Haber Detayı - Markalaşma desteklenecek
Markalaşma desteklenecek

Markalaşma desteklenecek


Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla öncelikli alanlarda ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla enerjiden sağlığa, havacılık ve uzay sistemlerinden otomotiv ve raylı sistemlere kadar öncelikli alanlardaki işletmelerin prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek. 2018 Yılı Programı'ndan derlediği bilgiye göre, merkezi yönetim bütçesinden, Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl toplam 7,5 milyar lira harcama yapıldı. Kamunun dolaylı Ar-Ge desteği ise yüzde 12 artarak 1,9 milyar liraya yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yatırım programı kapsamında yürütülen 'Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)' programlarına 2017 yılında 1,5 milyar lira kaynak aktarıldı. 'Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı bine yükseltilecek' Yatırım Programı kapsamında özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bine yükseltilecek. Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanacak ve mevcut destek programları etki analizi çalışmalarıyla gözden geçirilecek. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ile TÜBİTAK ve enstitüleri yeniden yapılandırılacak. 'Başarılı teknoloji transfer ofisleri yaygınlaştırılacak' Araştırma kurumlarının ikili ve/veya çok taraflı uluslararası iş birliğiyle hazırlayacakları projeler desteklenecek. Uluslararası Ar-Ge iş birliklerini sağlamak amacıyla kurgulanan programlar kapsamındaki projelere destek verilecek. Teknoloji transfer ofislerinin etkinliği analiz edilerek, başarılı uygulama modelleri yaygınlaştırılacak. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla öncelikli alanlarda ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Başta enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde olmak üzere, işletmelerin prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmalarına destek sunulacak.
Facebook
Sayı: 1123 - Tarih: 14.11.2017
Yazarlarımız