Meftun Tayan - Yeni vergiler tartışılıyor

Yeni vergiler tartışılıyor


Devlet mekanizması geliştikçe maddi kaynağa ihtiyaç artıyor, bu dünyanın her yerinde böyledir. Süleyman Demirel'in 'insanoğlunun en önemli icadı devlet mekanizmasını yaratmış olmasıdır' ifadesinden anlaşılacağı üzere kamu yönetim aygıtının hayatımızdaki yeri tartışılmaz.
Bu mekanizmanın devamı için bireyler önemli özverilerde bulunarak gelmiştir.
Bugünlerde kamunun kaynak ihtiyacını karşılamak için yeni vergilerin yasalaşmaya başladığına şahit oluyoruz. Dijital hizmet, değerli konut ve konaklama vergisi gibi yeni yükümlülükler altına gireceğiz yakın zamanda.
Konaklama vergisi etrafında önemli tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Turizm sektörüne uygulanması düşünülen % 2 civarında olacağı söylenen bu vergi için konforlu konaklamalarda kişi başı 15-20 TL arası ilave bir ödeme yapılacağı hesaplanıyor. Bu maliyetin de turizm sektörüne zarar vereceğinden endişe duyuluyor.
Bu vergilerin dar gelirli vatandaşımıza uygulanması noktasında itirazları önemsiyoruz. Zaten geliri yetmeyen vatandaşımız zorunlu olmadıkça otelde konaklamıyor. Bu kararla iç turizmin yara alacağı kesindir.
Diğer taraftan, özellikle Avrupa ülkelerinde şehir vergisi altında turistlerden vergi alındığını biliyoruz. Konaklama gecesine bağlı olarak kişi başı alınan bu vergilerin yabancı konuklarımız tarafından anlaşılması zor olmayacaktır.
Sözü edilen ülkelerde şehir vergileri, adından da anlaşılacağı üzere şehrin ihtiyaçlarının karşılanması için alınmaktadır. Şehir vergisi, bir turistin şehrin altyapısına, tarihine, turistik alanlarına getirdiği ekstra yükün bedelidir. Bu gelirle o şehri yönetenler kentin sürdürülebilirliğini sağlar.
Bizde konaklama vergileri direkt merkezi bütçenin açıkları için toplanmaya başlanacaktır. Yani şehrin sermayesi devletin genel giderlerini karşılamaya harcanacaktır.
Bu tercih uzun vadede şehir yönetimlerinin sürdürülebilirliği açısından mahzurlu bir durum yaratacaktır.
Konaklama vergilerinin o şehrin yerel yönetimlerine aktarılması en sağlıklı yoldur.
Facebook
Sayı: 1226 - Tarih: 26.11.2019
Yazarlarımız