Erdem Saker - 'Bursa 2026 Şehir Tasavvuru''

'Bursa 2026 Şehir Tasavvuru''


Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş bu başlık altında Bursalıların önüne açtığı çalışma programını ve hedeflerini, yaptığı basın toplantısında açıkladı. Köşe yazarlarımızın bu açıklamalar üzerindeki değerlendirmelerini okudum, okurken de kafamda oluşan algıları bu hafta köşemde sizlerin önünüze yayarak sizin de değerlendirmenize sunuyorum;
Sayın Başkan 2026 Bursa'sını, Tarım Kenti Bursa / Sanayi Kenti Bursa / Turizm Kenti Bursa / Tarih Kenti Bursa olarak tasavvur ediyor. Ve Bursa'yı bu hedeflere ulaştıracak yolun manifestosunu da şöyle çiziyor, Trafik ve Ulaşım / Kentlilik Bilinci / Ekonomi / Şehirle İletişim…
Evet çok güzel hedefler, bu hedeflere ulaştıracak doğru bir strateji, tabii güzel kentimiz Bursa bunların hepsine laik. Ancak kentimizi bu hedeflere ulaştıracak yolların üzerine yerleşmiş engebeler, yaşanmış acı deneyimler var, Sayın Başkanın bunları iyi inceleyip ders çıkarması, bu acıların yeniden yaşanmasını önlemek için de büyük çaba sarf etmesi gerekiyor, gelin bu engebelere bir göz atalım;
Benim dönemimde, gelişmiş dünya kentlerinden de örnekler alarak uluslararası düzeyde hazırlattığımız, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı var, bu plan DSİ'nin Bursa İçmesuyu Projesi için hazırlattığı, 2020 yılı kent nüfusu büyüklüklerini baz alarak hazırlanmıştı, şimdi yenisi hazırlanıyor ama henüz onaylanmadığı için, bu plan halen yürürlükte. Planın hazırlanış sürecini hatırlarsak, onay safhasından önce, başta Sanayicilerimiz olmak üzere, tüm SKT'ler aracılığıyla Bursalılara anlatılmış, onların önerilerini de dikkate alınarak ve de plana BURSA ANAYASASI adı verilerek onaylanmıştı. Bu anayasanın Kırmızı Çizgileri vardı, gelin onları da hatırlayalım;
Bursa gelişen bir sanayi kentiydi, mevcut OSB alanı yetersiz kalacaktı, NOSAB ikinci bölge olarak plana kondu, bu iki bölge dışında herhangi bir noktada yeni bir sanayi tesisi veya sanayi bölgesi kurulmayacaktı,
Bursa çok değerli bir tarım kentiydi, büyük bölümü sulama tesislerine sahip birinci sınıf tarım toprakları planda, Korunacak Tarım Alanları adıyla yer almıştı, bu alanlar içinde tarımda gelişmiş adımlar atılacak, aynı Ağaköylüler gibi tarımdan da zengin olma yolları tarım sektörünün önüne açılacaktı,
Bursa sanayileşme nedeniyle hızlı göç alan bir kentti, yeni yerleşim alanlarına gereksinim vardı, tarımsal değeri düşük bölgelerde, örneğin Ertuğrulkent ve Özlüce gibi, yeni yerleşim alanları kullanıma sokulacak, benzer alanlar Osmangazi ve Yıldırımda da oluşturulacaktı,
Bursa bir tarih ve turizm kentiydi, Planda Hisar Bölgesi, Çekirge, Hanlar Bölgesi vb. koruma altına alındı, Uludağ için kış ve yaz turizmine yönelik çalışmalar yapıldı ve yeni bir kayak merkezi olarak ALAÇAM BÖLGESİ için uygulama projeleri yapıldı,
Ama bugün gelinen noktada acı gerçekler ortada, 2 sanayi bölgesiyle yetinecek iken, 13 sanayi bölgesi ve çok yoğun kaçak yerleşim alanları oluştu, hem de o kırmızıçizgiyle çevrilmiş, çok değerli 1.sınıf tarım toprakları üzerinde ve de meyve ağaçları sökülerek…
İşte Sayın Başkan, 2026 Tasavvurunuzu, kentimizin yaşadığı ve yaşamakta olduğu bu acı gerçekleri, bir daha tekrarlanmamak üzere, ortadan kaldıracak bir düzen üzerine oturtmanız, belirlediğiniz hedeflerinize ulaşabilmenin olmazsa olmazları…
Bir de mevcut ihaleyi sonlandırıp yeniden ihale etmeyi planladığınız T2 tramvay hattına da dikkatinizi çekmek istiyorum. BU PROJE TEMELİNDEN YANLIŞTIR, lütfen yeniden tamamlama ihalesi yapıp bu yanlışa devama alet olmayın, yol yakın iken projeyi doğru eksene oturtun. Bu hat BursaRayın, Osmangazi istasyonundan ayrılan, ki istasyonda çıkış ağzı bırakılmıştır, Yalova Yolu hattıdır, HAFİF RAYLI SİSTEM kapasitesindedir, tramvay yol boyunca oluşacak yolcu büyüklüğünü taşıyamaz, ayrıca sadece terminale değil, DOSAB ve Demirtaş'a da yolcu taşıyacaktır, taşımak zorundadır. Hattın uygulama projesi Belediye arşivinde mevcuttur, yol yakın iken döşenen hattı HRS özelliklerine uygun revize ettirin ve Kent Meydanı altından Osmangazi istasyonuna bağlatın. Bunu yapmadığınız takdirde, tramvay olarak işletmeye alınmasından çok kısa süre sonra kapasitesi yetmez olacaktır, kullanılmaz hale gelecektir, harcanan para da boşa gidecektir,
Manifestonuzun Trafik ve Ulaşım ayağında etkin adımı, ikinci adımda yer verdiğiniz Kentlilik Bilinci ile bütünleştirerek atın, Bursalıları kent içi ulaşımlarında özel araç kullanımından vazgeçmeye ikna edin ve tüm Avrupa kentlerinde olduğu gibi, oluşturacağınız aktarmalı toplu taşım sistemini kullanmaya teşvik edin. Tabii bu düzeni, BursaRay ve ana otobüs hatlarını besleme hatlarıyla bütünleştirerek, hızlı işleyen ve ek maliyet getirmeyen tarzla Bursaların kullanımına açmanız kaydıyla…
Facebook
Sayı: 1178 - Tarih: 11.12.2018
Yazarlarımız