Meftun Tayan - Sanayici sahipsiz hissediyor

Sanayici sahipsiz hissediyor


Bugün sanayicilik en zor iş. Bilgini, sermayeni, emeğini, ismini, zamanını v.b. hayattaki her şeyini vereceksin, çok büyük riskler alacaksın ve karşılığında belki de sahip olduklarının tümünü kaybedeceksin. Bir ürünü kaliteli ve zamanında yapman yetmeyecek aynı zamanda sürekli fiyatları düşüreceksin. Bunu yaparken teknolojiyi takip edeceksin, finansman mühendisliği yapacaksın, insan kaynakları yönetimini gerçekleştireceksin, meslek eğitimi vereceksin, pazar araştırması yapacaksın, bölgesel riskleri öngöreceksin v.b. yetilere sahip olacaksın. Başka bir deyişle bir süperman olacaksın. Ancak zarar edebileceksin, herhangi bir doğal afet yüzünden veya bir olay nedeniyle alacaklarını alamayabileceksin, gümrük tarifesinin bir gecede değişmesi nedeniyle işinden olabileceksiniz...
Bunlar bir yana sanayiciyseniz tüm mer' i mevzuatı bilmeniz gerekmektedir. Bilmeniz yeterli değildir, mevzuatın noktası ve virgülüne kadar uyum sağlamanız şarttır ki dünyada böyle kapsamlı kurallara uyum sağlamış bir sanayi yoktur. Bir sanayicinin sürekli iletişim halinde olduğu kurumlara baktığınızda uzun bir listeyle karşılaşırsınız; sanayi bölge yönetimleri, belediyeler, çevre müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, çalışma bölge müdürlüğü, SGK, maliye, jandarma v.b.İfade edilen çoğu kurumun yapabileceği sürekli denetimler sanayiciyi yormaktadır. Sanayiciler ekonomiyi ayakta tutan bir grup olarak potansiyel suçlu olarak görülmek istemiyorlar. Bu hususla ilgili çok şikayetçiler. Dünyayla rekabet ederken gerekli standartları zaten sağlamak durumunda oldukları ancak mevzuattan kaynaklanan bazı mükellefiyetlerin yapılabilir olmamasından sıkıntıların yaşanabildiğini ifade ediyorlar.
Bu noktada sanayiciyi rahatlatacak bazı adımların atılması gerekmektedir. Kamunun sanayiciyi farklı bir şekilde konumlandırmasının zamanı gelmiştir. Yoksa bir süre sonra üretecek insan bulmak söz konusu olmayacaktır.
Facebook
Sayı: 1136 - Tarih: 13.02.2018
Yazarlarımız