Yalçın Aras - Kobi'ler ve dijital gelişim

Kobi'ler ve dijital gelişim


Değerli okuyucular üç hafta üst üste endüstri 4.0 ile ilgili yazılar yazdım.
Yapmış olduğum araştırmalar ile hem öğrenmeye çalıştım hem de paylaşmaya.
Endüstri 4.0 aslında ülkemizde en çok KOBİ'lerin ihtiyacı olduğunu ve KOBİ'lerin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamadan geçemeyeceğim.
Zira ülke ekonomisinin büyük çoğunluğunu KOBİ'lerimiz oluşturmaktadır.
İstihtamın yüzde 78'ini, katma değerin yüzde 55'ini,satışların yüzde 65 ini,yatırımların yüzde 50'sini, ihracatımızın yüzde 60'nı KOBİ'ler oluşturmaktadır.Buna karşın,kredilerin yüzde 24'ünü, Ar-Ge çalışmalarının ise yüzde17'sini kobi'ler tarafından kullanılmaktadır.
Konunun en önemli noktası ise;
KOBİ'lerimizin sadece yüzde 4'ü yüksek teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir.
Dünya son sürat ilerlerken artık konvansiyonel metodlar ile üretim modern pazarlara cevap vermemektedir.
Yani şirketlerimizin yönetim sistemini dijital sisteme dönüştürürken, üretim yapısını da paralel olarak geliştirmeliyiz.
Son sanayi devrimi olan endüstri 4.0 yani dijital sanayi devrimini ve anlamını önemsemeliyiz ve bu gerçeği asla göz ardı etmemeliyiz.
KOBİ'lerimiz bu anlamda önemsenmeli ve çalışmalar bu doğrultuda yapılmalıdır.
Bir başka gerçek ise, bütün bunları üniversitelerin ve bilimin ışığında ve birlikte yapmak mecburiyetinde olduğumuzu dikkate almak zorundayız.
Bununla ilgili yasa çıkartılmalı ve üniversite öğrencileri teori ve pratiği bir arada görmeli, yaşamalı.
Bankacılık, hizmet ve yazılım sektöründe hızlı gelişen dijital gelişime, üretim teknolojilerinde de aynı hızla gelişme göstermelidir.
Hızlı gelişim gösterebilmesi için ise; üniversite ve bilim, devlet ve sanayi işbirliği işin olmazsa olmazıdır.
Saygılarımla.
Facebook
Sayı: 1157 - Tarih: 10.07.2018
Yazarlarımız