Haber Detayı - 'KOBİ' ler desteklerin artırılmasını istiyor
‘KOBİ’ ler desteklerin artırılmasını istiyor

'KOBİ' ler desteklerin artırılmasını istiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet desteklerinin 2019 yılında da devam edeceğini söyledi.
İş ve yatırım ortamını vurgulayan Bursa'daki KOBİ'ler, sanayiye yönelik KOSGEB desteklerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceklerini ifade eden Bursalı KOBİ'ler, KOBİ'lerin güçlü finans kaynaklarına erişmesinin önemini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'TÜBİTAK ve KOSGEB'in bu seneki toplam destek bütçesi 5,6 milyar lira. Bu tutarı, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu esas alarak araştırmacı, girişimci ve sanayicilerimizle en etkin şekilde buluşturacağız. Yerlileştirme alanında atacağımız adımlarla ülkemizin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yatırım, Ar-Ge ve Ür-Ge teşviklerimizi yerlileştirme alanındaki önceliklerimizle koordineli olarak kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip dış finansman kaynaklı kırılganlıkları azaltmış olacağız. Siz değerli sanayicilerimizin OSB'lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemelerimiz yolda' dedi. KOSGEB tarafından sağlanan 'KOBİ Gelişim Destek programlarını' KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve sağladıkları katma değerleri artırmaları açısından olumlu bulduklarını ifade eden KOBİ'ler, özellikle yazılım sektörüne açılan çağrıların da yerinde olduğunu söylediler. 'KOSGEB destek konu ve içerikleri doğru olmakla birlikte KOBİ'lerin ihtiyacının net olarak belirlenebilmesi için KOSGEB işletme arayüzü üzerinden tüm işletmelere ihtiyaç analizinin yapılması yerinde olacaktır' diyen iş dünyası hangi sektörün neye ihtiyacının ve beklentilerinin neler olduğu önceden yapılandırılmış sorular ve seçenekler ile belirlenebileceği önerisinde bulundular. KOBİ'lerin doğru planlama ve uygun proje hazırlamaları sonucunda büyüme ve rekabet hedeflerine ulaşmak için yapacakları harcamalarda KOSGEB destekleri önemli bir kaynak sağlamaktadır. Özellikle katma değerli ürünleri imal eden firmaların bu desteklerden yararlanması son yapılan değişikliklerle daha da etkin hale getirilmiştir. Ancak iş dünyası; önemli bir sayıdaki KOBİ'nin de mikro ölçekte olduğu ve girişimcilerin de başlangıç aşamalarının farklı programlar ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. 'KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firma sayısının çok olması KOSGEB kaynaklarını zorlamakta, özellikle belirli bir dönem içerisinde başvurunun ve değerlendirmenin yapıldığı programlarda karar süreçleri çok fazla uzamakta' diyen iş dünyası, KOBİ' lerin gerçekleştirecekleri yatırımlarda destek kararlarını beklemek gibi şansları kalmamakta, öz kaynak veya farklı finans kaynakları ile yatırımlarına başlamak zorunda kalıdığını vurguladı. İşte, iş dünyası KOSGEB ve KOBİ desteklerini değerlendirdi:


Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş TOSYÖV Bursa Başkanı
İhtiyaç analizinin yapılması yerinde olacaktır
'Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de hayati derece öneme sahip olan KOBİ'lerin rekabet gücünün ve esnekliğinin arttırılması, devletlerin asli hedeflerinden biri. Bu noktada KOSGEB tarafından sağlanan 'KOBİ Gelişim Destek programlarını' KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve sağladıkları katma değerleri artırmaları açısından olumlu buluyorum. Özellikle imalat sanayi ve yazılım sektörüne açtıkları çağrıları da yerinde olduğunu düşünüyorum. KOSGEB destek konu ve içerikleri doğru olmakla birlikte KOBİ'lerin ihtiyacının net olarak belirlenebilmesi için KOSGEB işletme arayüzü üzerinden tüm işletmelere ihtiyaç analizinin yapılması yerinde olacaktır. Hangi sektörün neye ihtiyacının ve beklentilerinin neler olduğu önceden yapılandırılmış sorular ve seçenekler ile belirlenebilir. Böylece tüm destek programlarında sektöre göre destek konuları, desteklenen giderler ve tutarları belirlenmiş olacaktır. Bu şekilde işletmelerin ihtiyacı tam olarak karşılanacaktır.'


