Küresel Isınma Eyleme Dönüşüyor
Erdem Saker - Küresel Isınma Eyleme Dönüşüyor

Küresel Isınma Eyleme Dönüşüyor

ABD’de kıyı selleri deniz seviyeleri yükseldikçe artmaya devam ediyor. Bilim adamları uzun zamandan beri bu senaryoyu küresel ısıma ile birleştiriyorlar, atmosferdeki ısınma hem okyanus sularını ısıtıyor, bu ısınma sonucu okyanus suları termal genişlemeye uğruyor, hacmi büyüyor, hem de kutuplardaki buzulların erimesine neden oluyor ve bu her iki oluşum sonucu okyanus su seviyeleri yükseliyor, gelgit selleri kıyı bölgelerini basıyor. Her ne kadar Başkan Trump küresel ısınmayı pek gündeminin ön sıralarına koymuyorsa da, ülkesinin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Departmanı tarafından yayınlanan raporda, deniz seviyelerinin yükselmeğe devam edeceğinin, bu tür su baskınlarının şiddetini artırarak daha da kötüleşeceğinin altı çiziliyor ve de kıyı bölgelerinde yaşayan toplulukların yaşam düzeninin ve ekonomilerinin daha da kötüleşeceği vurgulanıyor.  Departman yetkilisi, okyanus kıyılarındaki gelgitlerin neden yükseldiğini araştırdığımızda, atmosfere bırakılan karbon emisyonlarının yarattığı iklim değişikliğinin başrolde olduğunu görüyoruz, diyor. 2019 yılında, özellikle Atlantik Okyanusu kıyılarında yüksek gelgit sellerinin hızla artan rekorlar kırdığını yaşadıklarını da, vurguluyor. Aslında deniz seviyelerinin yükselişe geçmesiyle oluşan taşkınlardaki hızlı artışlar 20 yıl önce tespit edilmeye başlanmış, ama şimdi rekor sayıda taşkın bir birini kovalıyor. 2000 yılında bu tür bir taşkın 2 gün sürerken bugün bu süre 15 güne yaklaşıyor. Batı kıyılarında ise eskiden en çok 3 gün süren taşkınlar, bugün 20 günü aşıyor.

Bu veriler üzerinde çalışan bilim adamları oluşturdukları 2030’a kadar uzanan uzun vadeli projeksiyonlarda, kıyı yerleşimleri için 15 güne varan yüksek gelgit baskınlarının olabileceğini görüyorlar. Bu süreci 2050’e uzattıklarında gelgit sellerinin 25 günden 75 güne kadar yayılabileceğini tahmin ediyorlar.

Aslında biz de küresel ısınmanın neden olduğu şiddetli yağışları yaşadık bahar aylarında, İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy meydanları sular altında kaldı, İzmir’den itibaren Ege ve Akdeniz kıyılarında şiddetli yağışların yarattığı seller kent sokaklarından aktı. Ama hiç birimiz bu sıra dışı yaşadığımız doğa olaylarını iklim değişikliği ile ilişkilendirmedik. Oysa Batı Afrika’nın küçük ülkelerinin bu farkındalığı nasıl yaşadıklarını, imzaladıkları Paris Anlaşması paralelinde neler yaptıklarını okudunuz bu köşede… Facebook
Sayı: 1261 - Tarih: 28.07.2020
Yazarlarımız