Dr. Mevci Ergün - Pedofili suçlarında kısırlaştırma yaklaşımı

Pedofili suçlarında kısırlaştırma yaklaşımı


Cinsel dokunulmazlığa karşı suçları; cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz alt ayırımları halinde incelenebilir.
Cinsel saldırı suçunun özelliği, bu suçu oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dışında yani, cebirle gerçekleştirilmesidir.
Bu suça ilişkin fiilin belirli bir kimse üzerinde doğrudan doğruya işlenmesi gerekir.
Cinsel saldırı suçları 18 yaşını doldurmuş kişilere karşı işlenebilir (TCK m.102).
Mağdurun 18 yaşından küçük olması halinde, çocukların cinsel istismarı suçu oluşur (TCK m.103).
Bu suçla cinsel özgürlük ve ahlakı ile birlikte, özellikle mağdurun erken cinsel davranışlardan arı ve cinsel gelişiminin korunması ilkesi benimsenmiştir.
Yetişkin kadın veya erkeğin 4 ila 11 yaş arası çocuklara cinsel arzu ve istek duyması pedofili sapkınlığı olarak adlandırılmaktadır.
Kaydetmek gerekir ki, pedofili tedavisi oldukça zor bir sapkınlık olarak sayılmaktadır.
Kamuoyunda kabul edilemez bir suç olan pedofili suçu mağdurları, etkili bir rehabilite uygulanmadığı taktirde, kendilerinin erginlik yaşlarında benzer eğilimler içinde olmaları riski bulunmaktadır. Bu suçun faillerinin zengin ya da yoksul, sosyal veya anti sosyal olmaları mümkündür.
İç hukukumuzda cinsel istismar suçlarına verilecek cezalar değişik olup, en ağırı niteliğine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır (TCK m.103).
Dünyada ve ülkemizde pedofili yani, cinsel istismar suçu faili pedofili hastalarının çeşitli yöntemlerle kısırlaştırılması (hadım edilmesi) sık sık gündem oluşturmaktadır.
Pedofili suçunun faillerine verilen cezalar çeşitli ülkelerde farklılık göstermektedir.
Nitekim ABD'de bazı eyaletlerde idam cezası, Çek Cumhuriyetinde cerrahi kastrasyon cezası verilmektedir.
Konunun uzmanları, cerrahi kastrasyonun sadece üreme fonksiyonlarını durdurduğunu ve fakat cinsel arzu ve isteği engellememesi nedeniyle, kimyasal kastrasyonu önermektedir.
İtalya'da cinsel istismar ve pedofili suçlarını işleyen failler hakkında kimyasal kastrasyon cezasının gündeme geldiği bir dönemde, ülkemizde de konu ile ilgili geçmişteki çalışmalara en azından konfrans, sempozyum, panel gibi etkinlikler seviyesinde ek faaliyetlerde bulunulması, toplumun bilinçlenmesi bakımından büyük yararlar sağlayacağı inancındayız.
Yürekten esenlikler ve en içten
saygılarımızı sunarız.
Facebook
Sayı: 1200 - Tarih: 14.05.2019
Yazarlarımız