Bayram Ali Özdemir Ropart Group Genel Müdürü
Daha çok tanıtım yapılması önem arzetmektedir
'İçinde bulunduğumuz ticaret savaşlarında küçük ve orta ölçekli firmalar, nakit akışlarını dengeleyememektedir.
Her bir firmanın nakit akış problemi diğer firmaları da zincirleme olarak etkilemekte ve tehlike altına sokmaktadır. Artık üretememe probleminden ziyade, satış ve tahsilat problemleri yaşamaktayız.Güçlü pazarlara erişim ve pazar içinde olmak ise önemli bir hedef haline geldi. Firmalar tek başlarına sektörde pazar araştırmaları yapmaları ve yer almaları da hem çok pahalı hem de kuluçka döneminde verimsiz olmakta ve pazara giremeden motivasyon bozularak pazardan çıkılmaktadır. Hedef pazarda yer alacak her türlü projelerin desteklenmesi önemli bir gelişim olacaktır. KOSGEB'in desteklerine TOSYÖV Bursa Destekleme Derneğinin Yönetim Bilimleri Akademisi olarak özel önem veriyoruz. Bu konuda verilen danışmanlıklar ise TSE Hizmet Yeterlilik Belgemiz ile danışmanlık desteğinden de yararlanılabilmekte.KOSGEB'in desteklerinin ve projelerinin tanıtılması ve adımların sanayiciler tarafından da anlaşılırlığı için daha çok tanıtım yapılması önem arzetmektedir.'


Erdinç Yağız Yağızlar Metal Şirket Ortağı
Finansal sıkıntıya girilmediği destek projeler üretilebilir
'KOSGEB amacının dışına çıkmış bir bürokrasi ve gereksiz mevzuatlar zincirinin uygulanmaya çalışıldığı bir kurum haline gelmiştir. Açıklanan bir sürü destek programı olmasına karşın bunu sadece ve sadece maddi olanakları olan finansal sıkıntı çekmeyen firmalar ve kişiler almaktadır. Esas amaç küçük ve orta ölçekli esnafa, işletmeye ivme kazandırmak iken parası olan ve proje yazmayı bilenler bu kredilerden faydanabiliyor. Kişilere sunulan tüm destekler tabi ki güzel, fakat yalın olmalı ve alınabilirliği kolaylaştırılmalı. Konu desteklerine önerim; projeleri kendilerinin takip ettiği ve kişilerin, şirketlerin finansal
sıkıntıya girmediği destek projeleri üretilebilir.'

