Meftun Tayan - Beklentiler farklılaştı

Beklentiler farklılaştı


Toplumda beklentilerin çok farklılaştığına şahit oluyoruz. Kötümserler, iyimserler bir yana bir de 'ne olursa olsun ben karlı çıkayımcıların' mevcudiyetinin olduğu görülüyor.
Kötümserler, 2001 yılından beri makroekonomik değerlendirmelere bağlı olarak olumsuz beklentilere bağlı olarak hareket etmektedir. Üretmeden, tüketen giderek borcu ve cari işlemler açığı artan bir ülkede her an büyük bir kriz çıkabileceğini düşünen bu gruba dahil insanlar geçene seneye kadar büyük hayal kırıklığına uğradılar. Aslına bakarsanız bu gruptaki vatandaşların matematik ve ekonomi bilimiyle ilgili bilgiye sahip olduğu söylenebilir.
İyimserler, geçtiğimiz seneye kadar sürekli beklentilerinden fayda gören gruptur. Uzun bir dönem hep risk alarak her durumdan zarar görmeden çıkmayı başardılar. Her olumsuzluğun bertarafından sonra güç ve destek kazanmışlardır. Haberlere ve teknik verilere gözlerini kapatarak bugünlere ulaşmışlardır.
İfade edilen denge, 2018 Ağustos' unda bir kırılma yaşamıştır. Bu noktadan itibaren kötümserlerin sayısında bir artıştan söz edilebilir.
TL değerinde yaşanan düşüş, faizlerdeki patlama 'kriz gerçeğiyle' yüzleşilmesine neden olmuştur.
Gelinen noktada, iyimser ve kötümserlerde bir dengelenme olduğu anlaşılıyor. Kötümserler geçtiğimiz sene yaşananların bir başlangıç olduğunu ve olumsuz ortamın derinleşebileceğini savunuyor. Diğer taraftan iyimserler en kötünün geride kaldığına, yaşanan düzeltmenin bir fırsat yarattığına inanmaktadır. Onlara göre bu kadar olumsuzluğa rağmen daha kötüsü olmamaktadır.
Bu iki grup birbiriyle denge kurmaya çalışırken bir başka düşüncenin destek bulmaya başladığına şahit oluyoruz.
'Ne olursa olsun bundan faydalanmalıyım' şeklinde düşünen bir topluluktur bu.
Sözü edilen bu harekete dahil bireyler 'dolar mı artacak, dolar alır para kazanırım', 'faiz düşecekse emlak yatırımı yaparım, faydalanırım' eğilimdedirler.
Ne olursa olsuncular düşünceleri, inançları bir kenara bırakarak o zaman diliminde kendi faydası için gerekli adımları atmaya çalışırlar. Aynı para ve sermaye piyasalarında işlem yapanlar gibi...
Bizce geçen süreyle toplumda bu faydacı gurup daha da güçlenecektir. Toplumsal gidişat üzerine düşünce üretme yerine bireysel kurtuluşun tercih edildiği açıktır.
Facebook
Sayı: 1215 - Tarih: 10.09.2019
Yazarlarımız