Haber Detayı - Makineciler ihracata odaklandı
Makineciler ihracata odaklandı

Makineciler ihracata odaklandıTürkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, yüksek katma değer yaratan ve kendi teknolojisini sürekli geliştiren makine sektörü, hedef yatırımları ile ihracata odaklandı.

Makine sektörü ihracatını incelediğimizde, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 1,8 milyar dolarlık makine ihraç edildi.


Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek sonunda Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 7 artarak 123 milyar dolara ulaşırken, makine ihracatı yüzde 17 artarak 12,4 milyar dolar oldu.Bu dönemde makine sektörünün en büyük pazarları Almanya, ABD ve İngiltere şeklinde sıralandı. Almanya'nın Türkiye'den ithal ettiği makinelerin değeri 1,8 milyar doları aşarken, ABD ve İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 22'nin üzerinde artış kaydetti.Makine ihracatının yılın üçüncü çeyreğinde en fazla artış kaydettiği ülkelerden biri Rusya oldu. Söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleşen makine ihracatı yüzde 43 artarak 300 milyon doları aşarken, bu ülkeye en fazla ihraç edilen mal grubu takım tezgahı olarak kayıtlara geçti.Sektörün en fazla ihraç edilen makine mal grupları ise 1,7 milyar dolarla motorlar ve aksamları ile klimalar ve soğutma makineleri, 1,1 milyar dolarla yıkama ve kurutma makineleri oldu. Öte yandan ihracat miktarı inşaat ve madencilik makinelerinde yüzde 28, takım tezgahlarında yüzde 24, pompa ve kompresörlerde ise yüzde 23 arttı.

Makine sektöründe hedef büyüten Bursalı üreticiler, daha fazla pazarlarda yer almaya çalıştıklarını ifade ettiler. Bursalı makineciler, yerli üretimde güç birliği oluşturdu. Makine sektörünün nabzını tutan üreticiler, dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin ihracatta aksamalar meydana getirdiğini belirttiler. Dövizde yaşanan dalgalanmandan dolayı piyasalarda belirsizliğin başladığını ifade eden makinacılar, alım gücünün ertelendiğini ifade ettiler.Piyasalarda yaşanan olumsuz havaya tanık olan makine sektörünün önde gelen temsilcilerinin görüşlerinde, sektörün önündeki en büyük engelin döviz kuru ve ekonomideki belirsizlik hakim olduğu yönünde. Görüşler, makine üretimi ile birlikte, teknolojiye geçiş sürecinin hızlandığı ve savunma sanayisinden tıbba kadar çok geniş alanda yaygın bir imalat gücünün ortaya çıktığı, Ar-Ge gücü sayesinde yüksek teknolojiye en hızlı dönüşümü sağlayacak tek sektör olma özelliğini taşıdığı söylendi. Türkiye ekonomisine en büyük desteği verecek olan makine imalat sektörü olduğunu belirten makineciler, makine ihracatında oldukça yüksek bir paya sahip olunduğunu ve mevcut payın ilerleyen dönemlerde daha da artacağı ifade edildi. Makine sektörünün nabzını tutan sanayiciler sektörü değerlendirdi. İşte görüşler... 

Ahmet Özkayan - Makina İmalatçıları Birliği Başkanı- Ermaksan YKB Vekili ve Genel Müdürü