Ruhiye Çetin – Nima Ar-Ge Otomotiv Firma Sahibi

Bütçe kısıtlamaları
vazgeçmelere neden oluyor
'KOSGEB destekleri sizlerin de bildiği üzere uzun süreden beri sağlanmakta, özellikle 24.06.2018 tarihinden itibaren KOBİ tanımının değişmesi ile Türkiye'de KOBİ ölçeğindeki firma sayısı artmıştır. Bu değişim sonrasında KOSGEB destek programlarında da kapsamlar değişmektedir. KOSGEB'ın KOBİ'lere sunmuş olduğu destek programları bir firmanın gelişimi aşamasındaki tüm ihtiyaçlarına ve yatırımlarına yön vermesinde yardımcı olacak ek finansman sağlayacak boyuttadır. İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri ile personel, fuar katılımı, eğitim, belgelendirme vb. KOBİ ölçeğindeki bir firmanın rutin faaliyetlerindeki ihtiyaçlar %60 oranında desteklenirken, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı ise KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini sağlayacak yatırımları %60 oranında desteklenmedir. Ar-Ge çalışmaları yürüten ve bu konuda çalışma yapacak KOBİ'lerin Ar-Ge projeleri 750 bin TL destek sağlanmakta ve sonrasında bu projeler sonucunda çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi içinde gerekli olan yatırımlarda 500 bin TL, ürün orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarında ise 5 milyon TL kadar destek verilmektedir. KOBİ'lerin doğru planlama ve uygun proje hazırlamaları sonucunda büyüme ve rekabet hedeflerine ulaşmak için yapacakları harcamalarda KOSGEB destekleri önemli bir kaynak sağlamaktadır. Özellikle katma değerli ürünleri imal eden firmaların bu desteklerden yararlanması son yapılan değişikliklerle daha da etkin hale getirilmiştir. Ancak; önemli bir sayıdaki KOBİ'nin de mikro ölçekte olduğu ve girişimcilerin de başlangıç aşamalarının farklı programlar ile desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Örneğin; personel sayısı 5 'de az ise Nitelikli Personel desteğinden faydalanılmamaktadır. Eski uygulamalarda 1 kişi dahi olsa bu destekten faydalanma şansınız vardır. KOSGEB kapsamında bazı programlardan yararlanmak için de belirli bir düzeyde yapılanmaların tamamlanmış olması gerekmektedir. Tabi ki bu bariyerler kamu kaynakların uygun yapıdaki KOBİ'lere eşit dağıtılması, eşit erişim için oluşturuldu, ara küçük programlarda girişimci düzeyindeki mikro KOBİ'lere de eşik atlatacaktır. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 yılından itibaren uygulanmakta, Bursa da çok sayıda KOBİ destek programından yararlandı ve yararlanmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Bu program yıl içerisinde 3 çağrıda yayınlanmakta, her çağrı da farklı öncelikler açıklanmakta ve bu önceliklere uygun koşullar gerekmektedir. KOBİ'lerin özellikle alt yapılarını, kurumsallaşma süreçlerinin bu programları doğru kullandıklarında sağlayabileceklerini düşüncesindeyim. KOSGEB tarafından ard arda programlar hakkında genel bilgiler yayınlanmakta ancak bir çok firma değişimlerin henüz neler olduğu bilmemekte ve maalesef ki hak kayıpları yaşanmaktadır. KOBİ'lerin gerek KOSGEB uzmanları ve kurumların gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları ile bu sorunların aşılacağını düşünmekteyim. Bu konuda uzun süredir TOSYÖV Yönetim Kurulu olarak KOBİ ölçeğindeki firmaların tüm hibe ve teşvik programlarından nasıl yararlanacakları, yaşadıkları problemlere çözüm önerileri sağlayacak şekilde çeşitli periyotlarla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmekte ,bu konudaki farkındalığı arttırmaktayız.Bursa gibi sanayi şehirlerinde KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firma sayısının çok olması KOSGEB kaynaklarını zorlamakta, özellikle belirli bir dönem içerisinde başvurunun ve değerlendirmenin yapıldığı programlarda karar süreçleri çok fazla uzamakta. Öyle ki KOBİ' lerin gerçekleştirecekleri yatırımlarda destek kararlarını beklemek gibi şansları kalmamakta, öz kaynak veya farklı finans kaynakları ile yatırımlarına başlamak zorunda kalınıyor. Özellikle KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı gibi programlarda çok sayıda KOBİ 'nin faydalanması önemli fakat desteklenen projelerin bütçelerinde yapılan kısıtlamalar KOBİ'nin programdan 'yararlanmaktan vazgeçmelerine' neden olmakta. Programlardaki değerlendirmelerde sürelerin iyileştirilmesi ve yararlanan KOBİ sayısından çok
tam bütçede yararlanan KOBİ sayının arttırılması bu konudaki önerilerimizdir.'

