Kenan Erdinç - Markalaşma ve marka yaratmak için gerekli temel kurallar (Bölüm 2)

Markalaşma ve marka yaratmak için gerekli temel kurallar (Bölüm 2)


Markalaşmanın en temel unsurlarından ikisi Vizyon ve Misyonun doğru belirlenmiş ve tanımlanmış olmasıdır. Ancak, iş hayatında çok kullanılan kavramlar olan Vizyon ve Misyon şirketlerin duvarlarında, sunumlarında göze çarpan bir durum olmakla ve şirketler tarafından bu önem verilmekle birlikte bu kavramların ne olduğu, neyi ifade ettiği yeterince anlaşılamamaktadır.
Vizyon nedir?
Vizyon, gelecek hayali ve ulaşılması planlanan hedeftir. Vizyon, olunmak istenen yer, sahip olmak istenen algı, imaj ve beklentilerdir. Vizyon, şirketin nereye gitmek istediğini, çalışanlar ve dış dünyaya anlattığı vaat cümlesidir. Örneğin; OPET, sektörde Türkiye'nin bir numaralı akaryakıt dağıtım şirketi olmak. Hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak. Ülkemizde, eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.
Misyon nedir?
Misyon ,markaların hedeflerine ulaşmak için üstlenmiş oldukları hedef ve sorumluluklardır. Misyon, şirketlerin hedeflerine yaklaşım tarzıdır, Misyon, şirketlerin önemsedikleri ve öne çıkardıkları bakış açısıdır. Örneğin; OPET, faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; bireye, topluma saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak OPET müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının beklentilerini en üst seviyede karşılamak.
Markalaşmada 10 temel kural...
Marka olmak ne demektir? 

'marka olmak'; işletme (yönetim, organizasyon, sistem), üretim (mal / hizmet), pazarlama, satış, dağıtım, servis ve tanıtım (reklam, görsel kimlik, halkla ilişkiler) konularında, bir ticari organizasyonun bir bütün olarak başarılı (tamamen verimli) olması demektir. Yani bir firmanın ya da ürettiği bir mal / hizmetin isminin herkesçe bilinmesi, duyulması, çok meşhur olması onun bir marka olmasına yetmemektedir. Yani 'marka' demek ticari başarı demek, 'verimlilik' demektir. Bu da her konuda kalite ile olmaktadır 'Toplam kalite'
Toplam kalite için 10 temel kurala uyulması gerekmektedir.
1. İşe uygun üst yönetim kadrosu; 

Öncelikle iş, beyin kadrosunda başlamaktadır. 
Yani öncelikle yapılacak işin (üretilecek mal / hizmet) hedef kitlesine uygun iş yapabilecek nitelik ve kapasitede, vizyon sahibi patron gerekmektedir. Sonra da iyi bir üst yönetim kadrosu... 
2. İyi bir çalışanlar grubu, etkili iletişim 
Çalışan insanlar arasında iyi bir iletişim, takım ruhu oluşturmak, 'biz' anlayışı yaratmak şarttır. 
İyi markaların, sadece iyi motive edilmiş çalışanlarla yaratılabileceği unutulmamalıdır.
3. İyi bir ürün!
Marka; kalite demektir. Bir marka yaratmak isteniyorsa, öncelikle kaliteli bir malın olması gerekir.. 
Hedef kitle tarafından beğenilen, yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları ile talep edilen... 
4. İsim 
Yapılan iş ne olursa olsun, eğer bir marka yaratılacaksa, mutlaka iyi düşünülmüş, hem ürün / hizmete, hem de karakterine uyan, hedeflenen kitlenin kulağına hoş gelen, ürünü çağrıştıran bir ismin ve logonun bulunması da şarttır.
5. Markanın konumlandırılması 
Ürün hedef kitlesinin doğru bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir.
Üretilen mal ya da hizmetin her şeyiyle bu gruplardan birini, birincil olarak hedeflemesi şarttır. 
Bunu yaparken hiçbir şekilde unutulmamalıdır ki, hiçbir mal / hizmet herkese; her gruptan hedef kitleye satılamaz! 
6-İyi tanıtım (görsel kimlik, reklam, halkla ilişkiler)
ve 'big idea'

Marka, kalite olduğu kadar, iletişim anlamında da, 'marka, etkili tanıtımdır!'... 
Yani 'marka yaratma ve yönetimi' n de başarı kriterlerine bakıldığında, bir dizi işin en iyi, en etkili bir biçimde yapılması gerektiği görülür. Bunlardan en önemlileri de; görsel kimlik, reklam ve pr ile (halkla ilişkiler) ilgili çalışmalardır. Bir ismi marka yapan en önemli unsurlardan biri de görsel kimliktir. Reklam konusunda da aynı şeyler geçerlidir. Öncelikle ustaca düşünülmüş, firmaya, ürüne, markaya özgü yaratılmış bir fikir olmalıdır ve bunun en az üç - dört yıl değiştirilmeden işlenmesi gerekir.
7- Pazarlama / satış 
Ne kadar iyi mal / hizmet olursa olsun, ne kadar etkili bir tanıtım yapılırsa yapılsın, iyi düşünülmüş, iyi organize edilmiş bir pazarlama, satış stratejisi, tekniği yoksa başarı şansı yine de yok demektir. 
8- Servis / dağıtım
Pazarlama / satış stratejisi ve tekniği doğrultusunda, dağıtım ve servis organizasyonu baştan detaylı olarak planlanmak zorundadır. Bu sağlanamazsa, yine başarısızlık kaçınılmazdır. 
9- Değerlendirme 
Ne yapılırsa yapılsın, değerlendirilmelidir... Her şey. Müşteri ne diyor? Çalışan ne öneriyor? Dostlar, hatta rakipler ne diyor; her şeye kulak verilmeli ve dinlenmeli. Araştırılmalı, ölçülmeli, biçilmeli; ileriye bakarken mutlaka arada bir arkaya bakmak da unutulmamalıdır.
10- Geliştirme / Ar-Ge 
Devamlı gelişme ve kalite artışı... Kaliteyle birlikte itibar (imaj), satışlar, dolayısıyla kar artacaktır... Marka yaratmak için uyulması gereken prensipler, disiplinler, söylenecek, yazılacak bir çok konu başlığı, alt detaylar, kriterler bulunmakla birlikte yukarıda belirtmiş olduğum temel kurallar marka yaratmanın temel taşlarını oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde rekabet ve tanınmışlığımızı arttırmak istiyorsak bu disiplinlere harfiyen uyan büyük ve orta ölçekli düşüncelere, fikirlere ve hedeflere (üretim tesisleri demiyorum, üretim tesisi kurmak bu adımların en basit ve kolay aşamasıdır) sahip olunması gerekmektedir..
Facebook
Sayı: 1216 - Tarih: 17.09.2019
Yazarlarımız