Mürsel Öztürk - İnşaat ve Çimento sektörleri - 4

İnşaat ve Çimento sektörleri - 4


2018 yılı Dünya Çimento Sektörü değerlendirmesine devam edelim. Afrika pazarında hızlı büyüme; Tanzanya, Etiyopya, Ruanda ve Gana gibi birçok küçük inşaat pazarında tekrar yaşanmaktadır. Büyük pazarların çoğunda ise belirsiz bir görünüm vardır. Mısır ve Cezayir; yüksek kapasite ve yavaş ilerleyen talebin iştah kapatıcı etkisi ile karşı karşıya kalmıştır. Her ikisi de, ihracat rakamlarını artırmaya çalışmaktadır. Nijerya'daki talebin seçimlerin ardından % 3 - % 4 düzeylerine gelecek şekilde yavaşlaması muhtemeldir.
Çinli otoriteler, Çimento sektörünün dinamiklerini tamamen değiştirme kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Üretim kontrolleri, yerel çimento fiyatlarında % 30 artış olmasına öncülük etmekte ve küresel ticaret pazarlarını yeniden dengelemektedir. Çinli üreticiler, şu anda dünyada en fazla kâr eden üreticiler arasında olup, bilançolarını önemli ölçüde düzeltmiş durumdadırlar. Ülke başı çeken ihracatçı konumunda iken, küçük net ithalatçı konumuna geçmiş ve Asya'da klinker (yarı mamul) için çok daha dar kapsamlı bir pazar yaratmıştır. Çimento talebinde altyapı harcamalarının artmasından dolayı, 2018 yaz döneminden beri artış yaşanmaktadır.
Hindistan çimento pazarı, hükümetin 2019 seçimlerine yönelik altyapı harcamasını hızlandırmasından dolayı çift haneli bir büyümenin keyfini sürmektedir. Normal muson sezonunun çeşitli etkileri ve ürün destekleme bedellerinin de etkisiyle kırsal talepte belirgin bir artış mümkündür.
Uzakdoğu ülkeleri ABD ve Çin arasındaki ticari çekişme sonucunda, küresel tedarik zincirlerinde oluşan değişimden fayda sağlayacaklardır. En güçlü çimento pazarlarının, Vietnam ve Filipinler olması beklenmektedir. Vietnam'lı üreticiler, rekor düzeyde yabancı yatırımın yönlendirdiği güçlü yerel talep ve Çin'e yapılan önemli miktardaki yüksek fiyatlı klinker ihracatı ile avantajlı durumdadır.
Filipinler'deki çimento tüketiminin altyapı projelerinin artmasıyla % 7 - % 9 oranında büyümesi beklenmektedir. Endonezya'nın seçimler sonrasındaki yavaşlamayı yansıtacak şekilde % 4 - % 5 civarında talep artışı yaşaması muhtemeldir. Malezya yeni yönetim tarafından 25 milyar ABD doları değerindeki Kuşak ve Yol kamu girişimlerinin iptal edilmesinden dolayı talepteki azalma ile sanayinin en ağır ilerleyen ülkesidir. Japonya'da 2020 olimpiyat oyunlarının öncesinde, belirgin bir talep artışı olacağı beklenmektedir.
Ülkemizdeki duruma gelince; 2017 yılında yaşanan zorlu kış şartlarından sonra 2018'in ilk aylarında beklenmedik şekilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, üretim ve satışlarda çok yüksek artışlar yaşanmıştır. Bu artış oranları Mart ve Nisan aylarında aylık bazda normale dönmüş ancak Mayıs ayından itibaren yaz aylarında Ramazan ve bayramların etkisiyle satışlar aylık bazda azalmış ve Ağustos ayı sonu itibariyle devre bazında eksi olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında sektörde yaşanan hafif daralmadan sonra, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında üretim ve satışta % 25 - 45 oranında büyük çaplı düşüşler yaşanmıştır. Bölgesel bazda iç satışlarda sadece Ege Bölgesi'nde artış yaşanmıştır. Çimento şirketlerimizin Afrika'daki yatırımlarının da etkisi ile klinker ihracatı 2018 yılında rekor seviyeye ulaşmıştır.
2018 yılında üretim TÇMB üyeleri bazında % 9,9 azalarak 72,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Diğer kuruluşlarla birlikte toplam 75,1 milyon ve % 9,3 oranında azalışla gerçekleşmiştir.
2018 yılında sektörün tamamının iç satışı 66,9 milyon ton olmuştur. Bu miktar 2017 yılında 74,9 milyon ton seviyesindeydi. İç satışlar sektör bazında % 10,7 azalmıştır. Üretilen çimentonun yaklaşık % 10,3'ü ihraç edilmiştir.
Konuya devam edeceğim.
Güzel günler diliyorum…
Facebook
Sayı: 1207 - Tarih: 09.07.2019
Yazarlarımız