Fatih Norman-Zeyman Mak. ve Otomotiv Firma Sahibi
Ödeme sistemlerinin uygun hale getirilmesi
'KOSGEB ve KOBİ desteklerinin işletmelere ulaşması, desteklerin detaylı bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi konularında destek veren kurum yetkililerinin büyük sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle, devlet ve KOBİ arasındaki iletişimin daha iyi olması için yetkililerin sorumlu olduğu işletmeler ile irtibatta olması iletişime geçmesi, ziyaret etmesi ve yol göstermesi gerekir. Biz destek kurumlarındaki müfredatları öğrenmek için başka işletmeler ve kişilere mecburen müracaat ediyor onların danışmanlığında destekleri öğreniyor ve başvuruyoruz. Desteklerin alınması için yatırımın tamamının ödenmesi ise ayrı bir sıkıntı. Biz yatırımımızı kısıtlı imkanlarla yapmaya çalışırken, destek kapsamı için tüm yatırımı krediler çekip yapmaya, sonrasında da hibe / destek kısmını geri almaya çalışıyoruz. Bu bizim için ayrı bir zor süreçtir. Desteklerin süreçlerinin saydamlaştırılması, kolaylaştırılmasını ve ödeme sistemlerinin yatırımcılara
göre uygun hale getirilmesini beklemekteyiz.'

Faruk Onan - Erfa Makina San. Genel Müdürü
Üretimini yaptığımız büyük projelere destek istiyoruz
'KOBİ'lere desteklerin artmasını istiyoruz. İmalat sanayinde ihracat yapan bir firmayız ve KOSGEB destekleri için eğitime çağrılıyoruz. Fakat, bizim istediğimiz üretimini yaptığımız büyük projelere finansman destek, fakat KOSGEB bana istediğim desteği sağlayamıyor. Sanayiye dönük destek söz konusu değil. Küçük esnafların içerisinde yurtdışına çalışan firmalar var, yurtdışına makinasını pazarlamak için desteğe ihtiyaç var. Maalesef, KOSGEB
desteklerinden yararlanamıyoruz.'

Melih Kutluk – Kutluk
Döküm Firma Ortağı

Sanayide yer alan sektörlere yönelik çalışmalar yapılması
'KOSGEB'den destek aldığımızı söyleyemeyiz. Geçtiğimiz sene KOBİGEL kredisine başvurumuz sonuçsuz kaldı. Kendi imkânlarımızla yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hükümetin sağladığı destekler içerinde ihracatçıya yönelik Türk Eximbank'ın sağlamış olduğu kredilerden yararlanıyoruz. KOSGEB'in özellikle sanayide yer alan sektörlere yönelik çalışmalar yapmasını istiyoruz.KOSGEB'in imalata yönelik desteklerinin artmasını bekliyoruz. İhracatçıyı destekleyici projeler faydalı olabileceğini düşünüyorum. Sanayiye yönelik desteklerin artmasını bekliyoruz.'Girişimciliği Geliştirme Destek Programını, yüksek teknolojiye uyarladıklarına değinen Bakan Mustafa Varank, şunları kaydetti: 'İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam 1,5 milyon liraydı. İki KOBİ bir araya gelerek bu destekten faydalanabilecek. Yeni girişimci programımızla hem geleneksel girişimcileri desteklemeye devam edecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek girişimcilerimize 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere de 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz.' Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini desteklediklerini vurgulayan Varank, bu sayede teknolojinin tabana yayılarak, ihracatın artmasını
hedeflediklerini söyledi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 'Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM)' ile teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, 'Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon
liraya kadar destek
vereceğiz' dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız' dedi.

KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak
KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer destek mekanizmalarıyla sağlanacak imkanlar, ihracatta yeni rekorların kapısını aralayacak. Geçen yıl 27,3 milyar doları kredi, 16,9 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 44,2 milyar dolar finansman desteği sunan Türk Eximbankın, bu yıl 29,4 milyar doları kredi, 19 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 48,4 milyar dolar destek sağlaması planlanıyor. İhracatçılara yönelik önemli programlardan Turquality kapsamında ihracatçı birlikleri, üretici dernekleri ve birliklerinin, kendi sektörlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderlere destek veriliyor. Ayrıca, Türkiye'de ticari veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerle ihracatçı birliklerinin Turquality kapsamında firmalara yurt içinde ve dışında markalaşma sürecinde verdiği desteklere ilişkin harcamalar da program kapsamında destekleniyor. Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştirdiği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerle olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği her türlü harcama Turquality kapsamında desteklenen faaliyetler arasında yer alıyor. Turquality Programı kapsamında patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma, tanıtım harcamaları için limitsiz destek verilirken, ofis, depo, gösteri alanı, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test, franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri gibi harcamalar için 577 bin lira ile 2,9 milyon lira arasında değişen tutarlarda destek sağlanıyor. Söz konusu destekler hedef pazar başına 5 yıl süreyle uygulanıyor. Markalaşma faaliyetleri çerçevesinde de firmalara yıllık 289 bin lira ile 3,5 milyon lira arasında destek sağlanıyor. Turquality Programı'na başvuracak markanın öncelikle Türkiye'de tescilinin yapılmış olması, yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekiyor. 'Firma Ön Değerlendirme Seti'ni doldurarak, çıkan puan sayfasını kaydeden kuruluşlar daha sonra yeni kullanıcı talebinde bulunuyor. Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru formunu dolduran ve istenen belgeleri 'ekli belgeler' alanına yükleyerek başvurusunu ileten firmaların, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalini veya noter onaylı nüshalarını Türkiye İhracatçılar Meclisi Turquality Sekretaryası'na iletmeleri gerekiyor. Ön değerlendirme çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara marka veya Turquality Programı'na kabul edildiğine dair bildirim yapılıyor.Bunların yanı sıra Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, iş birliği kuruluşları ve şirketler tarafından gerçekleştirilen tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açılan birimlere ilişkin giderlerle şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürüttükleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler de destekleniyor.


1'KOBİ'lerin ihtiyacının net olarak belirlenebilmesi için KOSGEB işletme arayüzü üzerinden tüm işletmelere ihtiyaç analizinin yapılması yerinde olacaktır. Hangi sektörün neye ihtiyacının ve beklentilerinin neler olduğu önceden yapılandırılmış sorular ve seçenekler ile belirlenebilir.'

2'Özellikle KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı gibi programlarda çok sayıda KOBİ'nin faydalanması önemli
fakat desteklenen projelerin bütçelerinde yapılan kısıtlamalar KOBİ'nin programdan 'yararlanmaktan vazgeçmelerine' neden olmaktadır.'

3'Kişilere sunulan tüm destekler tabi ki güzel, fakat yalın olmalı ve alınabilirliği kolaylaştırılmalı.Konu desteklerine öneri, projeleri kendilerinin takip ettiği ve kişilerin, şirketlerin finansal sıkıntıya girmediği destek projeleri üretilebilir.'

4'KOSGEB'in özellikle sanayide yer alan sektörlere yönelik çalışmalar yapmasını istiyoruz. KOSGEB'in imalata yönelik desteklerinin artmasını bekliyoruz. İhracatçıyı destekleyici projeler faydalı olabileceğini düşünüyorum. Sanayiye yönelik desteklerin artmasını bekliyoruz.'

5'Fakat, KOSGEB bana istediğim desteği sağlayamıyor. Sanayiye dönük bir destek söz konusu değil. Küçük esnafların içerisinde yurtdışına çalışan firmalar var, yurtdışına makinasını pazarlamak için desteğe ihtiyaç var. Maalesef KOSGEB desteklerinden yararlanamıyoruz.'

6'Desteklerin alınması için yatırımın tamamının ödenmesi ise ayrı bir sıkıntı. Biz yatırımımızı kısıtlı imkanlarla yapmaya çalışırken destek kapsamı için tüm yatırımı krediler çekip yapmaya, sonrasında da hibe / destek kısmını geri almaya çalışıyoruz. Bu bizim için ayrı bir zor süreçtir.'


Facebook
Sayı: 1186 - Tarih: 05.02.2019
Yazarlarımız