Mürsel Öztürk - KENTSEL DÖNÜŞÜM – III

KENTSEL DÖNÜŞÜM – III

Kentsel Dönüşüm'ün sağlıklı gerçekleştirilmesi için belirli faktörlerin gündeme alınması ve zamanlamanın gerçekçi yapılması gerekiyor. Politik söylemlerle başlamak ve hatta temel atmakla bu işin yürümeyeceği pek çok örnekle görüldü. Peki ne olmalı gündem maddeleri?
1-Tüm ilgili tarafların –STK'lar dahil- katıldığı çalışmalarla oluşturulacak imar planlaması.
2-Alt Yapının (Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon); tüm yerleşimin gerçekleştiği varsayılarak projelendirilmesi ve başlangıçta gerçekleştirilmesi.
3-Sosyal Donatıların (Okul, Cami, Spor Tesisleri, Kütüphane, Alışveriş Yerleri, Tiyatro, Muhtarlık, Sinema, Tiyatro, Banka, Otopark alanları vb… ) gelecek yılların ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanması, bunlarla ilgili alanların kesinlikle değiştirilmeyecek şekilde korunması. Bazı büyük kentlerimizde depremde toplanma alanı olarak imar planlarında ayrılan yerlerin, sonradan belediye meclislerinin kararı ile konut alanı olarak değiştirildiğini biliyoruz.
4-Ulaşımın tüm detayları ile belirlenmesi ve tavizsiz, bekletilmeksizin uygulanması. En ekonomik çözümün seçilmesi. Motorlu Araçlarla, Elektrikli Araçlarla, Bisikletle ulaşım ve 'Yayalaştırılmış Bölgeler'.
5-Kendi enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde planlama… Güneş enerjisi çözümü dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmaya başlandı bile…
6-'Çevre Duyarlılığı' konusunda, gelecek yıllarda oluşabilecek yeni Sınır Değerleri de hesaba katarak özellikle parkların, yeşil alanların planlaması…
7-'Yeni Gecekondulaşma' yaratmamak için büyüme eğilimi görülen kentlerde 'Arsa Üretimi'nin önemsenmesi.
8-'Nüfus Yoğun' yerleşimin yaratacağı ulaşım sorununun hesaplanması.
9-Geniş kapsamlı toplanılabilecek 'Kent Meydanı'nın mutlaka ayrılması… 2017 yılında İran'a yaptığımız bir gezide; Tebriz, Tahran, İsfahan, Yezd ve Şiraz'da bu alanların yüzyıllar öncesinden tesis edildiğini gördüm. İran'da Türkler parçalı olarak 250 yıl hanedan olarak hükümran olmuşlar ve onların dönemlerinde bu yerleşim planlı olarak uygulanmış. (Halen İran'da 32 milyon Türk kökenli insan yaşıyor.) Ülkemizde bu planlama uygulanmadığından her mitingde, her toplantıda kent ulaşımı kilitleniyor. Aynı Meydan düzenlemesini 2018'de yaptığımız ve Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın büyük kentlerini kapsayan gezimizde de gördük.
10-'Finansman Sağlanması'nın çok sağlam, sürdürülebilir bir yaklaşımla oluşturulması… ABD'deki 'Mortgage' olayı bu konunun ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yoğurdu üfleyerek yemeliyiz.
Konunun uzmanı olmayan bir mühendis olarak benim sıralayacaklarım bunlar. Uzmanlar bunları değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilirler.
Peki, 'Kentsel Dönüşüm' konusunu gündeme almazsak veya ileri tarihlere bırakırsak ne olur? Bence bunu yapmamalıyız. Çünkü ufak bir yarayı önemsemezsek konu kangrene kadar gidecek ve ödeyeceğimiz bedel kaldıramayacağımız ölçüde artacaktır. Kişi Başına Milli Geliri 10 bin dolar civarında olan bir ülkede böyle yüz kızartan bir kent görüntüsü bizi 'Çağdaş Ülkeler Ligi'nden dışlar. 1998 yılında Expo Uluslararası Fuar Yılı Portekiz'in başkenti Lizbon'da idi. Ben de bir toplantı için oradaydım. Kentin önceki yıllardaki gecekondu yapılaşmasına uğramış mahalleleri komple yıkılıyor ve yeni imar planına göre yapılandırılıyordu. Yani bir nevi 'Kentsel Dönüşüm'… Ulaşımı ise çok uzun yılları kapsayacak şekilde daha baştan yapılmıştı. Finans konusunda Avrupa Birliği'nin de desteğini almışlardı. Önümüzdeki dönemde vahlanmamak için hemen uygulamaya -özellikle Bursa'da- başlamalıyız. Tarihsel geçmişine yakışır bir dönüşüm -kesinlikle Doğanbey gibi olmamak koşuluyla- gerçekleştirmeliyiz. Bursa, pek çok konuda Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle 'Kentsel Dönüşümü' en iyi şekilde gerçekleştirebilir. 2019'da yapılacak Yerel Seçimlerde Siyasi Partilerin sunacakları programlar da çok önem taşımaktadır.
Bu konuyu şimdilik burada noktalamak istiyorum. Gelecekteki çalışmalara bakarak, sizlerden gelecek katkılarla konuya yeniden dönmek isterim… Kalın sağlıcakla.
Facebook
Sayı: 1170 - Tarih: 16.10.2018
Yazarlarımız