Meftun Tayan - Bilen,bilmeyen...

Bilen,bilmeyen...


Kutsal kitabımız soruyor; 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Dinimizin bilgiye ve bilgiliye çok önem verdiğini görüyoruz. İnsanın beynini bilgiyle doldurup, düşünerek sağlıklı karara varacağı kabul ediliyor. Bilgiyi durduğumuz yerde almamız söz konusu değildir, ona ulaşmak için bireyin çaba gösterilmesine ihtiyaç vardır. Araştırmak, okumak, yerinde tespit yapmak, bilene başvurmak v.b. faaliyetlerle bilgi edinmek söz konusudur.
Bugün ülkemizde toplumun genelinin ekonomiyle ilgili endişesi vardır. İnsanımız ekonominin nereye gittiğini hakkında meraklanmaktadır. 'Yarın ne olacağız ?' diye düşünen vatandaşımız kafasındaki soruları netleştirmek istemektedir.
Ancak bugün bu soruların cevabını bulmak kolay bir iş değildir. Yapısı gereği subjektif olan ekonomi bilimine ait verilerden, sade bir insanın kendine yön tayin etmesi söz konusu değildir. Bugün en büyük sorun ülke ekonomisini temsil eden verilere ulaşma noktasındadır. Enflasyon rakamından, işsizliğe, büyümeden, borç miktarına v.b. tüm verilerde soru işaretleri vardır.
Dahası piyasa tahvil faizi, Merkez Bankası faizinin üç puan üzerindeyken ekonomist olduğu ilan edilen kişilerin televizyonlara çıkıp faizin düşürülmesi gerektiğini savunduğu ve bu fikirlerini toplumun geniş kitlelerine kabul ettirdiğine şahit oluyoruz. Sorunlu kredilerin oranının ihmal edilebilir seviyede olduğu açıklanıp, birçok otorite tarafından kabul gördüğü ortamda, aslında geri dönmeyecek ancak yüzdürülen kredi miktarının çok önemli seviyede olduğunu savunanlar olduğunu da görüyoruz. Yıllarca cari işlemler açığı finanse edildiği sürece sorun olmadığı söylenirken bugün önemli bir sorun olarak algılandığı görülmektedir. Sözü edilen açığın bugün nereden karşılandığı bile açıklanamamaktadır. Ekonominin röntgeninin çekilmekte zorlanıldığını kabul etmek durumundayız. Ne durumunda olduğumuzu söylemek imkan dahilinde değildir.Bugün bazı noktalarda ekonomi üzerine yorum yapmanın bile müeyyidelere tabi olduğu bir ortamda insanların 'bilen' haline gelebilmesi beklenmemelidir.
Facebook
Sayı: 1158 - Tarih: 17.07.2018
Yazarlarımız