Cevdet Akçakoca - Dahilde işleme izin belgelerine ek süre olanağı

Dahilde işleme izin belgelerine ek süre olanağı


22 Ocak 2019 tarih ve 30663 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığından bir tebliğ yayımlanmıştır. Dahilde İşleme Rejimi ihracat 2019/1 sayılı bu tebliğle, Dahilde İşleme Rejimi tebliği (ihracat 2006/12) de değişiklik yapılarak, Dahilde İşleme Rejimi 2006/12 sayılı tebliğe bir geçici madde eklenmiştir.
Eklenen geçici madde aynen aşağıdaki gibidir ve bu tebliğ ve madde yayımı tarihinde yani 22 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
'Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin ek süre başvuruları;
GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.'
Bu tebliğ bana göre çok önemli bir tebliğdir.
Bütün ihracatçıların ve dahilde işleme izin belgesi ile ihracat yapmak üzere mal ithal etmiş olanlar ve ihracatını tamamlayamayanlar için büyük bir fırsattır.
Bu konu ile 2001 yılında karşılaşmıştım.
Özellikle krizlerin olduğu yıllarda, yahut ülkemize ambargoların had safhaya çıktığı yıllarda, devletin imkanlarını kullanan ihracatçılar, ihracatlarını süresinde tamamlayamamaktadırlar.Bu durumda cezalar çok ağır olmaktadır. Öyle ki, işletme sahibi bütün işletmesini satsa bu cezaları ödeyemeyecek durumda olabilmektedir.
2001 yılında bir firmam, ihracatını tamamlayamamıştı ve dahilde işleme izin belgesi ile ithal ettiği hammaddeler de ambarında bulunuyordu. O zaman böyle bir düzenleme de yapılmamıştı. Neyse ki, ülkemiz dışa açılan bir ülke haline geldiği için özellikle dış ticaret konusundaki bakanlıkların bürokratları konularını iyi bilen yetişmiş insanlar olabiliyordu.Yapılan müracaatlar değerlendirilerek ilk defa 2001 yılı ile ilgili olarak böyle bir karar çıkmıştı. Ek süre verildi ve firma o ek süre içinde ihracat taahhüdünü tamamlayarak batmaktan kurtuldu. Bugün devamlı ihracat yapan sayılı firmalardan biridir.
Bu yeni tebliğden kimler ve nasıl yararlanacak?
1. İhracat taahhüdü kapatılmamış olan Dahilde İşleme İzin Belgesi sahipleri ve Dahilde İşleme İzni sahipleri firmalar
2. İhracat taahhüdü müeyyideli (yani cezalı ) olarak kapatılmış ve fakat cezaları henüz tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil edilmiş olan belge ve izin sahipleri firmalar
3. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 22 Ocak 2019 tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanlığa müracaat etmek şarttır
4. Müracaat uygun bulunduğu takdirde, müracaatın uygun bulunduğu tarihten itibaren belge süresinin yarısı kadar ek süre verilecektir.
Bakanlık, 2018 yılındaki krizleri, ülkenin içinde bulunduğu durumu takdir ederek böyle bir imkan getirmiştir. İşletme sahiplerinin, ihracatçıların dahilde işleme izin belgelerini inceleyerek müracaatlarını yapmalarını ve ek süre içinde ihracatlarını tamamlayarak cezalardan kurtulmalı ve işletmelerinin kötü duruma düşmesini önlemelidir.
Facebook
Sayı: 1186 - Tarih: 05.02.2019
Yazarlarımız