Meftun Tayan - Tehlike sinyalleri mi?

Tehlike sinyalleri mi?Vatandaşın gözü döviz kurlarında; arttıkça mutsuzluğa kapılıyor, düştükçe seviniyor. Oysa burada defalarca yazdığımız üzere esas risk kredi balonunun sönmeye başlamasıdır.
TL' nin tarihte görülmemiş oranda değer kaybettiği bir günde bu iddiayı dillendirmek zamanlama açısından doğru değerlendirilmeyebilir, haklısınız. Ancak tehlike yerkürede olmayan paradan yaratılan kredilerin ödenemez boyuta ulaşmasıdır. Türkiye' den yabancıların çıkmasının temelinde de bu gerçek vardır. Vücuttaki enfeksiyon nasıl ateşe neden oluyorsa, ölçüsüz borçlanma enfeksiyonsa milli paranın değer kaybı ateşlenmedir.
Borçların çevrilebilir olması TL' nin değer kaybetmesi önleyecek bir husustur, ancak başıboş bırakılmış bir kur borçların çevrilmesini riske atmaktadır.
Son günlerde özel sektörden daha önce duymadığımız haberler gelmektedir. Özel sektör bonolarının ödenememesi veya ödemelerin ertelenmesi gibi durumlar söz konusudur.
İşte uzun bir zamandan beri burada bahis ettiğimiz kredi genişlemesinde ani kırılma riski budur. Acil önlem alınmadığı takdirde toplum olarak hiç görmediğimiz bir sürece gireceğimiz aşikardır.
Bu noktada bugüne kadar hiçbir yerde okumadığınız TL üzerinden yapılan borçlanmaları dikkatinize sunuyoruz. TL borçlarının çoğunluğu ödenemez noktaya gelmeden çok ciddi hareket planları hazırlanmalı ve uygulamaya konmalıdır.
Çok da uzak olmayan bir süreçte dış piyasaların negatife dönmesiyle yapılabileceklerin sınırlı hale gelmesi söz konusu olacaktır.
2002 yılından itibaren dünya tarihinde görülmemiş bir kredi genişlemesi yaşanmıştır. Balon haline gelen bu süreç herkesin tahmininden daha fazla zaman almıştır. Kredi Balonu sürecinde Türk insanı en fazla borç kullanan toplumlardan olmuştur.
Ateşin önceden bizde çıkmasının nedeni budur.
Facebook
Sayı: 1164 - Tarih: 04.09.2018
Yazarlarımız