DOKTORUN ÖNERİSİ İLE ÖZEL HASTANEYE TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN HASTANIN...
Dr. Mevci Ergün - DOKTORUN ÖNERİSİ İLE ÖZEL HASTANEYE TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN HASTANIN TAZMİNAT İSTEMİ

DOKTORUN ÖNERİSİ İLE ÖZEL HASTANEYE TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN HASTANIN TAZMİNAT İSTEMİ

Hatalı tıbbi müdahale sonucu bedensel zararlar meydana gelmiş ya da ölüm gerçekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, bedensel zararlar olarak; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve ölüm hâlinde ise, uğranılan zararlar olarak özellikle cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar maddi ve manevi tazminat davalarına konu olmaktadır.Hasta ile hastane işleticisi arasında kurulan sözleşmeye “hastaneye kabul sözleşmesi” denir.

Özel hastane işleticisi, hasta kabul sözleşmesinin tarafı ve dolayısıyla hastane içinde gerçekleştirilecek tıbbi müdahalenin birinci derecede sorumlusudur. Özel hastanelerde hekimle hasta arasında bir sözleşme ilişkisi kurulmaz. Ancak, hekimin de haksız fiilden ötürü sorumluluğuna gidilebilir.

Özel hastane işleticisi ile hasta arasındaki hukuki ilişkide, bağımsız çalışan bir hekim ile hastası arasındaki ilişki gibi sözleşme ilişkisi, vekaletsiz iş görme ilişkisi veya haksız fiil ilişkilerinden birine bağlı olabilir.

Kural olarak, özel hastanelerde çalışan hekimlere karşı doğrudan tazminat davası açılabilir. Zarar gören hasta, isterse hem sözleşmenin ihlali nedeniyle hastane işleticisi hem de haksız fiile dayalı olarak hekime karşı birlikte dava açabilir. Dilerse bu davaları her ikisine karşı ayrı ayrı da açabilir.

Çok sık rastlanmasa da, hasta, özel hastanede çalışan doktorun önerisi ile de olsa bir özel hastaneye tedavi için başvurmuş ve kabul edilmiş de olabilir. Böylesi bir durumda da, doktor ile hasta arasında da tam bir tedavi sözleşmesinin kurulduğu kabul edilir. Bunun sonucunda, böylesi bir durumda, zarar gören hasta tarafından, doktor hakkında da doğrudan maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulabilir. Hasta, doktorun önerisi ile de olsa bir özel hastaneye tedavi için başvurup, kabul edildiğinde,  hasta ve özel hastane işleticisi sarasında tam bir tedavi sözleşmesinin kurulduğu kabul edilir. Hasta, özel hastaneyi tercih ederken o hastanede verilen hizmetin niteliğine ve kalitesine güvenerek gelmektedir. Hastane de, tedavi ile ilgili hizmetin verilmesinde üst derecede özen ve sadakatle görevini yapmalıdır. 

Hasta, özel hastanede çalışan doktorun önerisi ile kabul edildiği özel hastanede hatalı tıbbi müdahale sonucu bedensel zarar ve ölümden doğan zararların, bu doktordan istenebileceği hususu doktrinde yer almamakla birlikte, üzerinde durulması gereken öneme haizdir.

Esenlik ve mutluluk dileklerimizle gelecek kurban bayramınızı kutlar, en içten saygılarımızı sunarız.

Facebook
Sayı: 1261 - Tarih: 28.07.2020
Yazarlarımız