'Bilindiği üzere Bursa sanayide oldukça iyi durumda. Bu nedenle, Bursa için 'sanayi ve üretimin başkenti' demek yanlış olmayacaktır. Makine sektörüyle ilgili de Bursa'da doğal bir kümelenme söz konusu. Makine ihracatında oldukça yüksek bir paya sahibiz. Mevcut pay ilerleyen dönemlerde daha da artacaktır. Çünkü Bursalı firmalarımız, sektörün hızlı gelişimi ve küresel rekabette öne çıkmak adına çok güzel ve sonuç odaklı çalışmaları hayata geçiriyor. AR-GE'ye önem vererek ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirerek, çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bursa'da sektörümüzün payını daha da artırmak için firmalar hızla ilerleyen teknolojiyi takip ederek, küresel rekabetçi piyasada inovatif ürünler üretmek için çalışmalar yapmalı. Bu noktada, Bursalı sanayicilere büyük sorumluluklar düşüyor. Ermaksan olarak, özellikle Endüstri 4.0 ile gelecekte bizleri bekleyen süreç doğrultusunda, AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz.Son dönemde ülkemiz ekonomisi ekonomik yönden zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği istikrarlı büyüme ivmesiyle dikkat çeken ülkemizin, yaşadığı zorlu sürece rağmen tüm sektörlerin üretim gücü ve potansiyeli sayesinde, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.Ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan makine sektörü ise özellikle AR-GE'yi temeline alan yaklaşımlarla küresel ölçekteki pazar payını hızla artırıyor. Bu sürekliliği korumak ve sektörün gelişimini daha da artırmak için makine üreticileri olarak bilgiye ve teknolojiye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Neticede Türkiye, her türlü koşulda üretim temelli büyümek zorundadır. Bu süreçte de üreticilere verilen destek ve teşviklerin artarak devam etmesi çok büyük önem taşımakta. Sektörümüzün daha da büyümesi, yüksek teknolojili ara bileşenlerin üretimi ve yine bu bileşenlerin yerli üretim makinalarda kullanılarak katma değer yaratılması ile mümkün hale gelecektir.'

Levent Akyapak - Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı

'Makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, yan sanayi ağı oluşturması ve nitelikli işgücüne istihdam alanı oluşturması ile stratejik bir sektör bilindiği üzere.Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde yüzde%10'luk payı ile önemini gözler önüne seren makine sektörü ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları üretilmesi için yapılan çalışmalar arttırılmalıdır. Sektörümüze mahsus özel bir politikanın oluşturulması ve bunun uygulanmasının zorunlu olduğu farklı platformlarda dile getirilse de daha somut adımlar atılmasına ihtiyaç  var. Bizler, makine sektörü temsilcileri olarak Ar-Ge ve kalite yatırımlarımızı tamamlayarak üretim süreçlerimize dahil ettik ve artık çok daha rekabetçiyiz.Türk makinelerinin kalitesinin gösterilmesi ve potansiyel iş ortakları nezdinde itibarının arttırılması noktasında  Bakanlığımızın, imalat ve ihracatçı birliklerimizin gerçekleştirdikleri faaliyetler çok önemli.Özellikle makine ve takım tezgahları ihracatımızın ilk sırasında yer alan Almanya, ABD ve ciddi bir ihracat artışına sahip Rusya başta olmak üzere önemli pazarla temasların gerçekleştirilmesi, ihracat pazarlarımızda yükselişi sağlıyor. Türk imalatçıların sağladığı ilerlemenin fark edilmesi noktasında Akyapak Makine olarak yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen her türlü itibarlı etkinlikte sektörün gelişimi için paydaşlarımızla buluşmaya, yeni teknolojilerin ve ürünlerin takibini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.'

Kutlu Karavelioğlu - Makine İhracatçıları Birliği Başkanı

'Yatırım, üretim ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki adımların tamamlayıcı unsurunun yerli makine kullanımıdır. Sektör, yılın üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolarlık yıl sonu hedefini destekleyen bir başarıya imza attı.Sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,6'ya yükseldi. Bu ivmeyi yurt içine de taşımak istiyoruz. Günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz bütün teknolojilerin geliştirildiği alan olan makine imalat sektöründe üretim ve hizmetlerde kullanılan makinelerin, yatırımcı ve makine imalatçısı ile geliştirilmesinin, teknolojinin yerlileşmesi ve millileşmesi için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Devletin büyük işletmelerle KOBİ'ler arasındaki teknoloji odaklı iş birliği projelerini desteklemesinin gerekçesi, sanayimizin yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltmaktır."

Cüneyt Şener - BTSO Başkan Yardımcısı - Şanmak Mak. Gen.Müd.

'Yılda ortalama 14 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen makine sektörü Türkiye ihracatından yaklaşık yüzde 10'luk bir pay alıyor. Türkiye ihracatında kg başına ortalama değerin 1,3 dolar seviyesindeyken bu değerin makine sektöründe 6 dolar seviyesinde seyrediyor.Yaptığımız çalışmalarla sektörün ihracatı artmaya devam edecektir.'

