Haber Detayı - KOBİlerin kümelenme çalışmalarına COSMEden destek
KOBİlerin kümelenme çalışmalarına COSMEden destek

KOBİlerin kümelenme çalışmalarına COSMEden destek

KOBİlerin kümelenme çalışmalarına COSMEden destek
KOBİler ve girişimcilere yönelik İşletmelerin ve KOBİlerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından 'Küme Mükemmeliyet Programı' isimli proje teklif çağrısı yayımlandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, COSMEnin ulusal koordinasyonun KOSGEB tarafından yapıldığı ve programın, 2014-2020 yıllarını kapsadığı belirtildi. KOBİler ve girişimcilere yönelik COSME kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından 'Küme Mükemmeliyet Programı' isimli proje teklif çağrısı yayımlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
'COSME altında kümelenme konusunun destekleneceği program olan çağrı, Avrupa çapında KOBİlerin içinde yer aldığı kümelere destek sağlamak amacıyla tasarlandı. Programın başlıca hedefinin COSME katılımcısı ülkelerde bulunan küme yapılarının; özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları, birbirlerinin örnek alınabilecek uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİlerin ticari aktivitelerine fayda sağlamaları olarak açıklandı. Programın ilgi çeken yanı ise Key Enabling Technologies (KET) olarak tanımlanan alanlarda (mikro-nano teknolojiler, ışın teknolojisi, ileri malzeme ve üretim teknolojileri, endüstriyel biyoteknoloji) faaliyet gösteren KOBİlerin uluslararasılaşması, sınai mülki hakları konusunda eğitilmesi gibi amaçların ortaya konması oldu.'
Facebook
Sayı: 954 - Tarih: 19.08.2014

Yazarlarımız