Haber Detayı - Erdem Kaya Patent mükemmellik yolculuğunda
Erdem Kaya Patent mükemmellik yolculuğunda

Erdem Kaya Patent mükemmellik yolculuğunda


Erdem Kaya Patent 2010 yılında Bursa'da başladığı yolculuğuna, EFQM mükemmellik modelini rehber alarak durmaksızın devam ediyor. Türkiye'de EFQM Mükemmellik Modeli Süreci'ne giren ilk patent ofisi olan Erdem Kaya Patent'in Genel Müdürü Erdem Kaya ile süreç hazırlıklarını görüşmek üzere bir araya geldik.


Kuruluşunu kısaca
tanıtabilir misiniz?
Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş. fikirlerin değerlere dönüşmesi sürecine en üst seviyede katkı koyabilmek için 2010 yılında kuruluşa ismini veren Elektrik-Elektronik Mühendisi Erdem Kaya tarafından Bursa'da kurulmuştur. Önceleri sadece Bursa merkezli olan Erdem Kaya Patent yıllar içinde büyüyerek İstanbul, Kayseri, Ankara ve İzmir'de de şubeler açarak hizmet verdiği alanları genişletmiş ve deneyimli profesyonellerden oluşan ekibiyle müvekkillerine dünya standartlarında fikri ve sınai mülkiyet hakları (marka, patent, tasarım, telif hakları) alanında hizmet vermektedir.
Kuruluşunuzda kalite
çalışmaları ne zaman,
nasıl başladı?
Kuruluşumuzda kalite çalışmaları son derece önemsenmektedir. İlk çalışmalar 2015 yılında EFQM Mükemmellik Modeli süreciyle başladı. Tüm bölümlerde ve operasyonda kaliteyi arttırmak amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli eğitimleri ve ilk özdeğerlendirme çalıştayında mevcut durumumuzu değerlendirerek kalite çalışmalarımızın sürdürülebilir olması için EFQM kriterlerini uygulama kararı aldık. Türkiye'de EFQM Mükemmellik Modeli Süreci'ne giren ilk patent ofisiyiz.
EFQM Mükemmellik Modeli'ne nasıl başladınız, neler amaçlıyorsunuz? (Rekabet gücünüze ve kurumsal performansınıza etkileri neler oldu, olacak?)
Erdem Kaya Patent açısından değişim, uzun yıllardır çaba gösterdiğimiz bir konudur. Gerek sektör gerekse dış çevreden başlayan pek çok değişim yıllar bazında kuruluşumuza da yansımıştır. Bununla beraber değişimin sistematik olarak ele alınması ve yapısal bir biçimde yönetilmesi daha çok EFQM Mükemmellik Modeli ile tanışmamız sayesinde olmuştur. Yıllar bazında yaptığımız çeşitli altyapı ve teknoloji yatırımları, kurumsallaşma doğrultusunda attığımız adımlar ve 2015 yılında EFQM Mükemmellik Modeli ile tanışma sonrasında bir aile şirketi olmaktan kurumsallaşmaya doğru evrimleşme sürecimiz hız kazandı. Süreçlerimizi yalınlaştırmak, stratejilerimizi belirlemek ve stratejilerimize odaklanmak, kuruluşu tüm yönleriyle daha ölçülebilir hale getirmek, sürdürebilirliği sağlamak, müvekkillerimize değer katmanın yanı sıra kendi alanında saygın ve bilgi derinliği olan kuruluş olmak, insan kaynakları yaklaşımlarını geliştirmek kurumsallaşmamızın temel adımları arasında sayılabilir.
Modeli uygulamaya başladıktan sonra, Bursa Mükemmellik Ödülü'ne başvurdunuz. Sıkı bir çalışma içine girdiniz. Neler yapıyorsunuz? Ödülün sizin için taşıdığı önem nedir? Amaç mıdır, araç mıdır?
