.
Akademi ile ekonominin iç içe olması gerekiyor. Çünkü büyük ekonomilerde süreç böyle ilerliyor.
Piyasaları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyetinde özel sektör hareketli bir ortamda faaliyetlerini sürdürüyor.
Bir takım sebeplere bağlı olarak zaman zaman inişler, zaman zamansa çıkışlar yaşıyoruz.
Ancak her ne olursa olsun biz ülkemizden, potansiyelimizden umutluyuz.
Bu millet her daim başarılması güç işleri başarmıştır.
Gelecekte hangi sektörler
ön plana çıkacak?
Bursa, otomotiv üzerine kurulu bir şehir. Dolayısıyla dünya otomotiv sektörünün en büyük tedarikçilerinden olmaya devam edecektir. Aynı zamanda özellikle tekstilde de başarılar devam edecektir. Gelecekte ön planla çıkacak sektörlerden biri de bana göre turizm. Şehrin turizmden çok daha faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Lojistik ve Ar-Ge konularında da bir gelişme olabileceğini düşünüyorum. Lokasyon olarak yakınlığından dolayı Bursa'nın lojistik merkez olabileceğini de düşünüyorum.
Bursa sanayi vizyonunda
hangi hedefler ön plana
çıkıyor? Sanayide en önemli sorun sizce ne? 
Bursa sanayisinin en önemli sorunu kalifiye eleman ihtiyacıdır. Yetişmiş ara eleman sorunu devam ediyor. Özellikle Bursa'da nitelikli ara eleman konusu ciddi bir sıkıntı. Hammaddede fiyatlarının aşırı derecede artması, firmalara ciddi yük getiriyor. Teknoloji geliştirme konusunda daha fazla devlet politikasının olmasını isterim. Bu tarz örnekler dünyada var. Devlet teşvikleri ile güçlü yatırımlar var fakat teknoloji konusunda da devlet politikasına ihtiyacımız var. Bursa'da teknolojinin gelişebileceği bir bölge oluşturulabilir. Bu konuda da çalışmaların olduğunu görüyoruz.
Sivil toplum kuruluşlarında
bu kadar yoğun çalışırken
kendi işinize nasıl zaman
ayırıyorsunuz?
GESİAD'ın 9 yıllık üyesiyim. STK'larda görev almak, gönüllülük esasına dayanıyor. Her konuda dengeyi iyi sağlamanız gerekiyor. Aslında işin özü, iyi bir planlama yapmaktan geçiyor. Planlı bir şekilde hayatınızı yönetirseniz, hem işinize, hem özel hayatınıza hem de STK çalışmalarına vakit ayırabilirsiniz.
GESİAD'ı nasıl
hayal ediyorsunuz?
Bursa çok süratli büyüyor. Açıkçası ben GESİAD'ın da Bursa ile eş zamanlı büyümesini hayal ediyorum. Tüm projeleriyle dinamik bir toplum olmasını istiyorum. Birlikte zaman geçirmekten keyif alan insanların yer aldığı bir dernek olması, en büyük hedefimiz.

Facebook
Sayı: 1155 - Tarih: 26.06.2018
Yazarlarımız