Erdem Saker - Hamitler çöplüğü (1)

Hamitler çöplüğü (1)


Son yıllarda, yaz ayları gelince, Hamitler çöplüğünün kokusu çevreye yayılmaya başladı, vatandaşların şikayetleri de medyamızda yoğun biçimde yer almaya…
Geçenlerde Okan Tuna da köşesinde bu konuyu dillendirdi. Ben bunları okurken, çöplüğü kuran belediye başkanı olarak, o kuruluş sürecini gözlerimin önünde film şeridi gibi akıttım.
Gelin o filmden bazı kareleri önümüze serelim, 1994'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde, uygulama programımın ön sıralarında kent çöplüğü oluşumu önemli bir yer tutuyordu. Hatırlayanlar varsa, o yıllarda Bursalıların ürettikleri çöpler belediyece toplanır ve Demirtaş'taki vahşi depolama alanına yığılırdı.
Özellikle yaz aylarında çöplükten çıkan mavi dumanlar, yani metan gazı, kokusuyla birlikte rüzgarın etkisiyle Bursa'nın üzerini kaplardı, Bursalılar da gene o kokudan şikayetçi olurlardı.
Göreve başlar başlamaz ilk el attığım işlerden biri Demirtaş çöplüğünün islahı olmuştu. Uzmanlarla yaptığımız araştırmalar sonunda, çöp alanının üzerini sıkıştırılmış kil tabakayla kaplamak, aşağıda oluşacak metan gazını, kil tabaka içine boru çakarak dışarı almak, dışarı çıkan gazları yüzeye döşenecek borularla alanın bir ucuna nakletmek kararını verdik, hemen uygulamaya girdik. Bu çalışmalar süregelirken, gazın toplanacağı noktaya, içinde metan gazıyla çalışan jeneratörler olan bir enerji santralı kurduk.
Böylece metanla havayı kirleteceğimize, enerji üretip fayda sağladık. Bu istem 4 yıl öncesine kadar enerji üretti, çöplükteki metan bitince santral durdu, Büyükşehir Belediyesi bu santralı Hamitlere taşıdı, halen orada Hamitler çöplüğünün bir bölümünden çıkan gazlarla enerji üretmeğe devam ediyor.
Bu konudaki esas adımımız, Bursa'nın uzun yıllar kullanacağı yeni çöp toplama alanının belirlenmesi, projelendirilmesi ve de hizmete sokulması idi.
Yaptığımız araştırmalar sonunda Hamitlerdeki, hazine arazilerinden oluşan geniş alan, Bursa'ya uzun yıllar hizmet verecek yeni çöp depolama alanı olarak belirlendi. Bu alanın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinin ağırlık merkezinde yer alması, dengeli bir çöp nakil ağının kurulmasına da imkan verdi.
Ben başkanlığım süresince BM'ce desteklenen ICLEI/Yerel Çevre Girişimleri Konseyinin yönetim kurulu üyeliği yaptım.
Konseyin önemli hedeflerinden biri, atmosfere metan gazı ve CO2 salınımlarını azaltmak idi. İşte bu çalışmalar kapsamında Avrupa kentlerindeki çöp depolama alanlarının projelendirilme, oluşturma ve işletme safhalarını yakın inceleme fırsatım oldu.
Elde ettiğim bilgiler doğrultusunda Hamitler Çöp Depolama Alanı Projesi hazırlandı.
Projenin uygulanmasında izlenecek yol, depolama alanlarının önce çöpten sızan suyun akmasını sağlamak için çakıllı tabakayla kaplanması, sonra üzerine gelen günlük çöplerin makinalarla sıkıştırılarak sahaya yayılması, o bölge dolunca üzerinin sıkıştırılmış kil tabakasıyla örtülmesi ve oluşacak metan gazını dışarı atacak boruların çakılması idi.
Alandan dışarıya çıkacak iki zararlı maddenin, metan gazı ve kirlenmiş drenaj sularının, çevreye zarar vermesini önleyecek sistemler de projelendirildi. Metan gazı ağının uç noktasındaki enerji santralı yeri belirlendi, projelendirildi, saha düzenlemesi yapıldı. Kirli drenaj sularını bir araya toplayan kanalın ucunda pis su arıtma sistemi kuruldu, pis su temizlenerek dereye bağlandı…
Facebook
Sayı: 1215 - Tarih: 10.09.2019
Yazarlarımız