Öncelikle bu süreç şirketimize çok katkı sağladı. Yorucu olduğu kadar keyifli zamanlar da geçirdiğimiz bu süreçte her şeyden önce kendimizi dışarıdan tekrar gözlemledik. Dışarıdan bu kadar uzman kişilerin bizleri değerlendirmesi ve objektif olarak hazırlayacakları geri bildirim raporu şirketimizin gelişmesinde bize çok fazla katkı sağlayacaktır. Bizim için kıymetli taraflarından biri de bu. Kurumsallaşma hedefimize ulaşmak için ödül amaç değil, önemli bir araç olabilir.
Kurum olarak müşteri memnuniyeti, liderlik, çalışan memnuniyeti gibi yaklaşımlarınızdan söz eder misiniz?
Erdem Kaya Patent'te liderler bölüm yöneticileri olarak tanımlanmıştır. Liderlerden beklenen davranışlar şirket değerleriyle belirlenmiştir. Liderler; vizyon, misyon, değerler ve etik kuralları belirleme, şirket stratejilerini oluşturma, süreçleri tanımlama, yönetme ve iyileştirme, şirket performansını anlama ve gerekli aksiyonları alma, tüm paydaşların gereksinim ve beklentilerini belirleme ve bu gereksinim ve beklentileri yanıtlayacak yaklaşımları yapılandırma, mükemmellik kültürünü yayma ve kurumsallaşmayı yönetme gibi tüm faaliyetlerin içinde aktif bir şekilde yer almaktadır.
Şirketimizdeki çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini oldukça önemsiyoruz. Çalışanların İnsan Kaynakları uygulamaları ve çalışma ortamı hakkındaki geri bildirimlerini almak üzere Çalışan Memnuniyet Anketi ve öneri sistemi gibi çeşitli kanallardan yararlanılmaktadır. Tüm çalışanlar İK ve çalışma ortamı ile ilgili her tür görüş, öneri, eleştiri ve katkısını yönetim ekibiyle yüz yüze paylaşabilmektedir.
Stratejik amaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için de müvekkil geri bildirimleri yüz yüze görüşmeler ve algılama anketi gibi çeşitli kanallardan alınmaktadır.
Kurumunuzda
'kurumsal sosyal
sorumluluk'
çalışmalarınız var mı,
bu çalışmalarda
EFQM Mükemmellik Modeli sizi teşvik edici oldu mu?
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmak ve bu çalışmaların toplumumuzun ve çevremizin iyi yönde gelişimine katkıda bulunması adına önem veriyoruz. Patent farkındalığını oluşturmaya yönelik düzenlediğimiz eğitimler, her patent başvurusuna bir fidan bağışı projemiz bunlardan sadece bir kaçıdır. Şirketimizde ayrıca bir Sosyal Sorumluluk Takımımız var. Bu takım ihtiyacı olanları belirleme ve yardım konusunda çalışır. Yakın zamanda tüm şirket olarak kök hücre bağışı için Kızılay'a kan vereceğiz.
Sektörünüzde ve Ülkemizde kalite anlayışının gelişmesi için vereceğiniz tavsiyeler neler?
Gerek sektörümüzde gerekse ülkemizde her kurum ve kuruluşta zaman önemlidir. Zamanı daha iyi yönetebilmek için karmaşık bir sistem yerine kalite anlayışının benimsenmesi gerekir. EFQM Mükemmellik Modeli kalite sistemi modellerinin içinde kurumu 360 derece değerlendirebilen ve ölçebilen bir modeldir. Bu nedenle biz EFQM kültürü ile şirketimizin kalite altyapısını oluşturduk.
KalDer'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Size nasıl katkılar
sağladı?
KalDer'in çalışmaları kurum ve kuruluşlarının gelişmeleri açısından önem taşımaktadır. Süreçlerimizi daha etkin yönetmek ve ölçmek anlamında modeli tanıma ve uygulama süreçlerinde KalDer'in verdiği eğitimlerin önemli katkısı oldu.
Facebook
Sayı: 1142 - Tarih: 27.03.2018
Yazarlarımız