Hakan Aydoğdu - TİAD Başkanı
'Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeler bitmeksizin devam ediyor. Dünyayı yakından izliyoruz. Bu değişimi de benimsiyor ve hızla adapte oluyoruz. Ülkemizin hedefi: Bu coğrafyada üretilebilen takım tezgahı çeşitliliğini artırıp, maliyetleri azaltmak olmalı. Çünkü millileşmek için üretim, üretim için yerli takım tezgahları sektörünün gelişmesi şart. Bu bağlamda, devlet desteğinin ve devlet- özel sektör birlikteliğinin altını, önemle çizmek isterim. Sanayimizin gelişmesi, sektörümüzün büyümesine paraleldir. TİAD olarak katma değer yaratan her çalışmanın, destekçisiyiz.'
Levent Bilek - Bilekler İnşaat Mak. YKB

'Endüstri 4.0 gibi teknolojik dönüşüm trendlerinin iyi anlaşılması gerekiyor. Bu alanda da ülkemizde yürütülen çalışmalara aktif biçimde katılacağız. Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Türk makine sektörü, Ar-Ge harcamalarında üçüncü sırada yer alıyor. Fakat sektörün tüm Ar-Ge harcaması, ülkemizde en çok Ar-Ge harcaması yapan bir otomotiv firmasının seviyesinde. Ar-Ge desteklerinin makine sektörüne göre yeniden düzenlenmesi, potansiyelin daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.'
Orhun Arman – Ön-İş Mak Genel Müdürü
'Makina sektörünün ihracatı hergeçen gün daha da iyiye gidiyor. Genel piyasa koşullarından dolayı yurtiçi pazar durma noktasında. Dolar ve euro'nun artışından dolayı yurdışı pazar biraz daha hareketli fakat hammadde bulamadığımızdan dolayı dezavantajlıyız.Özellikle ithal çelikte bazı gruplara yüzde 25 ek vergi geldi. Bunun yansımaları önümüzdeki aylarda olacaktır.'
Nusret Eroğlu – Eroğlu Makina YKB
' Dövizde yaşanan dalgalanmandan dolayı piyasalarda belirsizlik başladı. Alım gücü ertelenmeye başladı.Makine üreticileri olarak daha fazla pazarlarda yer almaya çalışıyoruz. Sektörün önündeki en büyük engel, dolar ve euro'nun sürekli hareketli olması. Bursa sanayicisi yeterince yol almış durumda.'

