Türkiye’de tarım ve tohumluk üretimi konusu (1)
Cevdet Akçakoca - Türkiye'de tarım ve tohumluk üretimi konusu (1)

Türkiye'de tarım ve tohumluk üretimi konusu (1)


Uzun zamandır konuşulan bir konu var. Efendim, Türkiye artık kendi kendine yeten bir ülke değilmiş, saman bile ithal ediliyormuş, tohumları bilmem hangi ülkeden geliyormuş, yazık bu ülkeye yazık da yazık.
Bu şehir efsanelerine son vermek üzere tohum üretimi konusunda yıllar önce bir araştırma yapıp yazı yazmıştım. Ama şehir efsaneleri yine ayyuka çıkmaya başladı. Böyle bir yazı yazmış ve bu konuyu az çok biliyorken, bir gün bir yerde bir genç adama rastladım. Kendisi ziraat mühendisi imiş. Bu konuyu iyi biliyormuş. Benim düşüncelerimin yanlış olduğunu söyledi. Kendisini dinledim. Sağ olsun, ziraat mühendislerinin çoğunlukta olduğu bir siteye beni de dahil etti. Ama son zamanlarda, bu sitede yazılanlar kabak tadı vermeye başladı. Bu yüzden bu yazıyı yazmak zorunda kaldım. Sitede olanların büyük kısmına göre Türkiye tarım açısından da batıyor. Yandı, bitti, kül oldu. Arnavutların bir sözü vardır, yandı Kumanova, bitti Preşova gibi. Bende de sabır taştı artık ve bu araştırmayı yaptım.
Doğru veya yanlış bildiğim bazı gerçekleri de bu yazımda söz konusu edeceğim.
Değerli okurlar,
Önce şunu bilin ki Türkiye, yıllardır yapılan menfi propogandalara rağmen önemli miktarda tohumluk üreten ve ihraç eden bir ülkedir. Şimdi bu yazıyı okuyan bir takım komplo teorisyenleri, Türkiye tohum üretmiyor diyeceği gibi, bir kısmı da bundan fazla üretiyor ve bunları kayıt dışı satıyor diyecektir. Neyleyim ki, ben elimdeki rakamlara ve bilgilere göre bu yazımı yazacağım. Daha sonra da bir takım anılarımı öne süreceğim.
Tohumluk üretimi:
Aşağıdaki ilk tablomda, 2002 yılı ile 2017 yılında türler itibariyle tohumluk üretimlerini ton olarak veriyorum. Bu tabloda bazı türler, aradaki yıllarda üretilmemiştir. Görüldüğü gibi Türkiye tohumluk üretimi 2002 yılında 145.277 tün iken 1.049.366 tona çıkmıştır. İstatistiklerden aldığım rakamlar bunlardır ve buna göre Türkiyenin tohumluk üretimi miktar olarak türler itibariyle %722 oranında artmıştır. Bunu bilelim.

Tohumluk üretiminin 2/3 ü özel sektör tarafından, 1/3 ü devlet veya kamu sektörü tarafından yapılmaktadır.
Tohumluk İhracatı:
Aşağıdaki tabloda 2002 ve 2016-2017 yıllarında tohumluk ihracat miktarı ton olarak ve değer olarak görülmektedir. Görüldüğü gibi 2001 yılında 8.112 ton tohumluğu 17.320.000 dolara ihraç ederken bu miktar 2017 yılında 43.758 tona ve 136.261.000 dolara ulaşmıştır. Türkiye bu ihracat miktar ve tutarı ile dünyanın neresindedir? Bunu da okuyucularım kendileri araştırsınlar veya bir başka yazı konusu yaparım diye buraya almıyorum.

Tohumluk İthalatı:
Aşağıdaki tabloda da tohumluk ithalatını miktar ve tutar olarak görmekteyiz. 2002 yılında 19.227 ton tohumu 55.292.000 dolara ithal ederken 2017 yılında 49.491 ton tohumu 185.252.000 dolara ithal etmişiz. DEVAMI HAFTAYA
Facebook
Sayı: 1158 - Tarih: 17.07.2018
Yazarlarımız