Erdem Saker - Yalova Yolu Raylı Ulaşım Sistemi

Yalova Yolu Raylı Ulaşım Sistemi


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Sayın Alinur Aktaş'ın seçilmesi ile Yalova yolu raylı sistemi yeniden kent gündeminin ön sıralarına oturdu ve şu sorular sorulmaya başlandı;
•Bu hattın tramvay kapasitesinde
olması doğru mu?
•Yoksa yer altına alınıp metro olarak
yapılması mı doğru?
Aslında her iki soru da doğru değil, en temel yanlış ise, yeraltında yapılan raylı sisteme 'METRO'' adının verilmesi, zira raylı sistemler saatlik taşıma kapasitesine göre sınıflandırılır ve adlandırılır, yeraltında veya yer üstünde olmasına göre değil, en küçük kapasiteli olanı TRAMVAY, daha büyüğü HAFİF RAYLI SİSTEM, en büyüğü de METRO'dur, her üç sistem de hem yer üstünde, hem de yer altında çalışabilir. Ben bu açıklamayı, '…neden yeraltına metro yapılmıyor?'' sorusu sorulduğunda daima yapıyorum, ama anlatımda pek te başarılı olamıyorum herhalde.
Önce bu düzeltmeyi yaptıktan sonra, bu köşede yeri geldikçe sizlere hatırlattığım gibi, Bursa'da raylı sistem çalışması, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Barışık tarafından yaptırılan planlama çalışmasıyla başlamıştır. Bu çalışma, sizlere geçen haftaki yazımda bahsettiğim, kentimizin içme-kullanma suyu projesi çalışmaları kapsamında yapılan ve 2020 yılını hedef alan nüfus projeksiyonu baz alınarak yapılmıştır ve oluşturulacak raylı ulaşım sisteminin HRS kapasitesinde olması gereği belirlenmiştir. Ardından bu planlama verileri doğrultusunda ve kentimizin nüfus yayılımları paralelinde kent merkezinin, doğu ve batı yönlerine 2'şer, kuzeye ise 1 HRS hattıyla ile bağlanmasının gerektiği anlaşılmış ve toplamda 55km uzunluğunda hafif raylı sistem hattını içeren proje çalışması yapılmıştır.
Rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Teoman Özalp ile başlatılan ve tarafımdan kapsamı değiştirilerek uygulamaya sokulan ihale sürecinde projenin, Şehreküstü meydanı kent merkezi kabul edilerek, projelendirilen hatlardan doğunun 1, batının 2 hattında, toplam 23,5km uzunluğunda hat yapımını ve 48 adet vagon alımını içeren bölümü ihale edilerek işe başlanmıştır.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe Yalova yolunda T2 tramvay hattı projesine başlama kararı aldığında ve işe başlandığında, projenin dayandığı bu temel bilgiler doğrultusunda, konuya ait düşüncelerimi ve ikazlarımı gene bu köşede, 'Acaba Doğru Kararlar mı?'' ve 'T2 Tramvay Hattı Tartışmaları'' başlıkları altında sizlerle paylaşmıştım.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu da düzenlediği 'Kent İçi Ulaşım Sempozyumu''nda konuyu detaylı olarak masaya yatırmıştı. Yapılan konuşmalarda, Yalova yolunda yapılacak raylı sistemin HRS kapasitesinde olması gereği ve sadece terminal günlük yolcu sayısının 30bin olduğu, buna 42bin DOSAB çalışanının eklenmesi gereği vurgulanmıştı. Ayrıca bölgedeki mevcut iş merkezlerinin, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla yoğunlaşacak yerleşimlerin, fuar alanının ve yeni adliye tesislerinin bölgedeki nüfus yoğunluğunu ve de paralelinde yolcu sayısını artıracağı, konuşmaların merkezine yerleşmişti.
İşte yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın, T2 tramvay hattı ile ilgili vereceği karara temel olacak yukarıda aktardığım bilgileri önüne yayması gerektiği kanısındayım.
Tabii bu kararın hedefinde, bugüne kadar yapılan işlerin ve harcanan paranın, bir an önce kentimizin ve Bursalıların yararına dönüştürülmesi esas olmalıdır.
Gene yukarıda bahsettiğim yazılarımın birinde bir önerim de vardı, bu vesile ile tekrarlıyorum.
Şu anda sahada inşaat ilerliyor ve de fabrikada tramvay vagonları imal ediliyor, bunları yok sayamayız. Ama sistemde döşenecek raylar ve enerji iletim sistemleri, HRS'e kolay dönüştürülebilecek şekilde projelendirebilir ve de uygulanabilir.
BU dönüşümü gerekli kılan bir başka neden de, yukarda bahsettiğim gibi, HRS'in kuzey hattının Bursa raylı ulaşım sisteminin kopmaz bir parçası olmasıdır, diğer bir değimle, Kent Meydanında BursaRay'a bağlanması gereğidir. Nitekim BursaRay projesinde, hattın Osmangazi istasyonundan sonra Şehreküstü'ye dönüşünde, Kent Meydanı altına yapılacak tünelin çıkış ağzı vardır, projenin bütünlüğü içinde bu bağlantının kuzey hattıyla beraber, ileri yıllarda yapılması düşünülmüştür. İşte bu nedenlerle T2 hattının yapımında, sistemin proje bütünlüğüne ters düşmeyecek, zamanı geldiğinde kuzey hattının da BursaRay sistemi içinde çalışır konuma sokulmasını engellemeyecek adımlar atılmalıdır, düşüncesindeyim.
Facebook
Sayı: 1123 - Tarih: 14.11.2017
Yazarlarımız