Serkan Turan- Nukon Lazer
'Makina firmaları ihracata odaklanmış durumda çünkü iç piyasa zor durumda. Döviz kurunun artışından sonra piyasalarda temkinli hareket etmeler başladı.Bir çok firma makine siparişlerini ve yatırımlarını erteledi, belirsizliğin geçmesini bekliyor. Hammadde de yaşanan artışlardan dolayı biraz daha ihracata ağırlık vermeye başladık.'
Hüseyin Öksüz – Berka Makina
'Yurtiçi pazarda üretim devam ediyor fakat dövizde yaşanan artışta ve ekonomik koşullardan dolayı alım gücü durdu. Banka kredilerinin yüksekliğinden dolayı yerli yatırımcı kredi kullanamıyor. Dövizde yaşanan dalgalanma makina fiyatlarına yansıdı. Şunada yurtiçi pazarda yatırımcı geçici çözümler üretiyor.'
Sebahattin Atik – Loyalmak
'Yurtiçi pazar sıkıntılı,yurtdışı pazar canlı. Döviz kurundaki dalgalanmadan sektörümüz etkileniyor. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde daha çok varız. Makina sektörünün ihracatı artmaya devam ediyor.Sektörün sorunu yok , sorun gobal. İnsanlar yatırım için harcayacakları parayı cebinde tutmak istiyorlar, yatırım için cesaret yok. Piyasalar belirsiz. Bursa sanayisine güveniyoruz '
Onur Kartal – Erfab
'Hangi sektör olursa olsun döviz artışı kaynaklı daralma var. Bir çok firma makina yatırımlarını dondurdu. Ertelemeler sektöre ciddi manada olumsuz yansıdı.Türkiye ekonomisi için makine sektörü büyük önem taşıyor. Rekabet çok hızlı gelişiyor. Döviz kurunun aşırı artması, imalatçının yatırımdan uzak durması sektörün hacmini ciddi anlamda düşürüyor.'
Gaffar Aker – Akermak Genel Müdürü
'Makina ve imalat sektöründe yaşananlar bizleride etkiliyor.Üretim noktasında çözüm ortağı olmamızdan dolayı bizlerde etkileniyoruz.Makine sektörüne hizmet sunan bir tedarikçiyiz. Makine sektörünün Bursa ve ülkemiz için önemi çok büyük, gelişen teknoloji ile çok büyük bir ivme kazandı. Gelişen makina sektörüne paralel olarak hizmet ağımızı bizde genişlettik. Sektörün en büyük sorunu rekabet koşullarının eşit olmaması.'KUTU:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,takım tezgahları, kesici ve tutucu takımlar, ölçme ve kalite kontrol ekipmanlarının yanı sıra konuyla ilgili yazılım ve donanım sektörlerinin, ülkelerin gelişmesindeki stratejik alanlar olduğunu vurguladı. Sanayide üretilen her ürünün doğrudan veya en direkt olarak takım tezgahında üretilmiş bir makinede imal edildiğini aktaran Büyükdede, dünyadaki ilk 10 ekonomi içinde bulunan her ülkenin takım tezgahı üretiminde yer aldığını söyledi. Büyükdede, "Takım tezgah üretimi güçlü ülkeler, rekabet avantajı sağlamışlardır. Takım tezgahları makine imalat sanayici de özel bir öneme sahiptir. Genel makine ve kalıp imalatı yanında savunma sanayi, uçak, gemi, otomotiv, demir yolu, demir-çelik, petrokimya, tarım ve gıda makineleri, medikal, beyaz eşya ve gıda sektörlerinin her birinin üretimini sağlayan makine ve teçhizatın üretimi takım tezgahları ile gerçekleştirebilmektedir.Gittikçe gelişen Türkiye, yabancı üreticiler için iyi ve nitelikli bir pazardır. Ancak ülkemiz takım tezgahı üreticileri de yeni geliştirdikleri tezgahları ile dünya pazarında yer edinme, kendilerini geliştirme gayretindedirler. Devlet olarak da takım tezgahları ve ekipmanları sektörünün daha büyük üretim hedeflerine kavuşmaları için yanlarında olmaya, hem yatırım finansmanına hem de pazarlarının bütün dünyaya açılmasına yardımcı olacağız."

KUTU:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, metal işleme makinelerinde Türk firmalarının dünya pazarlarında iyi bir noktaya geldiğini ifade ederek, "Metal işleme makinelerinde firmalarımızın geldiği başarılı çizgiye takım tezgahları sektörünün hızla getirilmesi konusunda bakanlığımızın da katkıları ile hızla yol alma hedefindeyiz.Türkiye'de yeni dönemde daha büyük endüstriyel tesisler, nükleer santraller, petrokimya tesisleri, ilaç ve aşı endüstri tesisleri, biyokimya tesisleri, uçak, silah, otomotiv ve demir yolu araçları yapımı dönemine girilecektir. Bunlara ihtiyaç duyacağı makine ve teçhizatı yapabilecek büyüklükte ağır tip torna, freze, bohrwerk, portal freze, taşlama tezgahları, beş ve daha çok eksen CNC tezgahları, turbo kompresörler, iklimlendirme sistemleri, çeşitli boylarda motor üretimleri, nükleer santral parça üretimleri, enerji santral üretimleri artık Türkiye'nin kendi imkanları ile yapmak mecburiyetindeki alanlar olacaktır. Takım tezgahı ve metal işleme üreticilerimizin buna hazır olması, kamu olarak da bizim bunu iyi planlamamız ve arkasında durmamız gerekecektir."

Facebook
Sayı: 1170 - Tarih: 16.10.2018
Yazarlarımız