Sedat Yalçın - Gençlik politikalarımız

Gençlik politikalarımız


Geçtiğimiz hafta İzlanda gibi küçük bir ada ülkesinin büyük bir reform planı ile gençliğinin ve kendi ülkesinin geleceğini nasıl kurtardığını ayrıntıları ile yazmıştık. Tamamen uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıkların etkisi altındaki gençleri o belalardan kurtarıp, Avrupa'nın aranan sporcuları, meslek sahipleri ve yöneticileri haline getiren politikaların temelinde devlet ve aile işbirliği ile eğitim politikalarının önemli yer tuttuğunu görmüştük.
İzlanda küçük bir ülke ama gençlik sorunları bizim ülkemize benziyor diyebiliriz. Şu başlıklara baktığımızda eğitim, sağlık, barınma, istihdam, sosyal koruma, ayrımcılık, boş zaman yönetimi, refah ve aile, değerler ve din gibi konularda gençlerimizin sorunlar yaşadığını gözlemliyoruz.
MEVCUT ÇABALAR YETMİYOR
Devletimizin ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti verdiğini, ilköğretimden doktora eğitimi seviyesine kadar eğitim yardımı, burs ve kredi adı altında birçok nakit destek ve barınma yardımı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Devletin eksik kaldığı noktada özel sektör ve sivil toplum imkanları ile bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Spor alanında illerde, ilçelerde, mahallelere kadar spor alanları ve tesisleri oluşturuluyor. Kültür turları, kütüphaneler, müzeler, kitap okuma programları hizmete alınıyor. Başarılı sporcular ödüllendiriliyor ayrıca sanatsal her türlü etkinlik gençliğin ilgi alanına tahsis ediliyor.
Ayrıca gençliğin internet ve sosyal medya ile oluşan yepyeni bir dünya algısı var. Ailesi ile yaşadığı ekonomik-sosyal içerikli kuşak çatışmaları var. Ülke kurumlarının uygulamalarında gördüğü, yaşadığı ona göre hatalı ve haksız uygulamalara gençlik kimliği ile itiraz etme hali var.
Değerler sistemimizle ilgili doğru bilgilendirilmeme ya da sağlıklı öğrenme ortamını bulamama gibi sorunların gençliğimizi yorduğunu ve giderek ülkenin geleceğinde kullanılacak pozitif enerjisini azalttığını görüyoruz.
Diğer taraftan aile, eğitim, ekonomik durum ve çevre faktörlerinin etkisi ile ortaya çıkan 'madde bağımlılığı' konuları ile mücadele gündemi ise en önemli başlıklardan birisi.
Genç işsizlik, üniversite mezunu işsizlik, beyin göçü ve genç engelliler ile ilgili sorunlarda konunun farklı boyutları.
YENİ ÇÖZÜMLER TARTIŞILMALI
Yukarıda sayılan başlıklarda 'Gençlik Politikaları' konusunun ana parametreleri. Devletimiz, özel sektörümüz, sivil toplum örgütleri ve ailelerimiz tüm bu sorunları çözmek ve gençliğimizi sağlıklı, bilgili ve dünya gençliği ile rekabet edebilecek donanıma sahip olmaları için tüm imkanları kullanıyorlar.
Ama sorunlar çözülmüş değil.
Geleceğinden emin olmayan, dışlandığını, ayrımcılığa tabi tutulduğunu düşünen, iş bulamayan, ailesinin geliri yeterli olmayan, madde bağımlısı olan gençlerimiz için eksiklerimizi hızla gidermemiz gerekiyor.
'GENÇ KART' ÇALIŞILMALI
Gençlerimizi şefkatle, aile, toplum ve devlet üçgeninde kuracağımız bir sistemle güçlü bir geleceğe hazırlayabiliriz.
Ortaokul seviyesinden itibaren oluşturulacak bir 'Genç Kart' ile gencin eğitim performansının izlenmesi ve başarılarının ödüllenmesi, haftada belirli saatlerde spor, müzik, kültürel faaliyet ve değerler eğitimi vb. konularda genç insanımızın topyekün donanımı sağlanmış olacaktır.
Gençlerin haftanın en az beş gününde aileleri ile nitelikli zaman geçirmeleri sağlanmalıdır. Tüm aktiviteleri 'Genç Kart' üzerinden izlenip önemli ödüllerle teşvik edilecektir. Bu sisteme devlet ve birçok kuruluş sponsor olacaktır. Eğitim, spor, kültürel faaliyet performansı izlenmeyen gencimiz olmamalı, eksiklik oluştuğunda sistem uyarmalı ve gencin yanlış yönlendirmelerden korunması amaçlanmalıdır. Bu önerinin, toplumumuzun gençlik sorunlarını henüz İzlanda'daki konuma gelmeden topyekün gündemine alması ve aslında kendi geleceğini kurtarması için bir fırsat olduğunu, üzerinde çalışılıp geliştirilmesi amacıyla yapıldığını da özellikle belirtmek istiyorum.
Facebook
Sayı: 1144 - Tarih: 10.04.2018
Yazarlarımız