Sedat Yalçın - Kentlerin yeni yıl karnesi(Kent Audıti)

Kentlerin yeni yıl karnesi(Kent Audıti)


Yeni bir yılın başlangıcındayız.2018 yılının ülkemiz ve milletimiz için huzur ve başarı dolu bir yıl olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Yeni yıla girerken insanlar, kurumlar ve devletler aynı zamanda bir muhasebe yapma gereği duyarlar. Başarılı ve başarısız olunan başlıklar değerlendirilir ve ulaşılan sonuçlar gelecek yıl çalışmalarına ışık tutar.
KARNE MUKAYESELİ OLMALIŞehirlerimiz içinde benzer durum söz konusudur. Bir şehirde merkezi hükümet yatırımları, yerel yönetim uygulamaları ve özel sektör faaliyetlerinden oluşan üçlü bir yapı söz konusudur. Merkezi ,yerel ve özel sektör çalışmalarının her biri kendi içinde değerlendirilip (1) yıllık performans sonuçları değerlendirilebilir. Örneğin ilgili bakanlık bütçelerinden yapılan yatırımlar açıklanabilir. Veya (X) belediyesinin son bir yılda yaptığı sosyal belediyecilik uygulamalarından bahsedilebilir. Ya da özel sektörün verimlilik artırıcı teknoloji yatırımları yıllık bazda gündem yapılabilir.
Geçtiğimiz yıl ile ilgili olarak yapılacak bu tür açıklamalar bir kent için 'sınırlı bir bilgilendirme' den öte anlam taşımayacaktır. Asıl olan bu bilgilerin belirli konu başlıklarında bilimsel kriterlere uygun şekilde önceki yıllarla mukayeseli olarak sunulmasıdır.
YAŞANABİLİRLİK GÖSTERGELERİ
Bir kentin yaşanabilirlik ölçülerinde aşağıdaki başlıklarda verilerinin toplanması, analize tabi tutulması ve mukayeseli olarak kamuoyu ile paylaşılması gerek şarttır. Bunun yapılmadığı durum o kent ile ilgili yapılan faaliyetlerin bilimsel bir mukayeseye dayanmadan gelecek yılların bütçelerinin rastgele kararlarla kullanılacağının en önemli işaretidir.
Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Yurttaşlık, Ulaşım, Mekansal Yerleşim, Çevre ve Doğal Yaşam, Turizm, Kültür-Sanat, Enerji, Kent Ekonomisi, Gençlik-Spor, Kent Yönetimi
Her kentin yukarıda belirtilen ana başlıklar ve onların alt başlıklarında ciddi bir şekilde göstergelerinin izlenerek yıllık bir rapor haline getirilmesi tüm kamu ve özel sektör yöneticileri ile sivil toplumun sorumluluğundadır. Herkes kendi alanı ile ilgili bu çalışmayı yapmak durumundadır.
Bu çalışma yapıldığında vatandaşlar yaşadıkları kentle ilgili yaşanabilirlik göstergelerini tüm ayrıntıları ile mukayeseli olarak izleyebilecekler. Bu göstergelerde başarısız gözüken alanlara gelecek yıl kent yöneticilerinin daha fazla kaynak ayırmaları imkanı oluşacaktır. Bu bir Kent Denetim (Audıt) sistemidir. AB'de kentler 8 ana başlık ve 69 alt başlıkta denetlenmektedirler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın şehirlerimizde hatalı yatırım kararlarının önlenmesi ve kaynakların doğru yerlere tahsis edilebilmesi için tüm şehirlerde geçerli olacak 'Kent Göstergeleri' nin tanımlanması, verilerinin toplanması ve yıllık mukayeseli açıklamaların şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması için gerekli hukuki alt yapının oluşturulma zamanının geldiğini düşünüyorum. Aksi halde yanlış yatırım ve ölçüsüz borçlanma tabloları ile yaşamaya devam ederiz.
Facebook
Sayı: 1131 - Tarih: 09.01.2018
Yazarlarımız